Pracownik ds. obsługi biurowej

Aktualnie poszukujemy

Pracownika ds. obsługi biurowej

 1. Zakres zadań:

  • obsługa łączności telefonicznej, faksowej oraz poczty elektronicznej kierowanej do Dyrektora Działu Finansowego;
  • obsługa korespondencji wychodzącej oraz przychodzącej (prowadzenie rejestru) oraz obsługa administracyjna działań związanych z prawidłowym obiegiem dokumentów w Dziale Finansowym;
  • kierowanie beneficjentów PO IR zgłaszających się Działu Finansowego do odpowiednich osób i komórek organizacyjnych w celu uzyskania dalszych informacji;
  • obsługa systemu QNT w zakresie wprowadzania danych oraz obsługa płatności w systemach informatycznych.
    
 2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (ok. 100 roboczogodzin w ciągu miesiąca).
   
 3. Czas trwania zlecenia: luty 2017 r. – kwiecień 2017 r. (będzie istniała możliwość przedłużenia umowy)
   
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie minimum średnie;
  • dobra obsługa pakietu MS Office (w szczególności MsWord i MsExcel);
  • skrupulatność, samodzielność, terminowość.
    
 5. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
  • wysokie umiejętności komunikacji i współpracy;
  • wiedza nt. celów i zasad wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • dodatkowym atutem będzie wykształcenie ekonomiczne bądź rozpoczęte studia na kierunku ekonomicznym.
    
 6. Termin złożenia oferty: 6 lutego 2017 r. godz. 16.00, proszę przesłać mailem na adres: rekrutacja-at-ncbr.gov.pl
   
 7. Oferta powinna zawierać:
  • CV
   • uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego,
   • opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wyboru realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:
  Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania niezbędne oraz wykażą spełnienie wymagań pożądanych zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których oceniani będą za pomocą arkusza indywidualnej oceny kandydata. Liczba uzyskanych punktów będzie decydować o wyborze Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zaproponuje realizację zlecenia osobie, która uzyska najwyższą liczę punktów.
   
 9. Dodatkowe informacje:
  • Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  • W tytule maila prosimy podać: „Umowa zlecenie SZF”.

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2017-01-26 01:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Brak wyników

Pracownik ds. obsługi biurowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Aktualnie poszukujemy

Pracownika ds. obsługi biurowej

 1. Zakres zadań:

  • obsługa łączności telefonicznej, faksowej oraz poczty elektronicznej kierowanej do Dyrektora Działu Finansowego;
  • obsługa korespondencji wychodzącej oraz przychodzącej (prowadzenie rejestru) oraz obsługa administracyjna działań związanych z prawidłowym obiegiem dokumentów w Dziale Finansowym;
  • kierowanie beneficjentów PO IR zgłaszających się Działu Finansowego do odpowiednich osób i komórek organizacyjnych w celu uzyskania dalszych informacji;
  • obsługa systemu QNT w zakresie wprowadzania danych oraz obsługa płatności w systemach informatycznych.
 2.  Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (ok. 100 roboczogodzin w ciągu miesiąca).
 3. Czas trwania zlecenia: luty 2017 r. – kwiecień 2017 r.
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie minimum średnie;
  • dobra obsługa pakietu MS Office (w szczególności MsWord i MsExcel);
  • skrupulatność, samodzielność, terminowość.
 5. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
  • wysokie umiejętności komunikacji i współpracy;
  • wiedza nt. celów i zasad wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • dodatkowym atutem będzie wykształcenie ekonomiczne bądź rozpoczęte studia na kierunku ekonomicznym.
 6. Termin złożenia oferty: 23 stycznia 2017 r. godz. 16.00, proszę przesłać mailem na adres: rekrutacja-at-ncbr.gov.pl
 7. Oferta powinna zawierać:
  • CV
   • uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego,
   • opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wyboru realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:
  Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania niezbędne oraz wykażą spełnienie wymagań pożądanych zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których oceniani będą za pomocą arkusza indywidualnej oceny kandydata. Liczba uzyskanych punktów będzie decydować o wyborze Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zaproponuje realizację zlecenia osobie, która uzyska najwyższą liczę punktów.
 9. Dodatkowe informacje:
 • Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 • W tytule maila prosimy podać: „Umowa zlecenie SZF”

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2017-01-13 01:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-01-26 18:13 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-01-13 18:13 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2017-01-13 16:25 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-01-13 16:25 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-01-13 16:23 Dodanie : modyfikacja

