UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr i gov.pl/innowacje
 1. 61/20/DT - Pozyskanie specjalistów z zakresu projektowania, budowy i wdrożenia Hurtowni Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 2. 63/20/DT - Dostawa oprogramowania do kompleksowej realizacji badań ankietowych CAWI w modelu SaaS
 3. 53/20/DT - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez organizację świadczenia usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice
 4. 52/20/DT - Długoterminowy najem 4 samochodów osobowych klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2021) bez prawa opcji wykupu, ubezpieczenie w ich zakresie AC, OC, NNW, Assistance oraz pełna opieka serwisowa (door-to-door)
 5. 45/20/DT/N - Dostarczenie platformy e-learningowej (SaaS) wraz z elektronizacją treści
 6. 42/20/DT - Opracowanie i wdrożenie elektrociepłowni przyszłości, czyli systemu ciepłowniczego z OZE
 7. 31/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej instalacji do mikroretencji wraz z systemem filtracji i uzdatniania wody
 8. 22/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii wentylacji mechanicznej, przeznaczonych dla budynków mieszkalnych i szkół
 9. 26/20/DT - Zaprojektowanie systemu montażu i demontażu instalacji elektrowni wiatrowych oraz systemów bezpieczeństwa, dokonania pomiaru ilości wygenerowanej energii elektrycznej oraz poziomu natężenia dźwięku
 10. 32/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii magazynowania energii elektrycznej
 11. 28/20/DT - Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz ich wpływem na Strategię Organizacji
 12. 29/20/DT/P55 - Opieka medyczna pracowników Grupy NCBR
 13. 30/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii magazynowania ciepła i chłodu
 14. 27/20/DT/N - opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków
 15. 25/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni
 16. 24/20/DT- Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo
 17. 8/20/DT/P81 Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w szeroko pojętym sektorze turystycznym, w tym instytucjach kultury.
 18. 6/20/DT/P80 Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w szczególności rolnictwie precyzyjnym, nowoczesnych metodach uprawy roślin i hodowli zwierząt
 19. 2/20/DT/P77 - opracowanie systemu wykrywania zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem informatycznych narzędzi sztucznej inteligencji, Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) oraz zobrazowań satelitarnych
 20. 36/19/DT Przeprowadzenie testu prywatnego inwestora w przedsięwzięciu NCBR Investment Fund
 21. 32/19/DT - Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności w ramach Programu „Magazynowanie wodoru
 22. 21/19/DT – Dialogu Technicznego na dostawę i utrzymanie platformy do prowadzenia zakupów oraz postępowań przetargowych
 23. 29/19/DT Dostawy bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego
 24. 13_19_DT Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego opracowania procedur testowania bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego kategorii M3 oraz przeprowadzenia testów pojazdów w ramach programu pn. Bezemisyjny transport pub
 25. 54/18/DT Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego systemu kafetyryjnego
 26. 52/18/DT Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego elektrycznego samochodu dostawczego
 27. 48/18/DT Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawców na opracowanie i dostawę konfigurowalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych
 28. 9/18/DT Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wyboru wykonawcy oprogramowania do zaprojektowania
 29. 4/18/DT Ogłoszenie o dialogu technicznym dot. infrastruktury ładowania bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego
 30. 2/18/DT Ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym zasobników i technologii magazynowania wodoru
 31. Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie wyboru dostawcy usługi typu SaaS
 32. 36/17/DT medycyna pracy oraz kompleksowa, specjalistyczna opieka medyczna dla pracowników
 33. 12/17/DT Dostawy bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego
 34. Ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym analizy zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy
 35. Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie wyboru Wykonawcy badania ewaluacyjnego Programu Pomocowego NCBR
 36. Ogłoszenie o dialogu technicznym na usługi content marketingu
 37. Ogłoszenie o dialogu technicznym.

61/20/DT - Pozyskanie specjalistów z zakresu projektowania, budowy i wdrożenia Hurtowni Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 133421
data wytworzenia: 2020-12-22 15:25
data publikacji: 2020-12-22 15:25
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-22 15:30
Powód edycji: publikacja postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-22 15:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
2 2020-12-22 15:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-12-22 15:25 Szymon Iwańczuk Dodanie

63/20/DT - Dostawa oprogramowania do kompleksowej realizacji badań ankietowych CAWI w modelu SaaS

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 129950
data wytworzenia: 2020-12-30 09:51
data publikacji: 2020-12-30 09:51
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 09:51
Powód edycji: publikacja postępowania
Brak wyników

53/20/DT - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez organizację świadczenia usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 157252
data wytworzenia: 2020-11-04 15:26
data publikacji: 2020-11-04 15:26
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-10 16:51
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-10 16:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-11-04 15:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-11-04 15:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-11-04 15:26 Szymon Iwańczuk Dodanie

52/20/DT - Długoterminowy najem 4 samochodów osobowych klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2021) bez prawa opcji wykupu, ubezpieczenie w ich zakresie AC, OC, NNW, Assistance oraz pełna opieka serwisowa (door-to-door)

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 158108
data wytworzenia: 2020-11-02 15:29
data publikacji: 2020-11-02 15:29
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-10 16:57
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-10 16:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-11-02 15:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-11-02 15:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-11-02 15:29 Szymon Iwańczuk Dodanie

