1. Zapytanie o szacunkową wartość wsparcia działań DIBR poprzez indywidualne doradztwo biznesowe przygotowujące do rozpoczęcia działalności spółek technologicznych oraz nadzoru inwestycyjnego komitetów inwestycyjnych w ramach programu Bridge Alfa
 2. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizacje wydarzenia Startup Day
 3. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usługi dostępu do bazy danych, poprzez sieć internet (on-line), polegających na badaniu danych rejestrowych, finansowych oraz powiązań kapitałowo – osobowych
 4. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usługi elektronicznego monitoringu mediów dla NCBR
 5. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny w ramach PO WER
 6. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas Kongresu "Kadr Przyszłości"
 7. Zapytanie ofertowe na przygotowanie, zaplanowanie, przeprowadzanie i ewaluacje kampanii reklamowych promujących NCBR w Internecie
 8. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli finansowej projektu zawierającego informacje niejawne
 9. Zapytanie szacunkowe na wsparcie organizacyjno-techniczne przy realizacji konferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 10. Zapytanie o szacunkowy koszt świadczenia usługi cateringowej w dniach 25-26 kwietnia we Wrocławiu
 11. Zapytanie dotyczące przeprowadzenia działań promocyjnych z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych, których celem będzie propagowanie wiedzy o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (pokazanie ciekawych i innowacyjnych projektów)
 12. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę przygotowania napisów w języku angielskim do materiałów filmowych NCBR
 13. Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 23. Pikniku Naukowego.
 14. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na „Przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”
 15. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na Przeprowadzenie w latach 2019-2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji maksymalnie 70 projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 POIG
 16. Zapytanie ofertowe na analizę językową dokumentacji konkursowej
 17. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli finansowej projektu zawierającego informacje niejawne
 18. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na działania promocyjne z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych
 19. Oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów Wi-Fi, na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 20. Zapytanie o wartość szacunkową na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 23. Pikniku Naukowego.
 21. Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji, treści, projektu graficznego raportu rocznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za rok 2018, jego druk oraz przygotowanie raportu w wersjach dla słabowidzących
 22. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizację wydarzenia z udziałem startupów i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych
 23. Zapytanie ofertowe na zakup systemu antyspamowego
 24. Zapytanie o wartość szacunkową na świadczenie usług graficznych dla NCBR
 25. Zapytanie ofertowe na dostawę regałów półkowych, stalowych z przeznaczeniem do archiwum zakładowego
 26. Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawę licencji oprogramowania YSoft dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 27. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na opracowanie koncepcji, treści, projektu graficznego oraz druk Raportu rocznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za rok 2018 oraz adaptacja publikacji do potrzeb osób słabowidzących
 28. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę tłumacza języka migowego oraz innych niezbędnych elementów z tym związanych na potrzeby NCBR
 29. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na realizację prac programistycznych i utrzymaniowych pozwalających na usprawnienie działania serwisów internetowych NCBR, zbudowanych na platformie TYPO3
 30. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę regałów półkowych, stalowych z przeznaczeniem do archiwum zakładowego
 31. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę organizacji cyklu spotkań, na terenie całej Polski, podczas których zostanie zaprezentowana oferta programowa NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 32. Zapytanie ofertowe na zakup powierzchni w ogólnopolskim wydaniu dziennika o zasięgu krajowym w celu publikacji ogłoszeń
 33. Zapytanie ofertowe - dostęp on-line do systemu informacji prawnej
 34. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę prasy dla NCBR w 2019
 35. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi – Nadzór Nad Realizacją Prac B+R na Blokach 200 MW w fazie III w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna Technologia…”
 36. Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy artykułów higienicznych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 37. Oszacowanie wartości zamówienia na artykuły higieniczne
 38. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę prasy dla NCBR w 2019
 39. Zapytanie o wartość zamówienia system kadrowo-płacowy 2
 40. Zapytanie ofertowe na organizację spotkania podsumowującego 2018 rok
 41. Zapytanie o wartość szacunkową - kampania promocyjna Social Media, Google
 42. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w radiu
 43. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań promocyjnych z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych
 44. Zapytanie o wartość zamówienia system kadrowo płacowy
 45. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej
 46. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na działania promocyjne z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych
 47. Zapytanie ofertowe na produkcję 10 filmów promocyjnych dla programów NCBR
 48. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli finansowej dwóch projektów nadzorowanych przez NCBR i zawierających informacje niejawne
 49. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie, zaplanowanie, przeprowadzanie i ewaluację kampanii reklamowych promujących NCBR z wykorzystaniem narzędzi SEM i kanałów social media
 50. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi organizacji konferencji prasowych
 51. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy
 52. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów
 53. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy
 54. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na produkcję 25 filmów promocyjnych dla programów NCBR
 55. Zapytanie ofertowe na dostawę projektorów multimedialnych
 56. Zapytanie o wycenę usług sprzątania
 57. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny w ramach PO WER
 58. Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na usługę pośrednictwa
 59. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizację i realizację realizacji spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R w ramach Programu BENEFICJENT
 60. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi nagrywania spotkań organizowanych przez NCBR
 61. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu Funduszu Venture Capital
 62. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę gadżetów reklamowych
 63. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na projekt iNCB+R – Inkubator B+R
 64. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę upominków reklamowych
 65. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych – pełnienie funkcji IOD
 66. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji projektu CECM realizowanego w ramach konkursu „TEAMING FOR EXCELLENCE”
 67. Usługa przygotowania napisów, transkrypcji oraz wykonania tłumaczenia na język migowy (PJM) itp. na potrzeby NCBR
 68. Zapytanie ofertowe na analizę wizerunku i budowę strategii employer brandingowej NCBR
 69. Szacowanie na usługę przygotowania napisów, transkrypcji oraz wykonania tłumaczenia na język migowy (PJM) itp.
 70. Zapytanie ofertowe na realizację filmów korporacyjnych
 71. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi specjalistycznej - pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW...
 72. Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualnej architektury informacji dla portalu Intranetowego Zamawiającego
 73. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez NCBR
 74. Zapytanie ofertowe na dzierżawę łączy światłowodowych
 75. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów...
 76. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. działań NCBR
 77. Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualnej architektury informacji dla portalu Intranetowego Zamawiającego
 78. Usługa wsparcia oprogramowania zarządzania urządzeniami mobilnymi VMware AirWatch Blue Management Suite
 79. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia: przeprowadzenie w 2018 i 2019 r. kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR
 80. Wycena na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 22. Pikniku Naukowego
 81. Wykonanie oraz dostawa pinów literek BR (wpinek) dla NCBR
 82. Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi związanej z koordynacją i przeprowadzeniem w 2018 i 2019 roku...
 83. Zapytanie szacunkowe na wykonanie pinów literek BR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 84. Zapytanie ofertowe na doradztwo prawne w zakresie systemu zarządzania zgodnością – compliance
 85. Szacowanie wartości zamówienia – radio
 86. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi kontroli wyceny prac B+R dla NCBR
 87. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 88. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów
 89. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizację i realizację spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez inżynierów...
 90. Zapytanie ofertowe na zakup licencji CommVault
 91. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na opracowanie koncepcji, treści, projektu graficznego oraz druk Raportu NCBR za 2017
 92. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę kontroli wyceny prac B+R dla NCBR
 93. Zapytanie ofertowe na zakup tonerów
 94. Usługa przygotowania napisów, transkrypcji oraz opisów z nagrań ze spotkań organizowanych przez NCBR
 95. Zapytanie ofertowe - produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 96. Zapytanie ofertowe na dzierżawę oraz serwis 8 urządzeń wielofunkcyjnych
 97. Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie w programach NCBR...
 98. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę przeprowadzenia kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu...
 99. Zapytanie ofertowe - wykonanie oraz montaż oznakowania fragmentu siedziby NCBR
 100. Zapytanie o szacunkową wycenę usług tłumaczenia z języka angielskiego
 101. Ocena wsparcia udzielonego w ramach Działania 4.1 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem
 102. Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach prowadzonej kontroli projektu
 103. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 104. Zapytanie ofertowe - znakowanie siedziby NCBR
 105. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w zakresie pisania wniosków
 106. Zapytanie o szacunkowy koszt usługi wsparcia oprogramowania zarządzania urządzeniami mobilnymi
 107. Zapytanie ofertowe na zakup powierzchni w dzienniku ogólnopolskim w celu publikacji ogłoszeń
 108. Zapytanie ofertowe na wykonanie narzędzia on-line, z interfejsem typu wizard służącego do weryfikacji gotowości i identyfikacji
 109. Zapytanie ofertowe na wykonanie zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych przez Beneficjentów NCBR
 110. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia - realizacja cyklu spotkań... (ROADSHOW-DNI NCBR W REGIONACH)
 111. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi związanej z kontrolą projektów PO WER
 112. Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach prowadzonej kontroli projektu
 113. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach XIII Priorytetu POIiŚ
 114. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych przez Beneficjentów NCBR
 115. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę hotelarską
 116. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach...
 117. Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usługi nagrania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju"
 118. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w radiu na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 119. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach XIII Priorytetu POIiŚ
 120. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych...
 121. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach XIII...
 122. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej na potrzeby emisji spotu POIR
 123. Zapytanie ofertowe na zakup licencji ManageEngine ServiceDeskPlus
 124. Zapytanie ofertowe - Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy...
 125. Zapytanie ofertowe na badanie ewaluacyjne programu STRATEGMED
 126. Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego, którego rezultatem będzie stworzenie podręcznika dobrych praktyk...
 127. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia: Usługa kreacji i produkcji spotu radiowego dotyczącego PO IR wdrażanego przez NCBR
 128. Zakup i dostawa 31 szt. monitorów komputerowych
 129. Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii informacyjnej w ramach PO WER
 130. Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym
 131. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów-konsultantów NCBR realizujących...
 132. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 133. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów-konsultantów NCBR...
 134. Zapytanie ofertowe na usługę bezpiecznego i podążającego wydruku
 135. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie narzędzia on-line
 136. Zapytanie ofertowe na zakup gwarancji Dell
 137. Zapytanie ofertowe na realizację pilotażu projektu "Beneficjent" - spotkania konsultacyjne inżynierów/konsultantów NCBR...
 138. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie narzędzia on-line
 139. Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego NCBR za rok 2017 i 2018
 140. Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. „Ewaluacja wspólnego przedsięwzięcia TANGO”
 141. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy i notesów z kalendarzem na 2018 r.
 142. Zapytanie ofertowe świadczenie usług serwisowania Systemu LSI eksploatowanego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 143. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę druku
 144. Zapytania o wycenę usługi utrzymania systemu LSI
 145. Szacowanie wartości zamówienia - kalendarze na 2018 – przedłużenie terminu do godz. 13.00 w dn. 6.10 2017
 146. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich
 147. Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. „Ewaluacja wspólnego przedsięwzięcia TANGO”
 148. Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. Ewaluacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG
 149. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla NCBR w ramach programu PNWB
 150. Szacowanie wartości zamówienia - wykonanie prac graficznych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 151. Szacowanie wartości zamówienia - Gala LIDER 2017
 152. Zapytanie o cenę na przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich
 153. Szacowanie wartości zamówienia - kalendarze na 2018 - przedłużenie terminu do 26 września br.
 154. Organizacja i przeprowadzenie programu rozwojowego szkolenia dla pracowników Działu Koordynacji współpracy z Ekspertami w NCBR
 155. Szacowanie wartości zamówienia – materiały promocyjne PNWB
 156. Zakup i dostawa oprogramowania, skanerów, drukarek i czytników niezbędnych do wprowadzenia elektronicznego zarządzania...
 157. Szacowanie wartości zamówienia – materiały promocyjne
 158. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na realizację pilotażu projektu „BENEFICJENT”
 159. Zapytanie ofertowe na produkcję 22 filmów promocyjnych dla programu STRATEGMED
 160. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na doradztwo biznesowe BRIDGE ALFA
 161. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na kompleksową obsługę medialną, wizerunkową i komunikacyjną Działu Komercjalizacji
 162. Krótkoterminowy najem aut
 163. Zapytanie ofertowe na dostawę licencji Microsoft Exchange oraz Skype for Business
 164. Zapytanie ofertowe na dostawę licencji Microsoft Windows Server oraz Microsoft System Center
 165. Szacowanie wartości zamówienia - produkcja i emisja spotu promocyjnego PO IR
 166. Szacowanie wartości zamówienia – Świadczenie usług doradczych
 167. Zapytanie ofertowe świadczenie usługi wynajęcia sal konferencyjnych na potrzeby organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych
 168. Szacowanie wartości zamówienia – wykonanie analizy ekonomiczno-prawnej
 169. Zapytanie ofertowe - druk Raportu rocznego NCBR za 2016 r.
 170. Szacowanie wartości zamówienia - druk Raportu rocznego NCBR za 2016 r.
 171. Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy występowania cen transferowych
 172. Zapytanie o cenę na ANALIZĘ STATUSU WNIOSKODAWCY - MŚP W RAMACH POIR w celu oszacowania wartości zamówienia
 173. Szacowanie wartości zamówienia - duży druk
 174. Szacowanie wartości zamówienia - radio
 175. Ogłoszenie na wykonanie usług hostingowych, serwisowych i wsparcia technicznego serwisu www. bridge.gov.pl
 176. Zapytanie ofertowe - dot. audytu jednego funduszu zalążkowego Bridge Alfa
 177. Zapytanie o szacunek wykonania ekspertyzy dotyczącej ryzyka występowania cen transferowych związanych z transgranicznym...
 178. Szacowanie wartości zamówienia - projekt "Beneficjent" etap I - pozyskanie bazy teleadresowej firm MŚP z sektora B+R
 179. Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi transportowej w Niemczech
 180. Szacowanie wartości zamówienia - kompleksowe przygotowanie stoiska NCBR na potrzeby 21. Pikniku Naukowego
 181. Zapytanie ofertowe - mały druk
 182. Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Ryzykiem”
 183. Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie koncepcji, treści i projektu graficznego raportu rocznego NCBR za 2016 r.
 184. Szacowanie wartości zamówienia - mały druk
 185. Świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego związanych m. in. z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach wdrażanych...
 186. Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usługi nagrania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju"
 187. Zapytanie ofertowe - usługa transportowa w Niemczech
 188. Świadczenie usług w zakresie weryfikacji w bazach dłużników sytuacji finansowej wskazanych przez Zamawiającego podmiotów...
 189. Zapytanie ofertowe - publikacja materiałów informacyjnych w prasie akademickiej
 190. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa systemu gaśniczego montowanego w szafach typu RACK
 191. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wraz z montażem zasilaczy awaryjnych UPS
 192. Zapytanie ofertowe - serwis systemu LSI
 193. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa trzech wysokowydajnych urządzeń skanujących
 194. Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego NCBR za rok 2016
 195. Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali...
 196. Zapytanie o wycenę usługi utrzymania systemu LSI
 197. Zapytanie ofertowe na dostawy wody w butlach 18,9 l
 198. Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali...
 199. Szacowanie wartości zamówienia – Organizacja szkolenia z zakresu negocjacji wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną
 200. Zapytanie ofertowe - Analiza dotycząca możliwości rozwoju i zastosowań technologii koherentnej modyfikacji węgla
 201. Zapytanie ofertowe na usługę trenerską z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dla pracowników NCBR
 202. Szkolenie dwudniowe stres w pracy kontrolera
 203. Zapytanie ofertowe – Szkolenie dotyczące stresu w pracy kontrolera - POSTĘPOWANIE ANULOWANE
 204. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną
 205. Rozeznanie cenowe usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1
 206. Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 207. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz usługą hotelarsko...
 208. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu osobowego
 209. Zapytanie ofertowe - usługi konferencyjne i hotelowe w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów
 210. Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek biurowych
 211. Zapytanie ofertowe na realizację badania ankietowego z wnioskodawcami 1. i 2. konkursu Programu Innotech
 212. Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek biurowych
 213. Zapytanie ofertowe - ewaluacja on-going wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez NCBR
 214. Ewaluacja biznesplanów tworzonych w ramach konkursu „Teaming for Excellence” przez konsorcja zarządzane przez NCBR
 215. Zapytanie ofertowe - magazynowanie i wysyłka książek
 216. Zapytanie ofertowe - organizacja warsztatów z zakresu procesowego tworzenia usług
 217. Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii komercjalizacji czujników i sieci czujników do monitoringu środowiska naturalnego
 218. Zapytanie ofertowe - zagraniczny kurs stażowo-szkoleniowy
 219. Zapytanie ofertowe - wykonanie prac graficznych
 220. Przygotowanie i publikacja depesz w internetowym serwisie informacyjnym oraz wysyłka zaproszeń do dziennikarzy
 221. Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji, treści oraz projektu graficznego raportu rocznego NCBR za rok 2015
 222. Zapytanie ofertowe - organizacja warsztatów z zakresu procesowego tworzenia usług
 223. Zapytanie ofertowe - dostęp on-line do systemu informacji prawnej
 224. Usługa transmisji na żywo (on-line) wraz z nagrywaniem spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 225. Zapytanie ofertowe - analiza potencjalnych produktów/usług oraz przygotowanie modeli biznesowych na potrzeby projektu WCE
 226. Zapytanie ofertowe - elektroniczny monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 227. Zapytanie ofertowe - elektroniczny monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 228. Szacowanie wartości zamówienia – Stoisko NCBR na 20. Piknik Naukowy
 229. Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń NCBR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
 230. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie audytu realizacji umów podpisanych przez Centrum z 10 funduszami zalążkowymi Bridge Alfa
 231. Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję audycji radiowych dot. projektów unijnych
 232. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej PO WER na nośnikach typu backlight i ekranach video...
 233. Organizacja i przygotowanie wizyty studyjnej dla pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 234. Zapytanie ofertowe - dostawa prasy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w roku 2016
 235. Zapytanie ofertowe – usługi doradcze
 236. Zapytanie ofertowe - usługi doradcze
 237. Zapytanie ofertowe - wykonanie badania ewaluacyjnego o charakterze on-going identyfikującego dobre praktyki...
 238. Zapytanie ofertowe - usługa content marketingu
 239. Zapytanie ofertowe - sporządzenie ekspertyzy pn. Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII...
 240. Zapytanie oferotwe - multimedialne depesze informacyjne
 241. Zapytanie ofertowe - przygotowanie kompleksowej analizy rynku na potrzeby projektu ICRI-BioM
 242. Zapytanie ofertowe - przygotowanie oraz publikacja cyklu 4 materiałów od redaktorskich na temat innowacyjności
 243. Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu audycji radiowych
 244. Zapytanie ofertowe na przygotowanie dla NCBR kalendarzy na 2016 r.
 245. Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu 20 miniaudycji prezentujących innowacyjne wynalazki z kraju i ze świata
 246. Zapytanie ofertowe na usługi poligraficzne w zakresie druku materiałów informacyjno-promocyjnych
 247. Zapytanie ofertowe na przygotowanie generatora do obsługi naboru wniosków oraz świadczenia usług wsparcia technicznego
 248. Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu audycji radiowych
 249. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach typu backlight
 250. Zapytanie ofertowe na usługę publikacji materiału informacyjnego w prasie o zasięgu ogólnopolskim
 251. Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych
 252. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie audytu zewnętrznego Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015
 253. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz finansowych przedsiębiorstw
 254. Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych
 255. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz finansowych przedsiębiorstw
 256. Zapytanie ofertowe - organizacja sześciu 2-dniowych szkoleń dla pracowników Działu Finansowego NCBR
 257. Zapytanie ofertowe - usługa opracowania publikacji
 258. Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie swiadczone na potrzeby spotkan organizowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
 259. Zapytanie ofertowe - produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR
 260. Zapytanie ofertowe - usługa transmisji na żywo (on-line) wraz z nagrywaniem spotkań (spotkania: konferencje, spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty itp. – zwane dalej „Wydarzenia”) organizowanych przez NCBR
 261. Zapytanie ofertowe - zakup abonamentu na dostęp do systemu antyplagiatowego
 262. Zapytanie ofertowe - merytoryczna współpraca redakcyjna z dziennikiem…
 263. Zapytanie ofertowe - napisanie artykułów przeznaczonych do publikacji w tygodniku ogólnopolskim
 264. Zapytanie ofertowe - przygotowanie stoiska NCBR w związku z udziałem w pikniku z okazji Dnia Dziecka
 265. Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na weryfikacji wybranej dokumentacji projektów realizowanych przez Beneficjenta (szkołę wyższą będącą jednostką sektora finansów publicznych) w ramach Priorytetu IV PO KL
 266. Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu 9 odcinków programu o tematyce informacyjno-edukacyjnej
 267. Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych
 268. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników NCBR w zakresie ochrony własności przemysłowej
 269. Zapytanie ofertowe na publikację komunikatów w internetowym serwisie informacyjnym
 270. Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne/napisanie podręcznika z zakresu pomocy publicznej
 271. Merytoryczna współpraca redakcyjna z tygodnikiem o zasięgu ogólnopolskim na przygotowanie cyklu trzech artykułów tematycznych
 272. Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych
 273. Zapytanie ofertowe - wykonanie usług opracowania projektu i publikacji artykułów sponsorowanych w tygodniku ogólnopolskim
 274. Współpraca redakcyjna przy czteroodcinkowym cyklu eksperckim dotyczącym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 275. Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny „Know-How dotyczącego wyników badań oraz praktycznego zastosowania HOE”
 276. Zapytanie ofertowe na przygotowanie cyklu 5 miniaudycji
 277. Zapytanie ofertowe na szkolenie z zakresu treningu skuteczności osobistej
 278. Zapytanie ofertowe na szkolenie z zakresu komunikacji i budowania efektywnego zespołu
 279. Zapytanie ofertowe na weryfikację zadłużenia wnioskodawców i beneficjentów
 280. Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych
 281. Zapytanie ofertowe dot. realizacji doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych
 282. Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi wykonania analizy oraz raportu
 283. Zapytanie ofertowe na przygotowanie stoiska wystawienniczego NCBR na potrzeby 19. Pikniku Naukowego
 284. Zapytanie ofertowe na publikację komunikatów w internetowym serwisie informacyjnym
 285. Zapytanie ofertowe dot. realizacji doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych
 286. Zapytanie ofertowe - monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie o szacunkową wartość wsparcia działań DIBR poprzez indywidualne doradztwo biznesowe przygotowujące do rozpoczęcia działalności spółek technologicznych oraz nadzoru inwestycyjnego komitetów inwestycyjnych w ramach programu Bridge Alfa

