REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21
radca prawny

nadzór właścicielski

BDP_09_S1_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_07_S1_21
radca prawny

obsługa prawna programów i przedsięwzięć

BDP_08_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_01_S3_21
radca prawny

ochrona danych osobowych i zarządzania zgodnością

BDP_06_S1_21
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_11_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

zarządzanie

DOB_03_S1_21
doradca strategiczny

architekt biznesowy

BSR_10_S1_21
współpracownik ds. archiwizacji

biuro prawne

BDP_01_W4_21