REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
radca prawny

ds. obsługi prawnej projektów i programów

BDP_01_S1_22
starszy specjalista operacyjny

zarządzanie programem w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego

BWM_DKPK_02_S1_21
ekspert operacyjny

zarządzanie portfelem projektów

DRIM_09_S2_21
młodszy specjalista/specjalista

kontrola projektów

DKP+_02_S2_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_09_S5_21
starszy specjalista operacyjny

zarządzanie projektami - wsparcie realizacji projektu europejskiego

BWM_SRB_05_S1_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa merytoryczno- finansowa projektów w ramach POPC

DRIM_07_S1_21
starszy specjalista operacyjny (fundusze VC)

obsługa projektów

DIZ_03_S1_21
zastępca dyrektora działu

krajowy punkt kontaktowy

BWM_DKPK_01_S1_21
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_05_S1_21