REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_08_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_03_S2_21
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_14_S1_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_13_S1_21
ekspert wsparcia

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_02_S1_21
koordynator projektu II

konkursy EFS

BSR_12_S1_21
starszy specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_06_S3_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_04_S3_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_07_S1_21