REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
radca prawny

informacja publiczna i ochrona danych osobowych

BDP_01_S1_20
starszy specjalista

bezpieczeństwo teleinformatyczne

DB_02_S2_20
główny specjalista

zarządzanie bezpieczeństwem

DB_01_S2_20
specjalista

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_20
specjalista

kontrola projektów

DKP_02_S4_20
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_01_S2_20
główny specjalista

wsparcie projektów informatycznych (PMO)

DSI_01_S1_20
ekspert

analityk biznesowy

BSR_13_S1_19
dyrektor działu

dział zarządzania grupą programów

BSR_12_S1_19