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 795
data wytworzenia: 2019-05-15 08:54
data publikacji: 2019-05-15 08:54
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 10:31
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-16 10:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-05-15 09:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
3 2019-05-15 08:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-05-15 08:54 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizacje wydarzenia Startup Day

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 5859
data wytworzenia: 2019-04-12 12:00
data publikacji: 2019-04-12 12:00
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-12 12:01
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-12 12:01 Karolina Zych Aktualizacja
2 2019-04-12 12:00 Karolina Zych Aktualizacja
3 2019-04-12 12:00 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usługi dostępu do bazy danych, poprzez sieć internet (on-line), polegających na badaniu danych rejestrowych, finansowych oraz powiązań kapitałowo – osobowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 8029
data wytworzenia: 2019-03-28 16:46
data publikacji: 2019-03-28 16:46
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28 16:55
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-28 16:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-03-28 16:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-03-28 16:46 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usługi elektronicznego monitoringu mediów dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 9130
data wytworzenia: 2019-03-25 11:09
data publikacji: 2019-03-25 11:09
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-25 11:11
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-25 11:11 Karolina Zych Aktualizacja
2 2019-03-25 11:09 Karolina Zych Aktualizacja
3 2019-03-25 11:09 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny w ramach PO WER

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 9151
data wytworzenia: 2019-03-25 10:04
data publikacji: 2019-03-25 10:04
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-25 10:08
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-25 10:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-03-25 10:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-03-25 10:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas Kongresu "Kadr Przyszłości"

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 9744
data wytworzenia: 2019-03-22 16:14
data publikacji: 2019-03-22 16:14
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-08 09:51
Powód edycji: publikacja nowego ogłoszenia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-08 09:51 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego ogłoszenia
2 2019-03-22 16:14 Beata Chmolewska Dodanie : publikacja nowego ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, zaplanowanie, przeprowadzanie i ewaluacje kampanii reklamowych promujących NCBR w Internecie

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 9780
data wytworzenia: 2019-03-22 12:43
data publikacji: 2019-03-22 12:43
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-25 15:22
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-25 15:22 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-03-22 12:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
3 2019-03-22 12:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-03-22 12:43 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli finansowej projektu zawierającego informacje niejawne

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 10128
data wytworzenia: 2019-03-21 10:04
data publikacji: 2019-03-21 10:04
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-29 10:29
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-29 10:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-03-26 10:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedz na pytanie
3 2019-03-21 10:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania ofertowego
4 2019-03-21 10:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-03-21 10:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie szacunkowe na wsparcie organizacyjno-techniczne przy realizacji konferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 11120
data wytworzenia: 2019-03-14 14:54
data publikacji: 2019-03-14 14:54
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-14 14:55
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-14 14:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-03-14 14:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-03-14 14:54 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkowy koszt świadczenia usługi cateringowej w dniach 25-26 kwietnia we Wrocławiu

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 11120
data wytworzenia: 2019-03-14 14:50
data publikacji: 2019-03-14 14:50
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-14 14:50
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie dotyczące przeprowadzenia działań promocyjnych z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych, których celem będzie propagowanie wiedzy o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (pokazanie ciekawych i innowacyjnych projektów)

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 11144
data wytworzenia: 2019-03-14 10:18
data publikacji: 2019-03-14 10:18
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-22 10:29
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-22 10:29 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
2 2019-03-21 14:21 Monika Markiewicz Aktualizacja
3 2019-03-14 10:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-03-14 10:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-03-14 10:18 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę przygotowania napisów w języku angielskim do materiałów filmowych NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 11991
data wytworzenia: 2019-03-08 14:33
data publikacji: 2019-03-08 14:33
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-08 14:35
Powód edycji: publikacja zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-08 14:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zamówienia
2 2019-03-08 14:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-03-08 14:33 Szymon Iwańczuk Dodanie

Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 23. Pikniku Naukowego.

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 11994
data wytworzenia: 2019-03-08 14:22
data publikacji: 2019-03-08 14:22
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 09:37
Powód edycji: nowe ogłoszenie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-02 09:37 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
2 2019-03-08 14:22 Beata Chmolewska Dodanie : nowe ogłoszenie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na „Przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 12496
data wytworzenia: 2019-03-04 10:22
data publikacji: 2019-03-04 10:22
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-04 15:13
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-04 15:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-03-04 10:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
3 2019-03-04 10:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-03-04 10:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-03-04 10:22 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na Przeprowadzenie w latach 2019-2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji maksymalnie 70 projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 POIG

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 16161
data wytworzenia: 2019-03-04 10:17
data publikacji: 2019-03-04 10:17
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-04 10:43
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-04 10:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-03-04 10:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-03-04 10:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-03-04 10:17 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie ofertowe na analizę językową dokumentacji konkursowej

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 12850
data wytworzenia: 2019-03-01 16:01
data publikacji: 2019-03-01 16:01
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-07 15:59
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-07 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-03-01 16:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
3 2019-03-01 16:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-03-01 16:01 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli finansowej projektu zawierającego informacje niejawne

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 12892
data wytworzenia: 2019-03-01 09:58
data publikacji: 2019-03-01 09:58
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-01 09:59
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-01 09:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-03-01 09:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-03-01 09:58 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na działania promocyjne z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 13095
data wytworzenia: 2019-02-27 12:29
data publikacji: 2019-02-27 12:29
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-04 14:37
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-04 14:37 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-02-27 12:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
3 2019-02-27 12:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-02-27 12:29 Szymon Iwańczuk Dodanie

Oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów Wi-Fi, na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 13269
data wytworzenia: 2019-02-26 14:29
data publikacji: 2019-02-26 14:29
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-26 14:30
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-26 14:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2019-02-26 14:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-02-26 14:29 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o wartość szacunkową na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 23. Pikniku Naukowego.

