REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
zastępca kierownika sekcji

wdrażanie i rozliczanie projektów

DWB_07_S1_21
Koordynator Projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

DWB_08_S5_21
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DBRU_01_S1_21
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S6_21
ekspert

ds. budownictwa

DRIM_06_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_05_S1_21
zastępca dyrektora działu

administracja i zakupy

DAZ_02_S1_21
doradca strategiczny

obszar budownictwa ekologicznego

DRIM_05_S1_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_03_S1_21
specjalista

księgowy/a

DWFK_03_S1_21