Analityk w tematyce - kolejnictwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Aktualnie poszukujemy

analityka w tematyce - kolejnictwo

 1. Zakres zadań:
  • prowadzenie analiz w zakresie rozwoju technologii oraz sytuacji rynkowej w sektorze kolejnictwa;
  • określanie potencjalnych obszarów wsparcia oraz użytkowników końcowych technologii w sektorze kolejnictwa;
  • przygotowanie wstępnych założeń merytorycznych dla programu w tematyce związanej z kolejnictwem oraz opracowanie wstępnej dokumentacji w tym zakresie.
 2. Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie
 3. Czas trwania zlecenia: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe;
  • doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania analiz dot. transportu kolejowego oraz związanych z nim uwarunkowań infrastrukturalnych i organizacyjnych;
  • umiejętność kierowania zespołem, potwierdzona stosownym doświadczeniem;
  • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
  • kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów;
  • samodzielność, dyspozycyjność, nastawienie na efekty;
  • bardzo dobra znajomość j. angielskiego;
  • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office.
 5. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
  • wysokie umiejętności komunikacji i współpracy;
  • szczegółowa wiedza w tematyce innowacyjnych technologii związanych z kolejowym transportem towarowym, wykorzystaniem transportu kolejowego w przewozach pasażerskich oraz unowocześnieniem infrastruktury kolejowej; 
  • znajomość zagadnień związanych z tematyką innowacyjnych zamówień publicznych.
 6. Termin złożenia oferty: 25 listopada 2016 r. godz. 16.00, proszę przesłać mailem na adres: maciej.malski-brodzicki-at-ncbr.gov.pl
 7. Oferta powinna zawierać:
  • CV
   • uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz dot. transportu kolejowego i związanych z nim uwarunkowań infrastrukturalnych i organizacyjnych oraz umiejętności kierowania zespołem, potwierdzonej stosownym doświadczeniem,
   • uwzględniające oczekiwane wynagrodzenie,
   • opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:
  • Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania niezbędne i pożądane zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej i zaproponuje współpracę 1 osobie najwyżej ocenionej.
 9. Dodatkowe informacje: 
  • Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projekt nr POIR.05.01.00-00-0003/15.

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2016-11-18 01:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-11-18 11:29 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-11-18 11:29 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2016-11-18 11:28 Dodanie : modyfikacja

Analityk finansowy ds. instrumentów BRIDGE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Aktualnie poszukujemy

analityka finansowego ds. instrumentów BRIDGE

 1. Zakres zadań:
  • Wsparcie w zakresie doradztwa finansowego dla Samodzielnej Sekcji wspierania komercjalizacji wyników badan B+R poprzez instrumenty finansowe (SF), w związku z realizacją Programów BRIdge Alfa oraz BRIdge VC
  • Sporządzanie raportów analitycznych, wycen oraz rekomendacji przydatnych w procesie selekcji partnerów prywatnych oraz  negocjacji umów.
  • Wsparcie w zakresie analiz finansowych dla Sekcji, w związku z nadzorem nad środkami publicznymi powierzonymi przez NCBR, w ramach ww. programów, partnerom prywatnym.
  • Realizacja innych zadań w obszarze doradztwa finansowego wspierających Sekcję.
 2. Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie
 3. Czas trwania zlecenia: maj - grudzień 2016 r.
 4. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, finanse;
  • Doświadczenie w obszarze sporządzania analiz finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego (min. 2 lata);
  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru właścicielskiego oraz kontrolingowego (min. 2 lata);
  • Praktyczna znajomość metodologii wycen projektów inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw, w szczególności metodą dochodową;
  • Posiadanie certyfikatu CFA lub/oraz licencji doradcy inwestycyjnego;
  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
  • Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów;
  • Elastyczność i otwartość na nowe wyzwania;
  • Samodzielność, dyspozycyjność, nastawienie na efekty;
  • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.
 5. Wymagania pożądane:
  • Doświadczenie przy realizacji projektów inwestycyjnych na wczesnym etapie rozwoju;
  • Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych;
  • Znajomość instrumentów inżynierii finansowej;
  • Znajomość problematyki finansowania innowacji;
  • Znajomość branży VC/PE w Polsce;
  • Znajomość zagadnień związanych z tematyką pomocy publicznej.
 6. Oferujemy:
  • Ciekawą, ambitną pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole;
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych;
  • Elastyczne podejście do czasu pracy.
 7. Termin złożenia oferty: 26 kwietnia 2016 r. godz. 15.00, proszę przesłać mailem na adres: michal.barszcz-at-ncbr.gov.pl
 8. Oferta powinna zawierać:
  • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 9. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:
  • Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania niezbędne i pożądane zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej i zaproponuje współpracę 10 osobom najwyżej ocenionym.
 10. Dodatkowe informacje:
  • Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projekt nr POIR.05.01.00-00-0003/15.