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 13379
data wytworzenia: 2019-02-25 15:34
data publikacji: 2019-02-25 15:34
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-25 15:34
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji, treści, projektu graficznego raportu rocznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za rok 2018, jego druk oraz przygotowanie raportu w wersjach dla słabowidzących

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 13711
data wytworzenia: 2019-02-22 14:52
data publikacji: 2019-02-22 14:52
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-25 11:45
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-25 11:45 Beata Chmolewska Aktualizacja
2 2019-03-07 10:04 Beata Chmolewska Aktualizacja
3 2019-02-28 14:13 Beata Chmolewska Aktualizacja
4 2019-02-25 11:02 Beata Chmolewska Aktualizacja
5 2019-02-22 14:56 Beata Chmolewska Aktualizacja
6 2019-02-22 14:52 Beata Chmolewska Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizację wydarzenia z udziałem startupów i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 13727
data wytworzenia: 2019-02-22 13:14
data publikacji: 2019-02-22 13:14
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28 16:50
Powód edycji: Zmiana treści
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-28 16:50 Monika Markiewicz Aktualizacja : Zmiana treści
2 2019-02-27 16:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania
3 2019-02-26 12:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania
4 2019-02-22 13:25 Monika Markiewicz Aktualizacja : zapytanie szacunkowe
5 2019-02-22 13:14 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2019-02-22 13:14 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie ofertowe na zakup systemu antyspamowego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 13990
data wytworzenia: 2019-02-20 15:44
data publikacji: 2019-02-20 15:44
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-04 15:08
Powód edycji: wybór najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-04 15:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
2 2019-02-26 10:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedź na pytanie
3 2019-02-20 15:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
4 2019-02-20 15:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-02-20 15:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o wartość szacunkową na świadczenie usług graficznych dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 14581
data wytworzenia: 2019-02-15 14:03
data publikacji: 2019-02-15 14:03
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 14:07
Powód edycji: dodanie nowego zapytania szacunkowego
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-15 14:07 Karolina Zych Aktualizacja : dodanie nowego zapytania szacunkowego
2 2019-02-15 14:05 Karolina Zych Aktualizacja : dodanie nowego zapytania szacunkowego
3 2019-02-15 14:04 Karolina Zych Aktualizacja : dodanie nowego zapytania szacunkowego
4 2019-02-15 14:03 Karolina Zych Aktualizacja
5 2019-02-15 14:03 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie ofertowe na dostawę regałów półkowych, stalowych z przeznaczeniem do archiwum zakładowego

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu na składanie ofert do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 14808
data wytworzenia: 2019-02-13 15:10
data publikacji: 2019-02-13 15:10
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-15 15:16
Powód edycji: Informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-15 15:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacja o wyborze oferty
2 2019-02-22 14:32 Karolina Zych Aktualizacja : wydłużenie terminu składania ofert
3 2019-02-22 14:20 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedź na pytanie
4 2019-02-13 15:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-02-13 15:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-02-13 15:10 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawę licencji oprogramowania YSoft dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 15516
data wytworzenia: 2019-02-08 16:07
data publikacji: 2019-02-08 16:07
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-08 16:11
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-08 16:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2019-02-08 16:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-02-08 16:07 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na opracowanie koncepcji, treści, projektu graficznego oraz druk Raportu rocznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za rok 2018 oraz adaptacja publikacji do potrzeb osób słabowidzących

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 15530
data wytworzenia: 2019-02-08 15:14
data publikacji: 2019-02-08 15:14
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-08 15:23
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-08 15:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-02-08 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-02-08 15:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-02-08 15:14 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę tłumacza języka migowego oraz innych niezbędnych elementów z tym związanych na potrzeby NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 16196
data wytworzenia: 2019-02-06 13:15
data publikacji: 2019-02-06 13:15
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-13 11:06
Powód edycji: aktualizacja dokumentów
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-13 11:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja dokumentów
2 2019-02-13 11:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
3 2019-02-06 15:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
4 2019-02-06 14:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
5 2019-02-06 14:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
6 2019-02-06 13:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
7 2019-02-06 13:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-02-06 13:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-02-06 13:15 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na realizację prac programistycznych i utrzymaniowych pozwalających na usprawnienie działania serwisów internetowych NCBR, zbudowanych na platformie TYPO3

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 16249
data wytworzenia: 2019-02-06 10:17
data publikacji: 2019-02-06 10:17
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-06 10:24
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-06 10:24 Karolina Zych Aktualizacja
2 2019-02-06 10:18 Karolina Zych Aktualizacja
3 2019-02-06 10:17 Karolina Zych Aktualizacja
4 2019-02-06 10:17 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę regałów półkowych, stalowych z przeznaczeniem do archiwum zakładowego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 16267
data wytworzenia: 2019-02-06 08:18
data publikacji: 2019-02-06 08:18
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-06 08:21
Powód edycji: Publikacja zapytania szacunkowego
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-06 08:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Publikacja zapytania szacunkowego
2 2019-02-06 08:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-02-06 08:18 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę organizacji cyklu spotkań, na terenie całej Polski, podczas których zostanie zaprezentowana oferta programowa NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 17311
data wytworzenia: 2019-01-30 09:53
data publikacji: 2019-01-30 09:53
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-05 12:38
Powód edycji: publikacja zapytania szacunkowego
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-05 12:38 Karolina Zych Aktualizacja : publikacja zapytania szacunkowego
2 2019-01-30 09:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania szacunkowego
3 2019-01-30 09:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-01-30 09:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-01-30 09:53 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie ofertowe na zakup powierzchni w ogólnopolskim wydaniu dziennika o zasięgu krajowym w celu publikacji ogłoszeń

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 18008
data wytworzenia: 2019-01-28 12:58
data publikacji: 2019-01-28 12:58
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 16:53
Powód edycji: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-15 16:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
2 2019-01-28 13:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Publikacja zapytania
3 2019-01-28 13:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-01-28 12:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-01-28 12:58 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie ofertowe - dostęp on-line do systemu informacji prawnej

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 19616
data wytworzenia: 2019-01-15 14:03
data publikacji: 2019-01-15 14:03
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-30 11:58
Powód edycji: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-30 11:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2 2019-01-21 11:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
3 2019-01-15 14:04 Karolina Zych Aktualizacja
4 2019-01-15 14:03 Karolina Zych Aktualizacja
5 2019-01-15 14:03 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę prasy dla NCBR w 2019

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 20470
data wytworzenia: 2019-01-07 15:11
data publikacji: 2019-01-07 15:11
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-07 15:13
Powód edycji: Publikacja zapytanie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-07 15:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Publikacja zapytanie
2 2019-01-07 15:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-01-07 15:11 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi – Nadzór Nad Realizacją Prac B+R na Blokach 200 MW w fazie III w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna Technologia…”

informację wytworzył:
informację opublikował: Anna Grabowska
liczba wyświetleń: 20531
data wytworzenia: 2019-01-07 08:59
data publikacji: 2019-01-07 08:59
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-11 11:22
Powód edycji: publikacja zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-11 11:22 Anna Grabowska Aktualizacja : publikacja zapytania
2 2019-01-11 11:22 Anna Grabowska Aktualizacja : publikacja zapytania
3 2019-01-07 09:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
4 2019-01-07 09:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zapytania
5 2019-01-07 08:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-01-07 08:59 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy artykułów higienicznych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 20908
data wytworzenia: 2019-01-03 15:21
data publikacji: 2019-01-03 15:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-22 08:40
Powód edycji: odpowiedź na pytanie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-22 08:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedź na pytanie
2 2019-01-10 15:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedź na pytanie
3 2019-01-03 15:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-01-03 15:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-01-03 15:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-01-03 15:21 Szymon Iwańczuk Dodanie

Oszacowanie wartości zamówienia na artykuły higieniczne

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 21506
data wytworzenia: 2018-12-28 13:00
data publikacji: 2018-12-28 13:00
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-28 13:06
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-28 13:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2018-12-28 13:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2018-12-28 13:00 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę prasy dla NCBR w 2019

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 23786
data wytworzenia: 2018-12-08 16:14
data publikacji: 2018-12-08 16:14
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-08 16:16
Powód edycji: zapytanie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-08 16:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zapytanie
2 2018-12-08 16:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2018-12-08 16:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2018-12-08 16:14 Szymon Iwańczuk Dodanie

Zapytanie o wartość zamówienia system kadrowo-płacowy 2

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 24685
data wytworzenia: 2018-11-29 11:35
data publikacji: 2018-11-29 11:35
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 11:36
Powód edycji: zapytanie szacunkowe
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-29 11:36 Monika Markiewicz Aktualizacja : zapytanie szacunkowe
2 2018-11-29 11:35 Monika Markiewicz Aktualizacja
3 2018-11-29 11:35 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie ofertowe na organizację spotkania podsumowującego 2018 rok

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 24899
data wytworzenia: 2018-11-27 15:56
data publikacji: 2018-11-27 15:56
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-10 09:49
Powód edycji: dodanie nowego zapytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-10 09:49 Beata Chmolewska Aktualizacja : dodanie nowego zapytania
2 2018-11-27 16:02 Beata Chmolewska Aktualizacja : dodanie nowego zapytania
3 2018-11-27 15:59 Beata Chmolewska Aktualizacja : dodanie nowego zapytania
4 2018-11-27 15:56 Beata Chmolewska Dodanie : dodanie nowego zapytania

Zapytanie o wartość szacunkową - kampania promocyjna Social Media, Google

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 25278
data wytworzenia: 2018-11-23 15:15
data publikacji: 2018-11-23 15:15
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-23 15:15
Powód edycji: dodanie nowego zapytania
Brak wyników

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w radiu

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 25723
data wytworzenia: 2018-11-19 14:29
data publikacji: 2018-11-19 14:29
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-10 09:20
Powód edycji: zmiany w zapytaniu oraz w formularzu
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-10 09:20 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : zmiany w zapytaniu oraz w formularzu
2 2018-11-21 13:42 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : zmiany w zapytaniu oraz w formularzu
3 2018-11-21 13:38 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : zmiany w zapytaniu oraz w formularzu
4 2018-11-19 14:35 Monika Markiewicz Aktualizacja
5 2018-11-19 14:32 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2018-11-19 14:30 Monika Markiewicz Aktualizacja
7 2018-11-19 14:30 Monika Markiewicz Aktualizacja
8 2018-11-19 14:29 Monika Markiewicz Aktualizacja
9 2018-11-19 14:29 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań promocyjnych z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 25935
data wytworzenia: 2018-11-16 15:46
data publikacji: 2018-11-16 15:46
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-23 15:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-23 15:27 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
2 2018-11-21 14:10 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
3 2018-11-21 14:05 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
4 2018-11-16 15:54 Monika Markiewicz Aktualizacja
5 2018-11-16 15:52 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2018-11-16 15:52 Monika Markiewicz Aktualizacja
7 2018-11-16 15:46 Monika Markiewicz Aktualizacja
8 2018-11-16 15:46 Monika Markiewicz Aktualizacja
9 2018-11-16 15:46 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie o wartość zamówienia system kadrowo płacowy

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 26099
data wytworzenia: 2018-11-14 16:56
data publikacji: 2018-11-14 16:56
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-14 17:00
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-14 17:00 Monika Markiewicz Aktualizacja
2 2018-11-14 16:57 Monika Markiewicz Aktualizacja
3 2018-11-14 16:56 Monika Markiewicz Aktualizacja
4 2018-11-14 16:56 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 26688
data wytworzenia: 2018-11-07 08:56
data publikacji: 2018-11-07 08:56
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-13 10:59
Powód edycji: zmiany w zapytaniu szacunkowym
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-13 10:59 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : zmiany w zapytaniu szacunkowym
2 2018-11-09 08:16 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : zmiany w zapytaniu szacunkowym
3 2018-11-07 09:01 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
4 2018-11-07 08:57 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
5 2018-11-07 08:56 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
6 2018-11-07 08:56 Sebastian Szcześniak Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na działania promocyjne z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 27039
data wytworzenia: 2018-11-02 09:29
data publikacji: 2018-11-02 09:29
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-07 11:42
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-07 11:42 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
2 2018-11-05 11:48 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
3 2018-11-02 09:30 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
4 2018-11-02 09:29 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
5 2018-11-02 09:29 Sebastian Szcześniak Dodanie

Zapytanie ofertowe na produkcję 10 filmów promocyjnych dla programów NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 27280
data wytworzenia: 2018-10-30 08:54
data publikacji: 2018-10-30 08:54
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-11 15:09
Powód edycji: protokuł z negocjacji
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-11 15:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : protokuł z negocjacji
2 2018-12-11 15:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
3 2018-11-27 10:20 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2018-11-07 14:35 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2018-11-07 14:08 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2018-11-07 13:53 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2018-10-30 08:56 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
8 2018-10-30 08:56 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
9 2018-10-30 08:55 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
10 2018-10-30 08:54 Sebastian Szcześniak Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli finansowej dwóch projektów nadzorowanych przez NCBR i zawierających informacje niejawne

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 27860
data wytworzenia: 2018-10-23 07:33
data publikacji: 2018-10-23 07:33
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-30 10:11
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-30 10:11 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
2 2018-10-30 08:21 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
3 2018-10-23 07:37 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
4 2018-10-23 07:35 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
5 2018-10-23 07:33 Sebastian Szcześniak Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie, zaplanowanie, przeprowadzanie i ewaluację kampanii reklamowych promujących NCBR z wykorzystaniem narzędzi SEM i kanałów social media

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 28494
data wytworzenia: 2018-10-15 13:24
data publikacji: 2018-10-15 13:24
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-15 13:26
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-15 13:26 Karolina Zych Aktualizacja
2 2018-10-15 13:24 Karolina Zych Aktualizacja
3 2018-10-15 13:24 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi organizacji konferencji prasowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 28503
data wytworzenia: 2018-10-15 12:46
data publikacji: 2018-10-15 12:46
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-15 12:48
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-15 12:48 Karolina Zych Aktualizacja
2 2018-10-15 12:46 Karolina Zych Aktualizacja
3 2018-10-15 12:46 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 28863
data wytworzenia: 2018-10-10 15:46
data publikacji: 2018-10-10 15:46
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-24 12:26
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-24 12:26 Monika Markiewicz Aktualizacja
2 2018-10-11 12:49 Monika Markiewicz Aktualizacja
3 2018-10-10 15:48 Monika Markiewicz Aktualizacja
4 2018-10-10 15:47 Monika Markiewicz Aktualizacja
5 2018-10-10 15:46 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2018-10-10 15:46 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 28878
data wytworzenia: 2018-10-10 13:45
data publikacji: 2018-10-10 13:45
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-10 13:47
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-10 13:47 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
2 2018-10-10 13:45 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
3 2018-10-10 13:45 Sebastian Szcześniak Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 29521
data wytworzenia: 2018-10-03 16:29
data publikacji: 2018-10-03 16:29
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-05 13:59
Powód edycji: Odpowiedź na pytanie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-05 13:59 Monika Markiewicz Aktualizacja : Odpowiedź na pytanie
2 2018-10-04 12:13 Monika Markiewicz Aktualizacja : Odpowiedź na pytanie
3 2018-10-03 16:33 Monika Markiewicz Aktualizacja
4 2018-10-03 16:32 Monika Markiewicz Aktualizacja
5 2018-10-03 16:31 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2018-10-03 16:29 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na produkcję 25 filmów promocyjnych dla programów NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 30069
data wytworzenia: 2018-09-28 10:52
data publikacji: 2018-09-28 10:52
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28 10:56
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-09-28 10:56 Monika Markiewicz Aktualizacja
2 2018-09-28 10:52 Monika Markiewicz Dodanie

