REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_04_S3_21
główny specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21
radca prawny

nadzór właścicielski

BDP_09_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_01_W6_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_07_S1_21
radca prawny

obsługa prawna programów i przedsięwzięć

BDP_08_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_01_S3_21
radca prawny

ochrona danych osobowych i zarządzania zgodnością

BDP_06_S1_21
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_11_S1_21