REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

prowadzenie składu chronologicznego

DWA_02_S1_20
kierownik sekcji

ds. procedur zgodności i nadzoru właścicielskiego

BDP_04_S1_20
specjalista

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S3_20
specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_03_S3_20
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_02_S3_20
zastępca dyrektora działu

inwestycji B+R

DIBR_03_S1_20
kierownik projektu

elektrociepłownia przyszłości

DRIM_21_S1_20
ekspert

obsługa finansowa projektów z wykorzystaniem środków EU

DRIM_20_S1_20
ekspert

systemy informatyczne i automatyka przemysłowa

DRIM_19_S1_20
główny specjalista

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_18_S1_20