Zapytanie ofertowe na dostawę projektorów multimedialnych

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 31634
data wytworzenia: 2018-09-13 13:38
data publikacji: 2018-09-13 13:38
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-23 13:50
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-23 13:50 Beata Chmolewska Aktualizacja
2 2018-10-04 10:50 Beata Chmolewska Aktualizacja
3 2018-09-17 16:18 Beata Chmolewska Aktualizacja
4 2018-09-13 13:40 Karolina Zych Aktualizacja
5 2018-09-13 13:39 Karolina Zych Aktualizacja
6 2018-09-13 13:38 Karolina Zych Dodanie

Zapytanie o wycenę usług sprzątania

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 33167
data wytworzenia: 2018-08-31 10:02
data publikacji: 2018-08-31 10:02
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-05 13:11
Powód edycji: odpowiedzi na pytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-09-05 13:11 Beata Chmolewska Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
2 2018-09-04 09:11 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
3 2018-09-03 11:51 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego zapytania o szacunek
4 2018-09-03 11:50 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego zapytania o szacunek
5 2018-08-31 10:04 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego zapytania o szacunek
6 2018-08-31 10:02 Beata Chmolewska Dodanie : publikacja nowego zapytania o szacunek

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny w ramach PO WER

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 33601
data wytworzenia: 2018-08-17 14:23
data publikacji: 2018-08-17 14:23
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-17 14:23
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na usługę pośrednictwa

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 33674
data wytworzenia: 2018-08-16 11:37
data publikacji: 2018-08-16 11:37
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-16 11:40
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-08-16 11:40 Beata Chmolewska Aktualizacja
2 2018-08-16 11:37 Beata Chmolewska Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizację i realizację realizacji spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R w ramach Programu BENEFICJENT

informację wytworzył:
informację opublikował: Anna Grabowska
liczba wyświetleń: 33825
data wytworzenia: 2018-08-10 12:42
data publikacji: 2018-08-10 12:42
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-22 09:10
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-08-22 09:10 Anna Grabowska Aktualizacja
2 2018-08-10 12:42 Anna Zalewska Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi nagrywania spotkań organizowanych przez NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Anna Zalewska
liczba wyświetleń: 34103
data wytworzenia: 2018-07-25 20:44
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu Funduszu Venture Capital

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34103
data wytworzenia: 2018-07-25 20:44
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę gadżetów reklamowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34103
data wytworzenia: 2018-07-25 20:44
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na projekt iNCB+R – Inkubator B+R

Zapis spotkania konsultacyjnego z 23.07.2018 w ramach Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na projekt iNCBR-Inkubator B+R

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Anna Zalewska
liczba wyświetleń: 34103
data wytworzenia: 2018-07-25 20:44
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-07-30 16:26 Anna Zalewska Aktualizacja
2 2018-07-30 16:25 Anna Zalewska Aktualizacja
3 2018-07-30 15:55 Anna Zalewska Dodanie

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dostawę upominków reklamowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34103
data wytworzenia: 2018-07-25 20:43
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych – pełnienie funkcji IOD

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34103
data wytworzenia: 2018-07-25 20:43
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Brak wyników

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji projektu CECM realizowanego w ramach konkursu „TEAMING FOR EXCELLENCE”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34103
data wytworzenia: 2018-07-25 20:43
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Brak wyników

Usługa przygotowania napisów, transkrypcji oraz wykonania tłumaczenia na język migowy (PJM) itp. na potrzeby NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-07-04 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-07-11 14:57 Aktualizacja : dodanie pliku [doszczegolowienie_zapisow_zapytania_oraz_przesuniecie_terminu_zlozenia.pdf]
2 2018-07-11 14:57 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-07-04 18:06 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_szacunkowe_ncbr_04_07_18.pdf]
4 2018-07-04 18:06 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_szacunkowe_ncbr_pjm_04_07_18.pdf]
5 2018-07-04 18:06 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-07-04 17:46 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_pjm_04_07_18.docx]
7 2018-07-04 17:46 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_szacunkowe_ncbr_pjm_04_07_18.pdf]
8 2018-07-04 14:57 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na analizę wizerunku i budowę strategii employer brandingowej NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-06-26 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji: publikacja unieważnienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-08-22 13:24 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja unieważnienia
2 2018-08-22 13:24 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja unieważnienia
3 2018-08-16 11:25 Beata Chmolewska Aktualizacja
4 2018-08-16 11:23 Beata Chmolewska Aktualizacja
5 2018-08-16 11:22 Beata Chmolewska Aktualizacja : zamieszczenie informacji o wyborze
6 2018-08-16 11:20 Beata Chmolewska Aktualizacja
7 2018-07-09 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_3.pdf]
8 2018-07-09 14:38 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-07-03 12:28 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_2_employer_branding.pdf]
10 2018-07-03 12:28 Aktualizacja : usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_02_07_18.pdf]
11 2018-07-03 12:28 Aktualizacja : modyfikacja
12 2018-07-02 13:12 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_02_07_18.pdf]
13 2018-07-02 13:12 Aktualizacja : usunięcie pliku [odpowiedzi_na_pytania_02_07_2018.pdf]
14 2018-07-02 13:12 Aktualizacja : modyfikacja
15 2018-07-02 13:06 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_02_07_2018.pdf]
16 2018-07-02 13:06 Aktualizacja : usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_28_06_18.pdf]
17 2018-07-02 13:06 Aktualizacja : modyfikacja
18 2018-06-29 11:41 Aktualizacja : modyfikacja
19 2018-06-29 11:40 Aktualizacja : modyfikacja
20 2018-06-29 11:40 Aktualizacja : modyfikacja
21 2018-06-28 18:20 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_-_dzialania_eb_28062018.pdf]
22 2018-06-28 18:20 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_28_06_18.pdf]
23 2018-06-28 18:20 Aktualizacja : modyfikacja
24 2018-06-26 14:38 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
25 2018-06-26 14:00 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_oferty_-_dzialania_eb_26062018.docx]
26 2018-06-26 14:00 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_-_dzialania_eb_26062018.pdf]

Szacowanie na usługę przygotowania napisów, transkrypcji oraz wykonania tłumaczenia na język migowy (PJM) itp.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-06-22 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-25 14:13 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_szacunkowe_ncbr_po_zmianach_z_dn._25_06_2018.pdf]
2 2018-06-25 14:13 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-22 14:13 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2018-06-22 13:57 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_tlumaczenia_j_migowy.docx]
5 2018-06-22 13:57 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_szacunkowe_tlumaczenia_j_migowy.pdf]

Zapytanie ofertowe na realizację filmów korporacyjnych

informację wytworzył: s.szczesniak
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-06-20 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-08-16 11:28 Beata Chmolewska Aktualizacja
2 2018-08-16 11:26 Beata Chmolewska Aktualizacja
3 2018-08-16 11:24 Beata Chmolewska Aktualizacja
4 2018-07-04 13:55 Aktualizacja : dodanie pliku [faq_do_zapytania_ofertowego_-_film_korporacyjny_04_07_18.pdf]
5 2018-07-04 13:55 Aktualizacja : usunięcie pliku [faq_do_zapytania_ofertowego_-_film_korporacyjny.pdf]
6 2018-07-04 13:55 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-06-26 13:24 Aktualizacja : dodanie pliku [faq_do_zapytania_ofertowego_-_film_korporacyjny.pdf]
8 2018-06-26 13:24 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-06-20 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_oferty_-_film_korporacyjny.docx]
10 2018-06-20 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_-_film_korporacyjny.pdf]
11 2018-06-20 13:55 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi specjalistycznej - pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW...

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI SPECJALISTYCZNEJ – POMIARÓW PARAMETRÓW BLOKÓW KLASY 200 MW W RAMACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO „PROGRAM BLOKI 200+ INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ZMIANY REŻIMU PRACY BLOKÓW ENERGETYCZYCH KLASY 200 MWe” DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-06-18 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-19 09:09 Aktualizacja : dodanie pliku [234_17_pu_regulamin_prowadzenia_postepowania_rewizja_20180222_finalny.pdf]
2 2018-06-19 09:09 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-18 18:28 Aktualizacja : dodanie pliku [pomiary_i_i_ii_w_programie_bloki_200_-_zapytanie_dla_potrzeb_szacowania_wartosci.pdf]
4 2018-06-18 09:09 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualnej architektury informacji dla portalu Intranetowego Zamawiającego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-06-14 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-19 13:05 Aktualizacja : dodanie pliku [faqdo_zapytania_ofertowego_opracowanie_aktualnej_architektury_informacji_dla_portalu_intranetowego.pdf]
2 2018-06-19 13:05 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-19 12:54 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_na_opracowanie_aktualnej_architektury_informacji_dla_portalu_intranetowego_zamawiajacego.pdf]
4 2018-06-19 12:54 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-06-14 16:36 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_oferotwe_-_mapa_intranetu_formularz_oferty.docx]
6 2018-06-14 16:36 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_-_mapa_intranetu_04.23_14.06.2018.pdf]
7 2018-06-14 13:05 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-06-06 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-06 11:49 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-06-06 11:49 Dodanie : dodanie pliku [szacunkowa_wartosc_zamowienia_kontrola_finansowa_2019-2020.pdf]

Zapytanie ofertowe na dzierżawę łączy światłowodowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-05-30 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-28 18:22 Aktualizacja : dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_swiatlowody.pdf]
2 2018-06-28 18:22 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-04 15:28 Aktualizacja : dodanie pliku [obowiazek_informacyjny_-_dzierzawa_laczy_swiatlowodowych.pdf]
4 2018-06-04 15:28 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-05-30 20:10 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_swiatlowody.pdf]
6 2018-05-30 20:10 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_dzierzawe_swiatlowodow.pdf]
7 2018-05-30 18:22 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury informatycznej NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-05-23 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-04 18:14 Aktualizacja : dodanie pliku [szacowanie_ceny_audyt_bezpieczenstwa_aktualizacja_2.pdf]
2 2018-06-04 18:14 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-04 15:27 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytanie_2_audyt_bezp.pdf]
4 2018-06-04 15:27 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytanie_1_audyt_bezp.pdf]
5 2018-06-04 15:27 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-06-04 12:54 Aktualizacja : dodanie pliku [szacowanie_ceny_audyt_bezpieczenstwa_zmiana_terminu.pdf]
7 2018-06-04 12:54 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-05-23 18:14 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
9 2018-05-23 17:11 Dodanie : dodanie pliku [szacowanie_ceny_audyt_bezpieczenstwa.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. działań NCBR

Mając na uwadze sygnały z rynku Zamawiający podjął decyzję o modyfikacji przedmiotu zamówienia. Termin składania wyceny w odpowiedzi na zapytanie szacunkowe wyznaczony został na dzień 11 czerwca 2018 r.

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-05-11 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-04 14:31 Aktualizacja : dodanie pliku [zmienione_zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.pdf]
2 2018-06-04 14:31 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie_v.2.pdf]
3 2018-06-04 14:31 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-05-18 12:08 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.docx]
5 2018-05-18 12:08 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie_v.2.pdf]
6 2018-05-18 12:08 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.docx]
7 2018-05-18 12:08 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.pdf]
8 2018-05-18 12:08 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-05-11 16:03 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.docx]
10 2018-05-11 16:03 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.pdf]
11 2018-05-11 16:03 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.docx]
12 2018-05-11 16:03 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.pdf]
13 2018-05-11 16:03 Aktualizacja : modyfikacja
14 2018-05-11 15:59 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.docx]
15 2018-05-11 15:59 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.pdf]
16 2018-05-11 15:59 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.docx]
17 2018-05-11 15:59 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.pdf]
18 2018-05-11 15:59 Aktualizacja : modyfikacja
19 2018-05-11 15:53 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.docx]
20 2018-05-11 15:53 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-kampania_informacyjno-edukacyjna_w_prasie_i_internecie.pdf]
21 2018-05-11 14:31 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualnej architektury informacji dla portalu Intranetowego Zamawiającego

Opracowanie aktualnej architektury informacji dla portalu Intranetowego Zamawiającego z określeniem zawartości poszczególnych podstron oraz architektury dokumentów umieszczanych w portalu Intranetowym wraz z dostawą opracowań do siedziby Zamawiającego.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-05-08 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-05-09 11:50 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_mapa_intranetu_08_05_18.pdf]
2 2018-05-09 11:50 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-05-09 11:40 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana_z_09.05.2018_zapytanie_ofertowe_-_mapa_intranetu_04.23_07.05.2018.pdf]
4 2018-05-09 11:40 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-05-08 13:58 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_oferty_mapa_intranetu_08_05_18.docx]
6 2018-05-08 13:58 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_mapa_intranetu_08_05_18.pdf]
7 2018-05-08 11:50 Dodanie : utworzenie dokumentu

Usługa wsparcia oprogramowania zarządzania urządzeniami mobilnymi VMware AirWatch Blue Management Suite

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-04-27 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-05-14 13:11 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_ofertyvmware_airwatch.pdf]
2 2018-05-14 13:11 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-04-27 15:30 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_-_vmware_airwatch_blue_management_suite.pdf]
4 2018-04-27 15:30 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_vmware_airwatch_blue_management_suite.pdf]
5 2018-04-27 13:11 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia: przeprowadzenie w 2018 i 2019 r. kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-04-23 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-04-23 14:22 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-04-23 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_poir.docx]
3 2018-04-23 14:22 Dodanie : dodanie pliku [szacowanie_wartosci_zamowienia_poir.pdf]

Wycena na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 22. Pikniku Naukowego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-04-13 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-04-13 16:16 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-04-13 16:16 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa_stoisko_22_pn.pdf]

Wykonanie oraz dostawa pinów literek BR (wpinek) dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-04-13 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-04-25 14:31 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_z_wyboru_piny.pdf]
2 2018-04-25 14:31 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-04-13 14:46 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-04-13 14:31 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
5 2018-04-13 14:26 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_piny_13_04_2018.docx]
6 2018-04-13 14:26 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_piny_ncbr_13_04_2018.pdf]
7 2018-04-13 14:26 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_ofertowy_piny_13_04_18.docx]
8 2018-04-13 14:26 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_piny_ncbr_13_04_18.pdf]
9 2018-04-13 14:26 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-04-13 14:17 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-04-13 14:13 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_piny_13_04_18.docx]
12 2018-04-13 14:13 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_piny_ncbr_13_04_18.pdf]

Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi związanej z koordynacją i przeprowadzeniem w 2018 i 2019 roku...

Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi związanej z koordynacją i przeprowadzeniem w 2018 i 2019 roku kontroli projektów (kontroli planowych oraz wizyt monitorujących)u beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-04-09 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-04-09 15:26 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-04-09 15:26 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacowanie_zamowienia_kontrola_power.docx]
3 2018-04-09 15:26 Dodanie : dodanie pliku [rozeznanie_rynku_kontrola_power_ncbr.pdf]

Zapytanie szacunkowe na wykonanie pinów literek BR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-29 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-30 12:05 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_piny_30_03.pdf]
2 2018-03-30 12:05 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-03-29 17:09 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_piny.pdf]
4 2018-03-29 12:05 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na doradztwo prawne w zakresie systemu zarządzania zgodnością – compliance

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-27 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-04-12 14:39 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_compliance_10iv18.docx]
2 2018-04-12 14:39 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytania_compliance_10iv18.pdf]
3 2018-04-12 14:39 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_compliance_10iv18_zmiana_wymogu.pdf]
4 2018-04-12 14:39 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-04-09 19:40 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_compliance_9_iv18_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf]
6 2018-04-09 19:40 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-04-06 15:50 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_6iv18_compliance.docx]
8 2018-04-06 15:50 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-04-04 12:53 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytanie_compliance4iv18.pdf]
10 2018-04-04 12:53 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-03-27 16:40 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_27iii18.pdf]
12 2018-03-27 14:39 Dodanie : utworzenie dokumentu

Szacowanie wartości zamówienia – radio

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-27 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-27 16:12 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-03-27 16:12 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_radio.docx]
3 2018-03-27 16:12 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-radio.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi kontroli wyceny prac B+R dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-19 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-19 14:08 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-03-19 14:08 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_rzeczoznawca_20180319.pdf]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-16 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-04-05 14:27 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_internet.pdf]
2 2018-04-05 14:27 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-03-16 13:27 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2018-03-16 10:29 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_swiadczenie_uslugi_dostepu_do_internetu.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-15 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-15 17:29 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-03-15 17:29 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_kontrola_trwalosci.docx]
3 2018-03-15 17:29 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_kontrola_trwalosci.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizację i realizację spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez inżynierów...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na organizację i realizację spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R (w ramach projektu "Beneficjent")

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-13 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-19 16:28 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_szacunkowe_beneficjent_19.03.2018_wydluzenie_terminu_skladania_wyceny.pdf]
2 2018-03-19 16:28 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-03-13 16:28 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2018-03-13 15:24 Dodanie : dodanie pliku [szacowanie_ceny_beneficjent.pdf]

Zapytanie ofertowe na zakup licencji CommVault

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-08 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-20 12:25 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_licencja_comm_vault.pdf]
2 2018-03-20 12:25 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-03-08 16:33 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_na_dostawe_licencji_commvault_exchange_final.pdf]
4 2018-03-08 16:33 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_licencje_commvault-exchange_final.pdf]
5 2018-03-08 12:25 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na opracowanie koncepcji, treści, projektu graficznego oraz druk Raportu NCBR za 2017

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-07 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-07 15:24 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-03-07 15:24 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-raport_roczny_za_2017r.docx]
3 2018-03-07 15:24 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-raport_roczny_za_2017r.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę kontroli wyceny prac B+R dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-03-02 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-02 10:49 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-03-02 10:49 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_rzeczoznawca_20180301.pdf]

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-28 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-14 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_tonery.pdf]
2 2018-03-14 17:01 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-03-05 15:48 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_tonery.pdf]
4 2018-03-05 15:48 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-02-28 17:01 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2018-02-28 14:19 Aktualizacja : dodanie pliku [wzor_umowy_-_tonery.pdf]
7 2018-02-28 14:19 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_-_tonery.pdf]

Usługa przygotowania napisów, transkrypcji oraz opisów z nagrań ze spotkań organizowanych przez NCBR

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-28 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-28 11:45 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-02-28 11:45 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_napisy_transkrypcja.docx]
3 2018-02-28 11:45 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_szacunek_napisy_transkrypcja.pdf]

Zapytanie ofertowe - produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-22 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-08 14:25 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_z_wyboru_materialy_promocyjne.pdf]
2 2018-03-08 14:25 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-02-27 13:52 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_2018_r_-_zmiany_nr_2_27_02_2018.pdf]
4 2018-02-27 13:52 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-02-27 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-02-27 12:25 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_2018_r_-_zmiany_27_02_2018.pdf]
7 2018-02-27 12:25 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-02-26 18:23 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_2018_r_-_zmiany.pdf]
9 2018-02-26 18:23 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-02-22 14:25 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
11 2018-02-22 14:11 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_materialy_promocyjne.docx]
12 2018-02-22 14:11 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne.pdf]

Zapytanie ofertowe na dzierżawę oraz serwis 8 urządzeń wielofunkcyjnych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-20 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-01 17:04 Aktualizacja : modyfikacja
2 2018-03-01 17:04 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_kopiarki.pdf]
3 2018-03-01 17:04 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-02-28 10:38 Aktualizacja : dodanie pliku [pytanie_nr_3_kopiarki.pdf]
5 2018-02-28 10:38 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-02-27 13:01 Aktualizacja : dodanie pliku [pytanie_nr_2_kopiarki.pdf]
7 2018-02-27 13:01 Aktualizacja : dodanie pliku [pytanie_nr_1_kopiarki.pdf]
8 2018-02-27 13:01 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-02-22 15:07 Aktualizacja : dodanie pliku [sopz-_zaktualizowany_kopiarki.pdf]
10 2018-02-22 15:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-_zaktualizowany_kopiarki.pdf]
11 2018-02-22 15:07 Aktualizacja : modyfikacja
12 2018-02-20 17:04 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
13 2018-02-20 14:52 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_kopiarki.pdf]
14 2018-02-20 14:52 Aktualizacja : dodanie pliku [sopz_kopiarki.pdf]
15 2018-02-20 14:52 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_kopiarki.pdf]

Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie w programach NCBR...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie w programach NCBR finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-15 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-12 15:51 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_szkolenie.pdf]
2 2018-03-12 15:51 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-02-15 17:55 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_6_wykaz_organizacji_przedsiebiorcow.docx]
4 2018-02-15 17:55 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_5_proponowana_koncepcja_programu_szkolenia.docx]
5 2018-02-15 17:55 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_4_opis_doswiadczenia_osob_kluczowych_do_realizacji_zamowienia.docx]
6 2018-02-15 17:55 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_3_opis_doswiadczenia_koordynatora.docx]
7 2018-02-15 17:55 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_2_wykaz_nalezycie_wykonanych_uslug.docx]
8 2018-02-15 17:55 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_1_formularz_oferty_dla_ncbr.docx]
9 2018-02-15 17:55 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_szkolenie_z_pisania_wnioskow__15_02_2018.pdf]
10 2018-02-15 15:51 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę przeprowadzenia kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę przeprowadzenia kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-09 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-12 11:53 Aktualizacja : dodanie pliku [szacowanie_wartosci_zamowienia_kontrola_trwalosci_poig_2018_korekta_12_02_18.pdf]
2 2018-02-12 11:53 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-02-09 11:53 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2018-02-09 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_-_kontrola_trwalosci_projektu_poig_2018.docx]
5 2018-02-09 11:18 Dodanie : dodanie pliku [szacowanie_wartosci_zamowienia_kontrola_trwalosci_poig_2018.pdf]

Zapytanie ofertowe - wykonanie oraz montaż oznakowania fragmentu siedziby NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-08 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-23 12:24 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_wykonawcy-znakowanie_ncbr_23.02.2018.pdf]
2 2018-02-23 12:24 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-02-08 12:24 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2018-02-08 10:34 Dodanie : dodanie pliku [znakowanie_ncbr.pdf]

Zapytanie o szacunkową wycenę usług tłumaczenia z języka angielskiego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-07 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-08 11:46 Aktualizacja : dodanie pliku [uslugi_tlumaczenia_formularz_wyceny_08022018.docx]
2 2018-02-08 11:46 Aktualizacja : dodanie pliku [uslugi_tlumaczenia_zapytanie_o_wartosc_szacunkowa_korekta_08022018.pdf]
3 2018-02-08 11:46 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-02-07 16:38 Aktualizacja : dodanie pliku [uslugi_tlumaczenia_zapytanie_o_wartosc_szacunkowa.pdf]
5 2018-02-07 11:46 Dodanie : utworzenie dokumentu

Ocena wsparcia udzielonego w ramach Działania 4.1 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem

Termin składania ofert: 12.02.2018 r.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-02 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-02 09:52 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-02-02 09:52 Dodanie : dodanie pliku [ewaluacja_synchem.pdf]

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach prowadzonej kontroli projektu

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-02-01 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-06 16:16 Aktualizacja : dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_centrale_w_k.pdf]
2 2018-03-06 16:16 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-02-01 17:33 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1_-_formularz_ofertowy_ocena_zgodnosci_central.docx]
4 2018-02-01 17:33 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ocena_zgodnosci_central.pdf]
5 2018-02-01 17:33 Aktualizacja : usunięcie pliku [ocena_zodnosci_central_zalacznik_1_-_formularz_ofertowy.docx]
6 2018-02-01 17:33 Aktualizacja : usunięcie pliku [ocena_zgodnosci_central_zapytanie_ofertowe.pdf]
7 2018-02-01 17:33 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-02-01 16:16 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
9 2018-02-01 11:17 Aktualizacja : dodanie pliku [ocena_zodnosci_central_zalacznik_1_-_formularz_ofertowy.docx]
10 2018-02-01 11:17 Dodanie : dodanie pliku [ocena_zgodnosci_central_zapytanie_ofertowe.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-30 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-31 12:33 Aktualizacja : dodanie pliku [materialy_promocyjne_formularz_zmiany_nr_2.docx]
2 2018-01-31 12:33 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_materialy_promocyjne_2018_zmiany_nr_2.pdf]
3 2018-01-31 12:33 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-01-31 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [materialy_promocyjne_formularz_zmiany.docx]
5 2018-01-31 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_materialy_promocyjne_2018_zmiany..pdf]
6 2018-01-31 11:18 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-01-30 12:33 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2018-01-30 11:33 Aktualizacja : dodanie pliku [materialy_promocyjne_2018_formularz.docx]
9 2018-01-30 11:33 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_materialy_promocyjne_2018.pdf]

Zapytanie ofertowe - znakowanie siedziby NCBR

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-23 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-07 14:30 Aktualizacja : dodanie pliku [znakowanie_ncbr_-_uniewaznienie.pdf]
2 2018-02-07 14:30 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-02-05 09:22 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-02-05 09:21 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-02-05 09:21 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-01-23 14:35 Aktualizacja : dodanie pliku [23012018_znakowanie_ncbr.pdf]
7 2018-01-23 14:30 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w zakresie pisania wniosków

przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie w programach NCBR finansowanych ze środków PO IR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-19 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-19 17:15 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-01-19 17:15 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_szkolenie_19.01.2018.docx]
3 2018-01-19 17:15 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_szacunkowe_szkolenie_z_pisania_wnioskow_19.01.2018.pdf]

Zapytanie o szacunkowy koszt usługi wsparcia oprogramowania zarządzania urządzeniami mobilnymi

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-19 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-19 16:04 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-01-19 16:04 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunek_airwatch.pdf]

Zapytanie ofertowe na zakup powierzchni w dzienniku ogólnopolskim w celu publikacji ogłoszeń

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-19 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-02 11:16 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniej_oferty_zakup_powierzchni.pdf]
2 2018-02-02 11:16 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-01-26 17:08 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz.pdf]
4 2018-01-26 17:08 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-01-25 11:38 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_do_zmian_wprowadzonych_do_zapytania_ofertowego.pdf]
6 2018-01-25 11:38 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-01-22 13:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_zakup_powierzchni_w_dzienniku-zmiana.pdf]
8 2018-01-22 13:07 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-01-19 11:16 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
10 2018-01-19 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_zakup_powierzchni_w_dzienniku.docx]
11 2018-01-19 10:23 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_zakup_powierzchni_w_dzienniku.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie narzędzia on-line, z interfejsem typu wizard służącego do weryfikacji gotowości i identyfikacji

Zapytanie ofertowe na wykonanie narzędzia on-line, z interfejsem typu wizard służącego do weryfikacji gotowości i identyfikacji projektu do finansowania w ramach PO IR

W związku z koniecznością zaktualizowania znaków (logotypów) zmieniono w Zapytaniu ofertowym oraz Załączniku nr 1 logotypy, znajdujące się w stopce oraz nagłówku. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-16 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-12 15:53 Aktualizacja : dodanie pliku [wizard_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2018-03-12 15:53 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-01-18 14:42 Aktualizacja : dodanie pliku [wizard_formularz_ofertowy_zal_nr1_18_01.docx]
4 2018-01-18 14:42 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_wizard_18_01.pdf]
5 2018-01-18 14:42 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-01-16 15:53 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
7 2018-01-16 11:42 Aktualizacja : usunięcie pliku [wizard_zapytanie_ofertowe.pdf]
8 2018-01-16 11:42 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_wizard.pdf]
9 2018-01-16 11:42 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-01-16 11:21 Aktualizacja : dodanie pliku [wizard_wykaz__osob_zal_4.1.docx]
11 2018-01-16 11:21 Aktualizacja : dodanie pliku [wizard_wykaz_wykonanych_uslug_zal_nr4.docx]
12 2018-01-16 11:21 Aktualizacja : dodanie pliku [wizard_strona_glowna_zal_nr3.jpg]
13 2018-01-16 11:21 Aktualizacja : dodanie pliku [wizard_wstepne_makiety_zal_nr2.pdf]
14 2018-01-16 11:21 Aktualizacja : dodanie pliku [wizard_formularz_ofertowy_zal_nr1.docx]
15 2018-01-16 11:21 Dodanie : dodanie pliku [wizard_zapytanie_ofertowe.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych przez Beneficjentów NCBR

