REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu II

dotacje funduszowe

BSR_07_S1_21
starszy specjalista wsparcia

biuro prasowe

DWKP_02_S1_21
specjalista wsparcia

promocja

DPR_01_S1_21
starszy specjalista wsparcia

analityk HR

DHR_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

(fundusze kapitałowe)

DIBR_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (koordynacja i zadania horyzontalne)

BWM_SKDH_01_S1_20
radca prawny

obsługa prawna programów wykorzystujących innowacyjne metody zarządzania

BDP_10_S1_20