REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

DIBR_03_S1_19
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_04_S1_19
główny specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_03_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_02_S1_19
starszy specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_02_S4_19
specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_01_S4_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_08_S3_19
starszy specjalista

kontrola projektów z programu PO WER

DKP_02_S2_19
główny specjalista

zamówienia publiczne

DAZ_04_S1_19
specjalista

zamówienia publiczne

DAZ_03_S1_19