W związku z koniecznością zaktualizowania znaków (logotypów) zmieniono w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkich Załącznikach logotypy, znajdujące się w stopce oraz nagłówku, oraz dodano numery stron. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-15 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-09 16:04 Aktualizacja : dodanie pliku [uniewaznienie_postepowania_fotograf_07.03.2018.pdf]
2 2018-03-09 16:04 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-01-19 16:48 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytania_fotograf_z_dnia_19.01.2018.pdf]
4 2018-01-19 16:48 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-01-19 10:37 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytania_fotograf_z_dnia_18.01.2018.pdf]
6 2018-01-19 10:37 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-01-18 15:28 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytania_z_dnia_fotograf_17.01.2018.pdf]
8 2018-01-18 15:28 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-01-18 11:23 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-01-18 11:22 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-01-18 11:20 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_3_opis_doswiadczenia_fotografa_17.1.2018_zmiany_znakow_w_naglowku_i_stopce_i_dodanie_nr_str.docx]
12 2018-01-18 11:20 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_2__wykaz_uslug_17.1.2018_zmiany_znakow_w_naglowku_i_stopce_i_dodanie_nr_str.docx]
13 2018-01-18 11:20 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1_formularz_oferty_17.1.2018_zmiany_znakow_w_naglowku_i_stopce_i_dodanie_nr_str.docx]
14 2018-01-18 11:20 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_fotograf_17.1.2018_zmiany_znakow_w_naglowku_i_stopce_i_dodanie_nr_stron.pdf]
15 2018-01-18 11:20 Aktualizacja : modyfikacja
16 2018-01-15 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_3_opis_doswiadczenia_fotografa_15.1.2018.docx]
17 2018-01-15 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_2__wykaz_uslug_15.1.2018.docx]
18 2018-01-15 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1_formularz_oferty_15.1.2018.docx]
19 2018-01-15 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_fotograf_15.1.2018.pdf]
20 2018-01-15 16:04 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia - realizacja cyklu spotkań... (ROADSHOW-DNI NCBR W REGIONACH)

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-11 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-11 13:54 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-01-11 13:54 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-roadshow_dni_ncbr_w_regionach.docx]
3 2018-01-11 13:54 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-roadshow_dni_ncbr_w_regionach.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi związanej z kontrolą projektów PO WER

Zapytanie o szacunkową wartość zamówoienia na wykonanie usługi związanej z koordynacją i przeprowadzeniem w 2018 i 2019 roku kontroli projektów (kontroli planowych oraz wizyt monitorujących)u beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2018-01-04 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-04 13:17 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-01-04 13:17 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacowanie_zamowienia.docx]
3 2018-01-04 13:17 Dodanie : dodanie pliku [rozeznanie_rynku_kontrola_power_ncbr.docx]

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach prowadzonej kontroli projektu

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-21 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-19 16:45 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-12-21 17:46 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1_-_formularz_ofertowy__dorazna.docx]
3 2017-12-21 17:46 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_dorazna.pdf]
4 2017-12-21 16:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach XIII Priorytetu POIiŚ

Zamawiający informuje, że złożona oferta podlegająca ocenie nie została wybrana z uwagi na niezgodność z wymaganiami Zamawiającego określonymi w części A pkt. 1 Zapytania ofertowego oraz w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-21 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-19 16:45 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-12-21 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1_-_formularz_ofertowy_trwalosc.docx]
3 2017-12-21 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_trwalosc.pdf]
4 2017-12-21 16:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych przez Beneficjentów NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-20 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-20 11:49 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-12-20 11:49 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_fotograf_20.12.2017_wersja_na_www.docx]
3 2017-12-20 11:49 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_szacunkowe_fotograf_20.12.2017_wersja_na_www.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę hotelarską

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-19 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-19 15:49 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-12-19 15:49 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_wartosci_hotele_ncbr.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach prowadzonej kontroli projektu

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-07 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-07 17:33 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-12-07 17:33 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_07_12_17.docx]
3 2017-12-07 17:33 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_szacunek_ocena_zgodnosci_central.pdf]

Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usługi nagrania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju"

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-07 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-15 15:15 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania_2.pdf]
2 2017-12-15 15:15 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-07 15:15 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-12-07 08:39 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_1_formularz_oferty_nagrania.docx]
5 2017-12-07 08:39 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_nagrania_2018.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w radiu na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-06 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-08 12:00 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-radio_grudzien_2017_zmiana.pdf]
2 2017-12-08 12:00 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-06 17:40 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-radio_grudzien_2017.pdf]
4 2017-12-06 12:00 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach XIII Priorytetu POIiŚ

Zamawiający informuje, że postępowanie na przeprowadzenie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało unieważnione z powodu niezłożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-05 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-15 15:11 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-12-06 11:00 Aktualizacja : usunięcie pliku [kontrola_trwalosci_projektow_poiis_05_12_2017.pdf]
3 2017-12-06 11:00 Aktualizacja : dodanie pliku [kontrola_trwalosci_projektow_poiis_05_xii.pdf]
4 2017-12-06 11:00 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-12-05 15:11 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2017-12-05 10:19 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_1_formularz_ofertowy_kontrola_trwalosci_projektow_poiis_05_12_2017.docx]
7 2017-12-05 10:19 Dodanie : dodanie pliku [kontrola_trwalosci_projektow_poiis_05_12_2017.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na dokonanie oceny zgodności central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ramach prowadzonej kontroli projektu

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-12-01 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-01 10:38 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-12-01 10:38 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2017-12-01 10:38 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_ocena_zgodnosci_central_wentylacyjno-klimatyzacyjnych.docx]
4 2017-12-01 10:38 Dodanie : dodanie pliku [dokonanie_oceny_zgodnosci_central_wentylacyjno-klimatyzacyjnych.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach XIII...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przeprowadzenie kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach XIII Priorytetu POIiŚ

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-30 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-30 13:45 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_przeprowadzenie_kontroli_trwalosci_po_zakonczeniu_realizacji_projektu_po_iis.pdf]
2 2017-11-30 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_przeprowadzenie_kontroli_trwalosci_projektow_poiis.pdf]
3 2017-11-30 13:45 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-11-30 13:45 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
5 2017-11-30 13:27 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-11-30 13:23 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-11-30 13:23 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_przeprowadzenie_kontroli_trwalosci_po_zakonczeniu_realizacji_projektu_po_iis.docx]
8 2017-11-30 13:23 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_przeprowadzenie_kontroli_trwalosci_po_zakonczeniu_realizacji_projektu_po_iis.pdf]
9 2017-11-30 13:23 Aktualizacja : modyfikacja
10 2017-11-30 12:48 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny_przeprowadzenie_kontroli_trwalosci_po_zakonczeniu_realizacji_projektu_wspolfinansowanego_w_ramach_dzialania_13.1_infrastruktura_szkolnictwa_wyzszego_xiii_priorytetu_po_iis.docx]
11 2017-11-30 12:48 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_przeprowadzenie_kontroli_trwalosci_po_zakonczeniu_realizacji_projektu_wspolfinansowanego_w_ramach_dzialania_13.1_infrastruktura_szkolnictwa_wyzszego_xiii_priorytetu_po_iis.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej na potrzeby emisji spotu POIR

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-30 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-30 12:35 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-11-30 12:35 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-emisja_spotu_w_tv.pdf]

Zapytanie ofertowe na zakup licencji ManageEngine ServiceDeskPlus

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-27 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-06 14:55 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_-_zakup_licencji_manageengine_servicedeskplus.pdf]
2 2017-12-06 14:55 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-11-27 16:54 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_na_dostawe_sdp.pdf]
4 2017-11-27 16:54 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_manageengine_servicedeskplus.docx]
5 2017-11-27 16:54 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_manageengine_servicedeskplus.pdf]
6 2017-11-27 14:55 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe - Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy...

Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-24 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-24 10:50 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-11-24 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [24.11_zalaczniki_w_postaci_edytowalnej_kwalifikacja_2017.docx]
3 2017-11-24 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [24.11_zalacznik_nr_1_do_zapytania_-_ekspertyza_kwalifikowania_zadan.pdf]
4 2017-11-24 10:50 Dodanie : dodanie pliku [24.11_zapytanie_ofertowe_-_ekspertyza_kwalifikowania_zadan.pdf]

Zapytanie ofertowe na badanie ewaluacyjne programu STRATEGMED

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-21 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-11 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [strategmed_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf]
2 2017-12-11 12:03 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-11-21 15:26 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_strategmed.docx]
4 2017-11-21 15:26 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ewaluacja_strategmed.pdf]
5 2017-11-21 12:03 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego, którego rezultatem będzie stworzenie podręcznika dobrych praktyk...

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego, którego rezultatem będzie stworzenie podręcznika dobrych praktyk w programie pilotażowym Bridge Alfa

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-17 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-13 17:27 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_dobre_praktyki_bridge_alfa_2017.pdf]
2 2017-12-13 17:27 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-11-28 14:24 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-11-28 14:24 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_dobre_praktyki_bridge_2017_28.11.pdf]
5 2017-11-28 14:24 Aktualizacja : dodanie pliku [28.11_odpowiedz_na_pytanie_bridge_alfa.pdf]
6 2017-11-28 14:24 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-11-17 17:27 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2017-11-17 16:45 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_dobre_praktyki_bridge_2017.docx]
9 2017-11-17 16:45 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_dobre_praktyki_bridge_2017_.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia: Usługa kreacji i produkcji spotu radiowego dotyczącego PO IR wdrażanego przez NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-16 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-16 12:57 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-11-16 12:57 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_-_produkcja_spotu_2017.pdf]

Zakup i dostawa 31 szt. monitorów komputerowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-13 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-05 14:08 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_monitory.pdf]
2 2017-12-05 14:08 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-11-24 10:13 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytanie_monitory.pdf]
4 2017-11-24 10:13 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-11-17 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [bip_sopz_monitory_zal_1_do_ipu_po_zmianach_17_11_17.pdf]
6 2017-11-17 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [bip_ogloszenie_monitory_17_11_17.pdf]
7 2017-11-17 12:03 Aktualizacja : modyfikacja
8 2017-11-13 16:45 Aktualizacja : dodanie pliku [bip_umowa_monitory_13.11.docx]
9 2017-11-13 16:45 Aktualizacja : dodanie pliku [bip_sopz_monitory_31.10_mb-_zal_1_do_ipu.pdf]
10 2017-11-13 16:45 Aktualizacja : dodanie pliku [bip_ogloszenie_monitory_mb_mp_0311.pdf]
11 2017-11-13 14:08 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii informacyjnej w ramach PO WER

Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii informacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-09 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-09 16:48 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-11-09 16:48 Aktualizacja : dodanie pliku [umo_formularz_szacunek_kampania.doc]
3 2017-11-09 16:48 Dodanie : dodanie pliku [umo_szacowanie_kampania.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-08 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-08 13:45 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-11-08 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_2-4_w_wersji_edytowalnej_ekspertyza_kwalifikowania_zadan.docx]
3 2017-11-08 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_ekspertyza_kwalifikowania_zadan.pdf]
4 2017-11-08 13:45 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ekspertyza_kwalifikowania_zadan.pdf]

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów-konsultantów NCBR realizujących...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów-konsultantów NCBR realizujących, w ramach pilotażu projektu "Beneficjent", spotkania konsultacyjne w MŚP o potencjale B+R w zakresie: przygotowania do prowadzenia ww. spotkań konsultacyjnych.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-07 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-07 18:30 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-11-07 18:30 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2017-11-07 18:29 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_szkolenie_inzynierow_07_11_17.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-11-06 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-06 13:13 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-11-06 13:13 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_materialy_promocyjne_2.docx]
3 2017-11-06 13:13 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_materialy_promocyjne.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów-konsultantów NCBR...

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów-konsultantów NCBR realizujących, w ramach pilotażu projektu „beneficjent”, spotkania konsultacyjne w MŚP o potencjale B+R w zakresie: przygotowania do prowadzenia ww. spotkań konsultacyjnych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-31 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-02 16:49 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-11-02 16:49 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-szkolenie_inzynierow_pilotaz_beneficjent__przedluzenie_terminu_02_11_17.pdf]
3 2017-11-02 16:49 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-11-02 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-szkolenie_inzynierow_pilotaz_beneficjent_poprawka_w_dacie_szkolenia_02_11_17.pdf]
5 2017-11-02 11:25 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-10-31 19:02 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-szkolenie_inzynierow_pilotaz_31102017.pdf]
7 2017-10-31 16:49 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na usługę bezpiecznego i podążającego wydruku

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-12 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-06 12:37 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_udzielenie_zamowienia_bezpieczny_druk.pdf]
2 2017-11-06 12:37 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-10-12 13:37 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-10-12 10:31 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_safeq.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie narzędzia on-line

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-25 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-25 16:35 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-10-25 16:35 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_1_narzedzie_on_line_25_10_17.pdf]
3 2017-10-25 16:35 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_narzedzie_on-line_przedluzony_czas_25_10_17.pdf]

Zapytanie ofertowe na zakup gwarancji Dell

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-20 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-06 12:37 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_udzielenie_zamowienia_gwarancja_dell.pdf]
2 2017-11-06 12:37 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-10-20 17:03 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_dell_gwarancja_final.pdf]
4 2017-10-20 17:03 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_gwarancja_dell_final.pdf]
5 2017-10-20 13:37 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na realizację pilotażu projektu "Beneficjent" - spotkania konsultacyjne inżynierów/konsultantów NCBR...

