REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

księgowy/a

DWFK_01_S1_22
specjalista/ główny specjalista

zamówienia publiczne

ZWZ_03_S1_22
specjalista

ds. obsługi klienta NCBR

DWKMS_02_S1_22
specjalista operacyjny

obronność i bezpieczeństwo

DOB_01_S1_22
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy

BWM_DKPK_SKDH_02_S1_22
specjalista

kordynacja kontroli i audytów zewnętrznych

BDP_03_S1_22
starszy specjalista

samodzielna księgowa/ samodzielny księgowy

BS_01_S1_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_22