REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik projektu

Project Portfolio Management (Przemysł Przyszłości)

DRIM_17_S1_20
doradca strategiczny

odpady biodegradowalne, biogazownie i oczyszczalnie ścieków

DRIM_16_S1_20
doradca strategiczny

ogrodnictwo szklarniowe

DRIM_15_S1_20
doradca strategiczny

konstrukcje urządzeń dostarczania wody i wentylacji

DRIM_14_S1_20
doradca strategiczny

nowoczesne niskoemisyjne budownictwo modułowe

DRIM_13_S1_20
doradca strategiczny

systemy energetyczne i rynek energii

DRIM_12_S1_20
kierownik projektu

oczyszczanie ścieków

DRIM_11_S1_20
kierownik projektu

zaopatrzenie w wodę i studnie głębinowe

DRIM_10_S1_20
doradca strategiczny

systemy informatyczne i automatyka przemysłowa

DRIM_09_S1_20
kierownik projektu

sieci energetyczne i magazynowanie energii

DRIM_08_S4_20