Zapytanie ofertowe na realizację pilotażu projektu "Beneficjent" - spotkania konsultacyjne inżynierów/konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-19 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-26 14:06 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_pilotaz_beneficjent19.10.2017.pdf]
2 2017-10-26 14:06 Aktualizacja : dodanie pliku [beneficjent_zapytanie_ofertowe_poprawki_w_numeracji.pdf]
3 2017-10-26 14:06 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-10-19 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_8.docx]
5 2017-10-19 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_7.docx]
6 2017-10-19 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_6.docx]
7 2017-10-19 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_5.docx]
8 2017-10-19 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik__4.docx]
9 2017-10-19 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1.docx]
10 2017-10-19 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_pilotaz_beneficjent19.10.2017.pdf]
11 2017-10-19 14:06 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie narzędzia on-line

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-17 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-17 16:15 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-10-17 16:15 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_nr_1_narzedzie_on_line.pdf]
3 2017-10-17 16:15 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_na_wykonanie_narzedzia_on-line.pdf]

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego NCBR za rok 2017 i 2018

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-17 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-20 17:08 Aktualizacja : dodanie pliku [sprawozdanie_finansowe_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
2 2017-10-20 17:08 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-10-17 17:08 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-10-17 14:30 Aktualizacja : dodanie pliku [karta__informacyjna_badanie_bilansu.xls]
5 2017-10-17 14:30 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_na_badanie_sprawozdania_finansowego.docx]
6 2017-10-17 14:30 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_badanie_sprawozdania_finansowego.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. „Ewaluacja wspólnego przedsięwzięcia TANGO”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-16 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-19 19:05 Aktualizacja : dodanie pliku [19.10_zalaczniki_do_zapytania_tango.docx]
2 2017-10-19 19:05 Aktualizacja : dodanie pliku [19.10_zapytanie_ofertowe_tango.pdf]
3 2017-10-19 19:05 Aktualizacja : usunięcie pliku [16.10_zalaczniki_do_zapytania_tango.docx]
4 2017-10-19 19:05 Aktualizacja : usunięcie pliku [16.10_zapytanie_ofertowe_tango.pdf]
5 2017-10-19 19:05 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-10-16 19:05 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
7 2017-10-16 17:12 Aktualizacja : dodanie pliku [16.10_zalaczniki_do_zapytania_tango.docx]
8 2017-10-16 17:12 Dodanie : dodanie pliku [16.10_zapytanie_ofertowe_tango.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy i notesów z kalendarzem na 2018 r.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-12 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-18 22:53 Aktualizacja : dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_kalendarze.pdf]
2 2017-10-18 22:53 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-10-12 22:53 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-10-12 17:35 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_kalendarze_notesy_2018.docx]
5 2017-10-12 17:35 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_kalendarze_notesy_2018.pdf]

Zapytanie ofertowe świadczenie usług serwisowania Systemu LSI eksploatowanego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-11 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-30 17:54 Aktualizacja : dodanie pliku [lsi_protokol_postepowania_o_udzielenie_zamowienia.pdf]
2 2017-10-30 17:54 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-10-11 19:54 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_utrzymanie_lsi.pdf]
4 2017-10-11 19:54 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_utrzymanie__lsi.pdf]
5 2017-10-11 19:54 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-10-11 18:54 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
7 2017-10-11 17:38 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_3_do_5__wersje_edytowalne.docx]
8 2017-10-11 17:38 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_2_przykladowa_dokumentacja_konkursowa.zip]
9 2017-10-11 17:38 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_1_umowa_utrzymaniowa.pdf]
10 2017-10-11 17:38 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_utrzymanie_lsi.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę druku

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-10-10 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-10 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o__szacunkowa_wartosc_zamowienia_druk.pdf]
2 2017-10-10 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-10-10 13:48 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytania o wycenę usługi utrzymania systemu LSI

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-28 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-28 18:27 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-09-28 18:27 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_2_przykladowa_dokumentacja_konkursowa.zip]
3 2017-09-28 18:27 Aktualizacja : dodanie pliku [ipu_utrzymanie_lsi.docx]
4 2017-09-28 18:27 Dodanie : dodanie pliku [rfp_utrzymanie_lsi.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - kalendarze na 2018 – przedłużenie terminu do godz. 13.00 w dn. 6.10 2017

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-28 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-05 14:10 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-09-28 17:40 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_28_09_17.docx]
3 2017-09-28 17:40 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_szacunek_na_kalendarze_dla_ncbr_28_09_17.pdf]
4 2017-09-28 14:10 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich

Informacja o wybranym wykonawcy:

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

ul. Monte Cassino 20/4

70-467 Szczecin

data wpływu oferty: 6.10.2017

Wartość oferty brutto: 95 263,50 PLN

Nazwy wszystkich firm, które złożyły oferty w ramach postępowania:

 1. Biuro Konultingowe ADVISER Jan Łazor, ul. Żółta 10A lok. 18, Olsztyn;
 2. Rosicki, Purski Wsppółpracownicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych sp. k., ul Promienista 83, Poznań;
 3. Startit Corporate Finance sp. z o.o., ul Kutnowska 1-3/14, Wrocław;
 4. Grupa Doradcza Sienna sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, Warszawa;
 5. Grupa CDE sp. z o.o., ul. Krakowska 11, Mikołów
 6. Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego sp. z o.o., ul J. Matejki 4, Katowice;
 7. Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 20/4, Szczecin.
informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-28 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-29 13:07 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-09-28 16:59 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik__nr_2__wzor_formularza_ofertowego_wraz_z_wykazem_ekspertow_28_09_17.docx]
3 2017-09-28 16:59 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_1___zapytanie_ofertowe_wraz_z_zalacznikami_28_09_17.pdf]
4 2017-09-28 14:07 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. „Ewaluacja wspólnego przedsięwzięcia TANGO”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-28 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-28 11:57 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-09-28 11:57 Aktualizacja : dodanie pliku [28.09_zalaczniki_do_zapytania_tango.docx]
3 2017-09-28 11:57 Dodanie : dodanie pliku [28.09_zapytanie_ofertowe_tango.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania pn. Ewaluacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-27 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-28 00:15 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-09-28 00:15 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2017-09-28 00:14 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_biostrateg.docx]
4 2017-09-28 00:14 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ewaluacja_biostrateg.pdf]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla NCBR w ramach programu PNWB

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-27 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-12 15:11 Aktualizacja : dodanie pliku [pnwb_materialy_promocyjne_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2017-10-12 15:11 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-09-29 16:14 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_pnwb_29_09_2017_doprecyzowanie.pdf]
4 2017-09-29 16:14 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-09-27 18:10 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_materialy_promocyjne_27_09_17.docx]
6 2017-09-27 18:10 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_pnwb_27_09_17.pdf]
7 2017-09-27 15:11 Dodanie : utworzenie dokumentu

Szacowanie wartości zamówienia - wykonanie prac graficznych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-26 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-26 16:30 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-09-26 16:30 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunek_prace_graficzne_26_09_17.docx]
3 2017-09-26 16:30 Dodanie : dodanie pliku [szacowanie_prace_graficzne_26_09_19.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - Gala LIDER 2017

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-22 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-22 13:32 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_gala_lider.docx]
2 2017-09-22 13:32 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_gala_lider.docx]
3 2017-09-22 13:32 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-09-22 13:32 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
5 2017-09-22 13:32 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-gala_lider.pdf]
6 2017-09-22 13:32 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-09-22 13:31 Aktualizacja : modyfikacja
8 2017-09-22 13:29 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-gala_lider.pdf]
9 2017-09-22 13:29 Aktualizacja : modyfikacja
10 2017-09-22 13:22 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_gala_lider.docx]
11 2017-09-22 13:22 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-gala_lider.pdf]

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich w celu oszacowania wartości zamówienia

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-20 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-20 14:53 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-09-20 14:53 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_zapytania_o_cene_-_szacowanie_wartosci_zamowienia_analizy_statusu.docx]
3 2017-09-20 14:53 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_cene_na_przeprowadzenie_analiz_statusu.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - kalendarze na 2018 - przedłużenie terminu do 26 września br.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-15 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-25 13:24 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-09-15 16:14 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej_kalendarze_2018.docx]
3 2017-09-15 16:14 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-09-15 16:09 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_szacunek_na_kalendarze_dla_ncbr_2018.pdf]
5 2017-09-15 13:24 Dodanie : utworzenie dokumentu

Organizacja i przeprowadzenie programu rozwojowego szkolenia dla pracowników Działu Koordynacji współpracy z Ekspertami w NCBR

Organizacja i przeprowadzenie programu rozwojowego szkolenia dla pracowników Działu Koordynacji współpracy z Ekspertami w NCBR w zakresie: Ustalania standardów współpracy w zakresie komunikacji, prowadzenia paneli i pre-paneli.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-11 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-11 15:44 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe__komunikacja_i_budowanie_standardow_wspolpracy_2017-09-11.doc]
2 2017-09-11 15:44 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-09-11 15:44 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-09-11 15:06 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe__komunikacja_i_budowanie_standardow_wspolpracy_2017-09-11.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia – materiały promocyjne PNWB

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-07 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-07 17:31 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-09-07 17:31 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_uslugi_materialy_promocyjne_pnwb_plecak__pioro.docx]

Zakup i dostawa oprogramowania, skanerów, drukarek i czytników niezbędnych do wprowadzenia elektronicznego zarządzania...

Zakup i dostawa oprogramowania, skanerów, drukarek i czytników niezbędnych do wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-07 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-22 18:06 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_oferty_najkorzystniejszej_sprzet_komputerowy.pdf]
2 2017-09-22 18:06 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-09-07 18:06 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-09-07 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_oferty_zalacznik_nr_2_sprzet_komputerowy.docx]
5 2017-09-07 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [opis_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_nr_1_sprzet_komputerowy.pdf]
6 2017-09-07 11:02 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ezd_sprzet_komputerowy.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia – materiały promocyjne

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-05 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-11 17:32 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_materialy_promocyjne_doprecyzowanie.pdf]
2 2017-09-11 17:32 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-09-07 17:30 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_szacowanie_uslugi_materialy_promocyjne_pnwb_plecak__pioro.docx]
4 2017-09-07 17:30 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-09-07 14:51 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_uslugi_materialy_promocyjne_pnwb_plecak__pioro.docx]
6 2017-09-07 14:51 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-09-05 17:32 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2017-09-05 12:44 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_materialy_promocyjne.docx]
9 2017-09-05 12:44 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacowanie_materialy_promocyjne_ncbr.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na realizację pilotażu projektu „BENEFICJENT”

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na realizację pilotażu projektu „BENEFICJENT” - spotkania konsultacyjne inżynierów-konkusltantów NCBR w  firmach MŚP o potencjale B+R

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-09-01 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-01 16:07 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-09-01 16:07 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-pilotaz_projektu_beneficjet_01.09.2017.pdf]

Zapytanie ofertowe na produkcję 22 filmów promocyjnych dla programu STRATEGMED

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-08-23 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-09-01 18:18 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_najkorzystniejszej_oferty_filmy_strategmed.pdf]
2 2017-09-01 18:18 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-08-30 11:27 Aktualizacja : dodanie pliku [doprecyzowanie_zapisow_oraz_uzupelnienie_zapytania_ofertowego_startegmed_filmy.pdf]
4 2017-08-30 11:27 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-08-29 16:12 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_filmy_strategmed.pdf]
6 2017-08-29 16:11 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-08-23 18:18 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2017-08-23 14:14 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_strategmed.docx]
9 2017-08-23 14:14 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_strategmed.pdf]

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na doradztwo biznesowe BRIDGE ALFA

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-08-10 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-08-18 11:45 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o__szacunkowa_wartosc_zamowienia_manager_002agr_2.docx]
2 2017-08-18 11:45 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-08-10 12:42 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o__szacunkowa_wartosc_zamowienia_manager_002agr.docx]
4 2017-08-10 11:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na kompleksową obsługę medialną, wizerunkową i komunikacyjną Działu Komercjalizacji

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-08-09 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-08-09 13:18 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-08-09 13:18 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o__szacunkowa_wartosc_zamowienia__na_kompleksowa_obsluge_media....docx]

Krótkoterminowy najem aut

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-08-07 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-08-18 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [krotkoterminowy_najem_aut_-_zestawienie_ofert_i_informacja_o_ofercie_najkorzystniejszej.pdf]
2 2017-08-18 14:16 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-08-07 14:16 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-08-07 12:28 Aktualizacja : dodanie pliku [wzor_umowy_najem_krotkoterminowy.pdf]
5 2017-08-07 12:28 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy-_krotkoterminowy_najem_aut_z_segmentu__c.docx]
6 2017-08-07 12:28 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-_krotkoterminowy_najem_aut_z_segmentu__c.pdf]

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji Microsoft Exchange oraz Skype for Business

informację wytworzył: b.chmolewska
informację opublikował: b.chmolewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-08-02 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-08-02 11:52 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ms_exchange_sfb.docx]
2 2017-08-02 11:52 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-08-02 11:52 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-08-02 11:47 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ms_exchange_sfb.pdf]

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji Microsoft Windows Server oraz Microsoft System Center

informację wytworzył: b.chmolewska
informację opublikował: b.chmolewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-08-02 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-08-02 11:52 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ms_server_core.docx]
2 2017-08-02 11:52 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-08-02 11:52 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-08-02 11:41 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ms_server_core.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - produkcja i emisja spotu promocyjnego PO IR

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-07-27 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-07-27 15:39 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-07-27 15:39 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2017-07-27 15:38 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-produkacja_i_emisja_spotu_po_ir.docx]
4 2017-07-27 15:38 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-produkacja_i_emisja_spotu_po_ir.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia – Świadczenie usług doradczych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-07-03 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-07-05 14:50 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_do_zapytania_uslugi_doradcze-_formularz.docx]
2 2017-07-05 14:50 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-07-03 17:49 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-07-03 17:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_doradztwo_wariant_a_20170630_final.pdf]
5 2017-07-03 14:50 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe świadczenie usługi wynajęcia sal konferencyjnych na potrzeby organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajęcia sal konferencyjnych na potrzeby organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-06-22 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-06-29 11:55 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_z_wyboru.pdf]
2 2017-06-29 11:55 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-06-23 13:19 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_hotele_power_-_zmiana.pdf]
4 2017-06-23 13:19 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-06-22 19:34 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-06-22 19:32 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_hotel_power.docx]
7 2017-06-22 19:32 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_hotele_power.pdf]
8 2017-06-22 11:55 Dodanie : utworzenie dokumentu

Szacowanie wartości zamówienia – wykonanie analizy ekonomiczno-prawnej

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-06-21 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-06-21 13:49 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-06-21 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_do_zapytania_-_formularz_20170621.docx]
3 2017-06-21 13:49 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_szacunkowa_wartosc_zamowienia_analiza_20170621.pdf]

Zapytanie ofertowe - druk Raportu rocznego NCBR za 2016 r.

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-06-13 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-06-27 13:52 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_wykonawcy-druk_raportu_rocznego.pdf]
2 2017-06-27 13:52 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-06-13 20:21 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy-druk_raportu.docx]
4 2017-06-13 20:21 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-06-13 20:19 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-druk_raportu.pdf]
6 2017-06-13 13:52 Dodanie : utworzenie dokumentu

Szacowanie wartości zamówienia - druk Raportu rocznego NCBR za 2016 r.

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-06-06 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-06-06 13:12 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-druk_raportu.docx]
2 2017-06-06 13:12 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-druk_raportu.pdf]
3 2017-06-06 13:12 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-druk_raportu.docx]
4 2017-06-06 13:12 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-druk_raportu.pdf]
5 2017-06-06 13:12 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-06-06 13:12 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
7 2017-06-06 13:11 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-druk_raportu.docx]
8 2017-06-06 13:11 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-druk_raportu.pdf]
9 2017-06-06 13:11 Aktualizacja : modyfikacja
10 2017-06-06 13:09 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-druk_raportu.docx]
11 2017-06-06 13:09 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-druk_raportu.pdf]
12 2017-06-06 13:09 Aktualizacja : modyfikacja
13 2017-06-06 13:07 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-druk_raportu.docx]
14 2017-06-06 13:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-druk_raportu.pdf]
15 2017-06-06 13:07 Dodanie : modyfikacja

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy występowania cen transferowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy dotyczącej ryzyka występowania cen transferowych związanych z transgranicznym transferem wyników projektów B+R

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-05-26 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-07-10 15:15 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_ceny_transferowe_2017.pdf]
2 2017-07-10 15:15 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-05-26 15:15 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-05-26 12:27 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ekspertyza_ceny_transferowe_2017_-_na_szablonie_ost.pdf]

Zapytanie o cenę na ANALIZĘ STATUSU WNIOSKODAWCY - MŚP W RAMACH POIR w celu oszacowania wartości zamówienia

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-05-22 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-05-22 16:07 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-05-22 16:07 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_zapytania_o_cene_-_szacowanie_wartosci_zamowienia.docx]
3 2017-05-22 16:07 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_cene_na_analize_statusu_wnioskodawcy_-_msp_w_ramach_poir.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - duży druk

Z uwagi na brak wskazania nakładu arkuszy drukarskich w zapytaniu ofertowym oraz edytowalnej wersji formularza wyceny szacunkowej informuję, że dane te zostały uzułenione.

