REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_02_S1_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa projektów (fundusze kapitałowe)

DFK_02_S2_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_05_S1_21
specjalista

księgowy/a

DWFK_03_S1_21
kierownik sekcji

nadzór korporacyjny

BDP_11_S1_21
starszy specjalista wsparcia

zarządzanie i analiza procesowa

BSR_15_S1_S1
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_09_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_03_W15_21