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2016-04-15 02:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-04-15 16:50 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-04-15 16:50 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2016-04-15 16:39 Aktualizacja : modyfikacja
4 2016-04-15 16:36 Dodanie : modyfikacja

Współpracownicy do Działu Projektów Komercyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014 – 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Aktualnie poszukujemy

współpracowników do Działu Projektów Komercyjnych

 1. Zakres zadań:
  • Głównym zadaniem osoby współpracującej będzie realizacja zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), w tym ocena formalna wniosków, udział w procesie oceny merytorycznej wniosków, obsługa posiedzeń panelu ekspertów oraz prowadzenie spraw związanych z procedurą odwoławczą.
 2. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
 3. Czas trwania zlecenia: styczeń-kwiecień 2016.
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych;
  • dyspozycyjność w okresie trwania zlecenia;
  • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office.
 5. Wymagania pożądane:
  • min. 3 –miesięczne doświadczenie w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich;
  • umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
  • skrupulatność, samodzielność, terminowość;
  • wysokie umiejętności komunikacji i współpracy;
  • umiejętność analitycznego myślenia.
 6. Termin złożenia oferty: 21 stycznia 2016 r. godz. 15.00, proszę przesłać mailem na adres: magdalena.ignar-at-ncbr.gov.pl
 7. Oferta powinna zawierać:
  • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:
  • Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania niezbędne i pożądane zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej i zaproponuje współpracę 10 osobom najwyżej ocenionym. 
 9. Dodatkowe informacje:
  • Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projekt nr POIR.05.01.00-00-0003/15.
informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2016-01-13 01:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-03-17 10:00 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-22 16:08 Aktualizacja : modyfikacja
3 2016-01-13 17:34 Aktualizacja : modyfikacja
4 2016-01-13 10:00 Dodanie : utworzenie dokumentu

Współpracownik przy Samodzielnym Stanowisku ds. rozwoju pracowników

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014 – 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Aktualnie poszukujemy

Współpracownika przy Samodzielnym Stanowisku ds. rozwoju pracowników

 1. Zakres zadań:
  • Wsparcie działań organizacyjno-administracyjnych w zakresie miękkiego HR;
   w tym między innymi prowadzenie spotkań adaptacyjnych, wsparcie i samodzielne organizowanie szkoleń grupowych, integracyjnych oraz administrowanie działaniami doskonalącymi kompetencje pracowników NCBR (w tym obsługa działań szkoleniowych pracowników realizujących działania na rzecz POIR oraz POWER)
 2. Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie w wymiarze ok. 40 godzin tygodniowo.
 3. Czas trwania zlecenia: styczeń – grudzień 2016.
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe,
  • minimum roczne doświadczenie  w zakresie wsparcia zadań miękkiego HR,
  • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office.
 5. Wymagania pożądane:
  • doświadczenie w organizacji szkoleń i przedsięwzięć integracyjnych dla organizacji liczących kilkuset współpracowników 
 6. Termin złożenia oferty: 10 stycznia 2016 r. godz. 16:15, proszę przesłać mailem na adres: marta.pawlikowska-at-ncbr.gov.pl
 7. Oferta powinna zawierać:
  • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
 8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:

Kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne i pożądane w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2015-12-30 01:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-12-30 14:49 Aktualizacja : modyfikacja
2 2015-12-30 14:49 Dodanie : utworzenie dokumentu

Współpracownicy do Działu Projektów Komercyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014 – 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Aktualnie poszukujemy

współpracowników do Działu Projektów Komercyjnych

1. Zakres zadań:

 • czynności techniczne związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polegające na weryfikacji dokumentacji oraz ich archiwizacji 

2. Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie

3. Czas trwania zlecenia: styczeń – czerwiec 2016.

4. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych;
 • znajomość procedur dotyczących zamykania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE;
 • dyspozycyjność w okresie trwania zlecenia;
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office.

5. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zamykania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE;

6. Termin złożenia oferty: 30 grudnia 2015 r. godz. 13.00, proszę przesłać mailem na adres: joanna.juszczyk-at-ncbr.gov.pl

7. Oferta powinna zawierać:

 • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:

6 kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne i pożądane w najwyższym stopniu zostanie zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej i zaproponuje współpracę 4 osobom najwyżej ocenionym.

9. Dodatkowe informacje:

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projekt nr POIR.05.01.00-00-0003/15.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2015-12-23 01:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Brak wyników

Aktualne oferty pracy i współpracy z NCBR

Wszystkie aktualne oferty pracy i współpracy znajdują sie tutaj

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 230353
data wytworzenia: 2016-02-22 01:00
data publikacji: 2022-08-10 00:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 00:34
Powód edycji:
Brak wyników