REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista/specjalista

kontrola projektów

DKP+_02_S2_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_09_S5_21
starszy specjalista operacyjny (fundusze VC)

obsługa projektów

DIZ_03_S1_21
zastępca dyrektora działu

krajowy punkt kontaktowy

BWM_DKPK_01_S1_21
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_05_S1_21
zastępca kierownika sekcji

wdrażanie i rozliczanie projektów

DWB_07_S1_21
Koordynator Projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

DWB_08_S5_21
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DBRU_01_S1_21
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S6_21
ekspert

ds. budownictwa

DRIM_06_S1_21