UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr i gov.pl/innowacje

Szanowni Państwo,

w dniach 12.06.2018 r., 13.06.2018 r. oraz 26.06.2018 r. na adres h2-at-ncbr.gov.pl wpłynęły pytania dotyczące Programu Magazynowanie Wodoru. Poniżej przedstawimy ich treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez NCBR. 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 182081
data wytworzenia: 2018-07-02 02:00
data publikacji: 2022-08-08 13:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-08 13:20
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-07-02 12:32 Aktualizacja : modyfikacja
2 2018-07-02 12:32 Dodanie : utworzenie dokumentu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego nr 113/18/PU Announcement of initiation of Public Procedure case no. 113/18/PU
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00-695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje o wszczęciu postępowania w ramach Programu Magazynowania Wodoru.
 
Program Magazynowania Wodoru ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym. Na prace badawczo-rozwojowe w Programie NCBR alokuje kwotę 32 miliony złotych.
 
Główną cechą postępowania będzie możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma podmiotami, które spełnią warunki, wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie przeprowadzania postępowania konkursowego w ramach Programu Magazynowania Wodoru. W ramach Programu, po podpisaniu umowy, przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe w fazach, w których wykonawcy wzajemnie ze sobą konkurują, zmierzając do stworzenia najlepszego rozwiązania.
 
Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w terminie do godz. 12:00 17 lipca 2018 r. w siedzibie NCBR przy ul. Nowogrodzkiej 47a, w kancelarii ogólnej w pokoju 208, II p.
 
Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w dokumencie pod nazwą: Regulamin przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Magazynowanie wodoru”, opublikowanym m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem:
/bip/zamowienia-publiczne/pcp/.
 
Pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres elektroniczny h2@ncbr.gov.pl lub pocztą na adres siedziby NCBR.
 
Jednocześnie NCBR informuje, o planie zorganizowania spotkania informacyjnego dotyczącego Programu Magazynowania Wodoru. Informacja o terminie spotkania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu mogą zgłaszać chęć uczestnictwa na adres elektroniczny h2-at-ncbr.gov.pl.
 
 
The National Centre for Research and Development (referred to as “NCRD”), based in Warsaw, Nowogrodzka 47a, postcode: 00-695, National Business Registry Number (REGON) 141032404, Tax Identification Number (NIP) 701-007-37-77, hereby informs about the initiation of Procedure within the Hydrogen Storage Programme.
 
The Hydrogen Storage Programme is aiming at developing an innovative Hydrogen Storage System (HSS) for use with fuel cells in mobile facilities, and to  demonstrate it in a Mobile Facility. The NCRD allocates 32 million PLN to finance research and development works conducted within the Programme.
 
The Procedure offers an opportunity for NCRD to start cooperation with multiple partners meeting conditions, requirements and criteria listed in the Regulations of the Procedure within the Programme. According to the Programme Procedure, research and development works conducted after signing up the contract, are divided into several phases, where the Contractors compete against each other to innovate and introduce the best solution.
 
Admission forms required to enter the Procedure must be submitted to the NCRD by 12:00 noon, 17 July 2018, at its headquarters, room no. 208, 2nd floor, Nowogrodzka 47a, Warsaw.
 
Detailed rules of the Procedure are given in the document: Regulations for conducting a competition procedure under the name: “Hydrogen storage” available at i.a. The National Centre for Research and Development’s website at
/bip/zamowienia-publiczne/pcp/.
 
Any questions pertaining the procedure should be submitted to e-mail account at h2@ncbr.gov.pl, or by post to the NCRD's office address.
 
The NCRD informs about its intention to organise an open public event regarding Hydrogen Storage Programme. The date of the meeting will be published later on the NCRD's website. Entities interested are encouraged to communicate their interest by e-mail sent to h2-at-ncbr.gov.pl.
 

Warszawa, 17.05.2018

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 182081
data wytworzenia: 2018-05-17 02:00
data publikacji: 2022-08-08 13:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-08 13:20
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-15 16:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2019-02-28 16:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2018-09-21 13:12 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
4 2018-09-21 12:48 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
5 2018-09-21 12:12 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
6 2018-07-19 14:44 Aktualizacja : dodanie pliku [113.18.pu_informacja_z_otwarcia_wnioskow.pdf]
7 2018-07-19 14:44 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-07-12 17:56 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_10.07-12.07.2018.pdf]
9 2018-07-12 17:56 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-07-09 14:19 Aktualizacja : dodanie pliku [pytanie_i_odpowiedz_08.07.2018.pdf]
11 2018-07-09 14:19 Aktualizacja : modyfikacja
12 2018-07-04 12:32 Aktualizacja : dodanie pliku [pytanie_i_odpowiedz_03.07.2018.pdf]
13 2018-07-04 12:32 Aktualizacja : modyfikacja
14 2018-06-07 15:33 Aktualizacja : dodanie pliku [magazynowanie_h2_wzor_umowy_07_06_18.pdf]
15 2018-06-07 15:33 Aktualizacja : dodanie pliku [h2_storage_pl_en_regulations_07_06_18.pdf]
16 2018-06-07 15:33 Aktualizacja : dodanie pliku [h2_storage_pl_en_agreement_07_06_18.pdf]
17 2018-06-07 15:33 Aktualizacja : modyfikacja
18 2018-05-17 14:44 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
19 2018-05-17 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [h2_storage_pl_en_agreement_www.pdf]
20 2018-05-17 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [h2_storage_pl_en_application_form_www.docx]
21 2018-05-17 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [h2_storage_pl_en_regulations_www.pdf]
22 2018-05-17 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [magazynowanie_h2_wzor_umowy_www.pdf]
23 2018-05-17 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [magazynowanie_h2_wzor_wniosku_www.docx]
24 2018-05-17 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [magazynowanie_h2_regulamin_www.pdf]
25 2018-05-17 13:49 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_pl_en.pdf]