REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_09_S8_19
specjalista

wsparcie formalnej obsługi projektów

DFP+_01_S35_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S10_19
kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

DKN_03_S1_19
ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

DIBR_03_S1_19
główny specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_03_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_02_S1_19
starszy specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_02_S4_19
specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_01_S4_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_08_S3_19