REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista wsparcia

płace

DHR_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_03_S1_21
starszy specjalista wsparcia

komunikacja wewnętrzna

DWKP_03_S1_21
doradca strategiczny

gospodarka obiegu zamkniętego

DRIM_01_S1_21
koordynator projektu II

dotacje funduszowe

BSR_07_S1_21
starszy specjalista wsparcia

biuro prasowe

DWKP_02_S1_21
starszy specjalista wsparcia

analityk HR

DHR_01_S1_21
główny specjalista operacyjny

(fundusze kapitałowe)

DIBR_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_21
radca prawny

obsługa prawna programów wykorzystujących innowacyjne metody zarządzania

BDP_10_S1_20