REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SKDH_06_S1_22
młodszy specjalista operacyjny

zarządzanie ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S1_22
starszy specjalista operacyjny

Instrumenty Innowacyjne Europy (III filar Programu Ramowego Horyzont Europa)

BWM_DKPK_SRB_03_S1_22
specjalista

employer branding

DHR_02_S1_22
specjalista

ds. marketingu strategicznego

DWKMS_07_S1_22
specjalista operacyjny

bezpieczeństwo i obronność

DOB_02_S2_22
specjalista

ds. obsługi klienta NCBR

DWKMS_06_S1_22
współpracownik

ds. archiwizacji

DKP_04_W3_22
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_02_S1_22
starszy specjalista operacyjny

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i Inicjatywa Mentoringowa ERC (ERC MI)

BWM_DKPK_SRB_02_S1_22