REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_14_S1_22
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S1_22
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_05_S2_22
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_04_S3_22
ekspert wsparcia

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_04_S1_22
ekspert operacyjny

zarządzanie portfelem projektów

DRIM_03_S1_22
ekspert operacyjny

nowoczesne biopaliwa (biogaz i biometan)

DRIM_02_S1_22
ekspert operacyjny

nowoczesne systemy wentylacji i pompy ciepła

DRIM_01_S1_22
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_12_S1_22
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_11_S1_22