REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

innowacje w programie ramowym Horyzont Europa

BWM_SRB_04_S1_21
specjalista wsparcia

księgowy/a

DWFK_02_S1_21
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_01_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DRK_01_W7_21
ekspert wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_04_S1_21
starszy specjalista wsparcia

płace

DHR_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_03_S1_21
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_02_S1_21
starszy specjalista wsparcia

komunikacja wewnętrzna

DWKP_03_S1_21
doradca strategiczny

gospodarka obiegu zamkniętego

DRIM_01_S1_21