Proszę zatem o korzystanie z poprawionych dokumentów.

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-04-14 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-05-23 15:34 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-duzy_druk.docx]
2 2017-05-23 15:34 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]
3 2017-05-23 15:34 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk_2.pdf]
4 2017-05-23 15:34 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-duzy_druk.docx]
5 2017-05-23 15:34 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-05-18 12:25 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk_2.pdf]
7 2017-05-18 12:25 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]
8 2017-05-18 12:25 Aktualizacja : modyfikacja
9 2017-05-08 11:47 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]
10 2017-05-08 11:47 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]
11 2017-05-08 11:47 Aktualizacja : modyfikacja
12 2017-04-25 16:33 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-duzy_druk.docx]
13 2017-04-25 16:33 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]
14 2017-04-25 16:33 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_ofertowy-duzy_druk.docx]
15 2017-04-25 16:33 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]
16 2017-04-25 16:33 Aktualizacja : modyfikacja
17 2017-04-14 15:34 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
18 2017-04-14 13:44 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy-duzy_druk.docx]
19 2017-04-14 13:44 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - radio

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-05-18 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-05-18 11:53 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-05-18 11:53 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_wyceny_szacunkowej-radio.docx]
3 2017-05-18 11:53 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-radio.pdf]

Ogłoszenie na wykonanie usług hostingowych, serwisowych i wsparcia technicznego serwisu www. bridge.gov.pl

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-05-17 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-06-06 14:33 Aktualizacja : usunięcie pliku [protokol_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_serwis_bridge.pdf]
2 2017-06-06 14:33 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-06-06 14:32 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_serwis_bridge_2.pdf]
4 2017-06-06 14:32 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-06-05 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_serwis_bridge.pdf]
6 2017-06-05 11:25 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-05-17 16:29 Aktualizacja : dodanie pliku [informacje_o_ogloszeniu_serwis_i_hosting_bridge.gov.pdf]
8 2017-05-17 14:33 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe - dot. audytu jednego funduszu zalążkowego Bridge Alfa

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-05-11 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-06-05 12:08 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_audyt_i_bridga.pdf]
2 2017-06-05 12:08 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-05-11 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [oferta_zapytanie_audyt_20170509.pdf]
4 2017-05-11 12:08 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie o szacunek wykonania ekspertyzy dotyczącej ryzyka występowania cen transferowych związanych z transgranicznym...

Zapytanie o szacunek wykonania ekspertyzy dotyczącej ryzyka występowania cen transferowych związanych z transgranicznym transferem wyników projektów B+R

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-05-10 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-05-10 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
2 2017-05-10 13:48 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2017-05-10 12:06 Aktualizacja : dodanie pliku [sopz_analiza_ceny_transferowe_2017.pdf]
4 2017-05-10 12:06 Dodanie : modyfikacja

Szacowanie wartości zamówienia - projekt "Beneficjent" etap I - pozyskanie bazy teleadresowej firm MŚP z sektora B+R

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-04-20 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-04-20 11:03 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny-projekt_beneficjet.docx]
2 2017-04-20 11:03 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-projekt_beneficjet.pdf]
3 2017-04-20 11:03 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-04-20 11:03 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi transportowej w Niemczech

informację wytworzył: s.szczesniak
informację opublikował: s.szczesniak
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-04-13 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-04-13 21:11 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_2017_2.pdf]
2 2017-04-13 21:11 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-04-13 21:11 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-04-13 21:10 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_2017.pdf]
5 2017-04-13 21:10 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-04-13 21:02 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_i_zalaczniki.pdf]
7 2017-04-13 21:02 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_2017.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - kompleksowe przygotowanie stoiska NCBR na potrzeby 21. Pikniku Naukowego

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-04-04 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-04-04 13:35 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-04-04 13:35 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_szacunkowy-21.pn.docx]
3 2017-04-04 13:35 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-21.pn.pdf]

Zapytanie ofertowe - mały druk

Z uwagi na wcześniejszy błęd w edytowalnej wersji formularza ofertowego informuję, że wiążące są ilości uwzględnione w zapytaniu ofertowym.

Zaktualizowana wersja formularza w załączeniu.

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-03-31 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-04-11 13:05 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_wykonawcy-maly_druk.pdf]
2 2017-04-11 13:05 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-04-06 00:13 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
4 2017-04-06 00:13 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
5 2017-04-06 00:13 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-04-04 13:08 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-04-04 13:07 Aktualizacja : modyfikacja
8 2017-04-04 13:02 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
9 2017-04-04 13:02 Aktualizacja : usunięcie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
10 2017-04-04 13:02 Aktualizacja : modyfikacja
11 2017-03-31 13:54 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
12 2017-03-31 13:54 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-maly_druk.pdf]
13 2017-03-31 13:05 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Ryzykiem”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-03-27 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-04-26 12:50 Aktualizacja : dodanie pliku [powiadomienie_o_wyborze_oferty_szkolenie_zarzadzanie_ryzykiem.pdf]
2 2017-04-26 12:50 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-03-27 12:50 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-03-27 11:08 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_zarzadzanie_ryzykiem_27_03_17.doc]
5 2017-03-27 11:08 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie__ofertowe_szkolenie_zarzadzane_ryzykiem__27_03_17.doc]
6 2017-03-27 11:08 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie__ofertowe_szkolenie_zarzadzane_ryzykiem__27_03_17.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie koncepcji, treści i projektu graficznego raportu rocznego NCBR za 2016 r.

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-03-14 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-03-14 14:10 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-03-14 14:10 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_raport_roczny.docx]
3 2017-03-14 14:10 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-raport_roczny_za_2016r.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - mały druk

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-03-13 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-03-13 12:08 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-03-13 12:08 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk.docx]
3 2017-03-13 12:08 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa_maly_druk.pdf]

Świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego związanych m. in. z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach wdrażanych...

Świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego związanych m. in. z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-03-08 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-04-05 11:56 Aktualizacja : dodanie pliku [2017_04_05_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
2 2017-04-05 11:56 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-03-21 16:30 Aktualizacja : dodanie pliku [2017_03_21_protokol_z_otwarcia_ofert_doradztwo_podatkowe.pdf]
4 2017-03-21 16:30 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-03-17 12:30 Aktualizacja : dodanie pliku [2017_03_17_lista_zlozonych_ofert_doradztwo_podatkowe.pdf]
6 2017-03-17 12:30 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-03-14 10:59 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_doractwo_podatkowe.pdf]
8 2017-03-14 10:59 Aktualizacja : modyfikacja
9 2017-03-08 16:46 Aktualizacja : dodanie pliku [2017_03_08_formularz_oferty_doradztwo_podatkowe.docx]
10 2017-03-08 16:46 Aktualizacja : dodanie pliku [2017_03_08_zapytanie_ofertowe_na_doradztwo_podatkowe.pdf]
11 2017-03-08 10:56 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usługi nagrania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju"

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-03-07 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-03-16 12:17 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania.pdf]
2 2017-03-16 12:17 Aktualizacja : usunięcie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania_szkolenia.pdf]
3 2017-03-16 12:17 Aktualizacja : modyfikacja
4 2017-03-16 09:27 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania_szkolenia.pdf]
5 2017-03-16 09:27 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-03-07 16:02 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_oferty_nagrania.pdf]
7 2017-03-07 16:02 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_nagranie.pdf]
8 2017-03-07 12:17 Dodanie : utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa w Niemczech

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-03-03 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-03-22 10:54 Aktualizacja : dodanie pliku [usluga_transportowa_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2017-03-22 10:54 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-03-06 12:30 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_06_03.pdf]
4 2017-03-06 12:30 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-03-03 19:40 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.doc]
6 2017-03-03 19:40 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.pdf]
7 2017-03-03 10:54 Dodanie : utworzenie dokumentu

Świadczenie usług w zakresie weryfikacji w bazach dłużników sytuacji finansowej wskazanych przez Zamawiającego podmiotów...

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie weryfikacji w bazach dłużników sytuacji finansowej wskazanych przez Zamawiającego podmiotów gospodarczych.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-02-27 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-15 17:31 Aktualizacja : dodanie pliku [protokol_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_03.03.2017_r..pdf]
2 2018-06-15 17:31 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-02-27 16:31 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-02-27 12:18 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_oferty-zamowienie_27_02_17.docx]
5 2017-02-27 12:18 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_badanie_sytuacji_finansowej_dluznikow_27_02.2017.pdf]

Zapytanie ofertowe - publikacja materiałów informacyjnych w prasie akademickiej

informację wytworzył: m.markiewicz
informację opublikował: m.markiewicz
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2017-02-08 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-02-21 15:06 Aktualizacja : dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_prasa_akademicka.pdf]
2 2017-02-21 15:06 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-02-08 15:06 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-02-08 10:29 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_prasa_akademicka_na_strone.pdf]
5 2017-02-08 10:29 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-02-08 10:28 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_prasa_akademicka_na_strone.pdf]
7 2017-02-08 10:28 Aktualizacja : modyfikacja
8 2017-02-08 10:24 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_pr._akadem..doc]
9 2017-02-08 10:24 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_prasa_akademicka_na_strone.pdf]

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa systemu gaśniczego montowanego w szafach typu RACK

Wybranym wykonawcą jest:

ITwares Sp. z o. o. z ofertą z dn. 02.12.2016

Na kwotę brutto: 132225,00 zł.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2016-11-28 01:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-12-07 13:39 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-11-28 13:39 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2016-11-28 10:01 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_sys__gasniczy.docx]
4 2016-11-28 10:01 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie-system_gasniczy.pdf]

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wraz z montażem zasilaczy awaryjnych UPS

W związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym zakupu i dostawy wraz z montażem zasilaczy awaryjnych UPS, uprzejmie informuję, że wyłonionym wykonawcą jest firma:

P.I.W. CAMCO Sp. z o.o.

ul. Światowida 47b lok. 22,

03-144 Warszawa

data wpływu - 02.11.2016 r.

cena brutto - 69 541,74 zł

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2016-10-25 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-11-22 16:29 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-10-27 18:14 Aktualizacja : dodanie pliku [ups_dodatkowe_informacje_oraz_przedluzenie_terminu.pdf]
3 2016-10-27 18:14 Aktualizacja : modyfikacja
4 2016-10-25 17:29 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
5 2016-10-25 11:47 Aktualizacja : dodanie pliku [ups_zalacznik_nr_2_formularz_oferty.rtf]
6 2016-10-25 11:47 Aktualizacja : dodanie pliku [ups_umowa_tp_0.1.docx]
7 2016-10-25 11:47 Dodanie : dodanie pliku [ups_zapytanie_ofertowe_bip.pdf]

Zapytanie ofertowe - serwis systemu LSI

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2016-10-20 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-11-02 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [serwis_systemu_lsi_protokol_na_www.pdf]
2 2016-11-02 17:05 Aktualizacja : modyfikacja
3 2016-10-20 18:05 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2016-10-20 16:50 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_3_do_5__wersje_edytowalne_serwis_lsi.docx]
5 2016-10-20 16:50 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_2_przykladowa_dokumentacja_konkursowa_serwis_lsi.zip]
6 2016-10-20 16:50 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_1_umowa_utrzymaniowa_serwis_lsi.pdf]
7 2016-10-20 16:50 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_utrzymanie_systemu_lsi.pdf]

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa trzech wysokowydajnych urządzeń skanujących

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ematech Trade Sp. z o.o.
Obrzeżna Północna 17
41-400 Mysłowice.
Data wpływu- 25.10.2016 r.;
Cena brutto: 47970 zł.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2016-10-17 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-11-14 16:11 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-10-17 18:36 Aktualizacja : usunięcie pliku [skanery_zapytanie_ofertowe.pdf]
3 2016-10-17 18:36 Aktualizacja : dodanie pliku [skanery_zapytanie_ofertowe_2.pdf]
4 2016-10-17 18:36 Aktualizacja : modyfikacja
5 2016-10-17 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [skanery_zalacznik_nr_2_formularz_oferty.rtf]
6 2016-10-17 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [skanery_umowa__pk_0.6.docx]
7 2016-10-17 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [skanery_zapytanie_ofertowe.pdf]
8 2016-10-17 18:32 Aktualizacja : usunięcie pliku [zalacznik_nr_2_formularz_oferty_skanerow.rtf]
9 2016-10-17 18:32 Aktualizacja : usunięcie pliku [umowa_skanery_pk_0.5_skanery.docx]
10 2016-10-17 18:32 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery_2.pdf]
11 2016-10-17 18:32 Aktualizacja : modyfikacja
12 2016-10-17 17:11 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
13 2016-10-17 16:52 Aktualizacja : modyfikacja
14 2016-10-17 15:47 Aktualizacja : usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery.pdf]
15 2016-10-17 15:47 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery_2.pdf]
16 2016-10-17 15:47 Aktualizacja : modyfikacja
17 2016-10-17 15:35 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_2_formularz_oferty_skanerow.rtf]
18 2016-10-17 15:35 Aktualizacja : dodanie pliku [umowa_skanery_pk_0.5_skanery.docx]
19 2016-10-17 15:35 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery.pdf]

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego NCBR za rok 2016

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2016-10-11 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-10-11 15:59 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2016-10-11 15:59 Aktualizacja : dodanie pliku [formularz_ofertowy_badanie_sprawozdania_finansowego_ncbr_za_rok_2016.doc]
3 2016-10-11 15:59 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ncbr_badanie_sprawozdania_finansowego_2016.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali...

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali z wykorzystaniem spinowych efektów koherentnych umożliwiającej poprawę efektywności energetycznej procesu obróbki cieplnej stali.

W związku z brakiem ofert złożonych w terminie wyznaczonym w punkcie IX, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 34109
data wytworzenia: 2016-10-03 02:00
data publikacji: 2019-05-20 14:21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 14:21