REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
Ekspert operacyjny

analityk biznesowy

DSI_03_S1_22
Ekspert operacyjny

backend developer

DSI_04_S1_22
specjalista operacyjny

bezpieczeństwo i obronność

DOB_02_S2_22
współpracownik

ds. archiwizacji

DKP_04_W3_22
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_02_S1_22
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_04_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_04_S1_22
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_02_S1_22
główny specjalista

zarządzanie bezpieczeństwem

BDC_01_S1_22
starszy specjalista operacyjny

grafika i komunikacja w projekcie europejskim

BWM_DKPK_SRB_01_S1_22