REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_10_S1_21
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_08_S1_21
główny specjalista

zamówienia publiczne

ZWZ_02_S1_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_13_S1_21
ekspert wsparcia

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_02_S1_21
koordynator projektu II

konkursy EFS

BSR_12_S1_21
starszy specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_06_S3_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_04_S3_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_07_S1_21
radca prawny

obsługa prawna programów i przedsięwzięć

BDP_08_S1_21