REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_04_S1_22
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_02_S1_22
specjalista

ds. reklamy online

DWKMS _05_S1_22
specjalista/ starszy specjalista (fundusze VC)

obsługa projektów

DIZ_01_S1_22
specjalista

księgowy/a

DWFK_01_S1_22
specjalista/ główny specjalista

zamówienia publiczne

ZWZ_03_S1_22
specjalista

ds. obsługi klienta NCBR

DWKMS_02_S1_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_02_W1_22
specjalista

kordynacja kontroli i audytów zewnętrznych

BDP_03_S1_22
starszy specjalista

samodzielna księgowa/ samodzielny księgowy

BS_01_S1_22