REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

ambasador działań NCBR

DWKP_04_S2_19
specjalista

biuro prasowe

DWKP_05_S1_19
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_07_S10_19
specjalista

rekrutacja

DHR_04_S1_19
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_02_S1_19
starszy specjalista

obsługa funduszu funduszy CVC oraz funduszy VC

DIBR_02_S2_19
młodszy specjalista

finanse publiczne

DKN_02_S1_19
starszy specjalista

sprawozdawczość i monitoring

ZAK_01_S1_19
specjalista

recepcja

DWO_02_S1_19
specjalista

administracyjne wsparcie organizacji

DWO_01_S1_19