REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_03_S1_20
zastępca dyrektora działu operacyjnego

dział wyboru projektów

DWP_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
ekspert operacyjny

inwestycje kapitałowe

DIBR_05_S2_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_05_S9_20
specjalista operacyjny

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_04_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_04_S2_20
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_07_S2_20
radca prawny

nadzór korporacyjny

BDP_05_S1_20
kierownik działu

obsługi prawnej

DOP_04_S1_20