REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_10_S1_20
ekspert wsparcia

strategia i rozwój

BSR_09_S1_20
doradca strategiczny

strategia

BSR_08_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

programy i konkursy krajowe

BSR_07_S1_20
współpracownik

ds. procedury odwoławczej

DRK_02_W1_20
architekt korporacyjny

architekt IT

DUIT_17_S1_20
architekt danych

główny analityk IT

DUIT_15_S1_20
dyrektor działu

zarządzania zasobami ludzkimi

DZL_01_S1_20
współpracownik

ds. operacyjnych

DRK_01_W5_20
specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_03_S3_20