45/20/DT/N - Dostarczenie platformy e-learningowej (SaaS) wraz z elektronizacją treści

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 170585
data wytworzenia: 2020-10-06 12:36
data publikacji: 2020-10-06 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-29 08:30
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-29 08:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-10-06 12:44 Monika Markiewicz Aktualizacja : Ogłoszenie postępowania
3 2020-10-06 12:42 Monika Markiewicz Aktualizacja : Ogłoszenie postępowania
4 2020-10-06 12:41 Monika Markiewicz Aktualizacja : Ogłoszenie postępowania
5 2020-10-06 12:37 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2020-10-06 12:36 Monika Markiewicz Dodanie

42/20/DT - Opracowanie i wdrożenie elektrociepłowni przyszłości, czyli systemu ciepłowniczego z OZE

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 189795
data wytworzenia: 2020-08-26 13:39
data publikacji: 2020-08-26 13:39
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-27 09:49
Powód edycji: publikacja postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-08-26 13:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
2 2020-08-26 13:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-08-26 13:39 Szymon Iwańczuk Dodanie

31/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej instalacji do mikroretencji wraz z systemem filtracji i uzdatniania wody

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 203275
data wytworzenia: 2020-07-23 13:28
data publikacji: 2020-07-23 13:28
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-23 13:30
Powód edycji: publikacja postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-23 13:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
2 2020-07-23 13:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-07-23 13:28 Szymon Iwańczuk Dodanie

22/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii wentylacji mechanicznej, przeznaczonych dla budynków mieszkalnych i szkół

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 209746
data wytworzenia: 2020-07-09 15:01
data publikacji: 2020-07-09 15:01
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09 15:04
Powód edycji: publikacja postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-09 15:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
2 2020-07-09 15:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-07-09 15:01 Szymon Iwańczuk Dodanie

26/20/DT - Zaprojektowanie systemu montażu i demontażu instalacji elektrowni wiatrowych oraz systemów bezpieczeństwa, dokonania pomiaru ilości wygenerowanej energii elektrycznej oraz poziomu natężenia dźwięku

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 214728
data wytworzenia: 2020-06-26 13:24
data publikacji: 2020-06-26 13:24
data ostatniej modyfikacji: 2020-06-26 13:27
Powód edycji: publikacja postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-06-26 13:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
2 2020-06-26 13:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-06-26 13:24 Szymon Iwańczuk Dodanie

32/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii magazynowania energii elektrycznej

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 216252
data wytworzenia: 2020-06-22 08:34
data publikacji: 2020-06-22 08:34
data ostatniej modyfikacji: 2020-06-22 08:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-06-22 08:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2020-06-22 08:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-06-22 08:34 Szymon Iwańczuk Dodanie

28/20/DT - Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz ich wpływem na Strategię Organizacji

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 216927
data wytworzenia: 2020-06-19 14:20
data publikacji: 2020-06-19 14:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-06 08:51
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-08-06 08:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-06-19 14:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-06-19 14:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-06-19 14:20 Szymon Iwańczuk Dodanie

29/20/DT/P55 - Opieka medyczna pracowników Grupy NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 217452
data wytworzenia: 2020-06-17 13:52
data publikacji: 2020-06-17 13:52
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-25 10:21
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-09-25 10:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2020-06-17 14:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-06-17 13:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-06-17 13:52 Szymon Iwańczuk Dodanie

30/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii magazynowania ciepła i chłodu

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 217499
data wytworzenia: 2020-06-17 12:55
data publikacji: 2020-06-17 12:55
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 14:42
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-07 14:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-06-17 13:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-06-17 12:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2020-06-17 12:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-06-17 12:55 Szymon Iwańczuk Dodanie

27/20/DT/N - opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 220827
data wytworzenia: 2020-06-05 13:31
data publikacji: 2020-06-05 13:31
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-22 14:54
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-22 14:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-06-25 15:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
3 2020-06-05 13:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2020-06-05 13:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-06-05 13:31 Szymon Iwańczuk Dodanie

25/20/DT - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 221272
data wytworzenia: 2020-06-03 12:41
data publikacji: 2020-06-03 12:41
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-22 14:49
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-22 14:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-06-03 12:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-06-03 12:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-06-03 12:41 Szymon Iwańczuk Dodanie

24/20/DT- Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 222601
data wytworzenia: 2020-05-28 13:44
data publikacji: 2020-05-28 13:44
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-22 15:59
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-22 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-06-16 11:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-06-15 17:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-06-12 08:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-06-05 13:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-06-05 13:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2020-05-28 13:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2020-05-28 13:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2020-05-28 13:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

8/20/DT/P81 Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w szeroko pojętym sektorze turystycznym, w tym instytucjach kultury.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 255839
data wytworzenia: 2020-01-28 11:19
data publikacji: 2020-01-28 11:19
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01 14:52
Powód edycji: informacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-01 14:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
2 2020-06-26 13:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
3 2020-04-23 11:48 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-01-28 11:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-01-28 11:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-01-28 11:19 Szymon Iwańczuk Dodanie

6/20/DT/P80 Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w szczególności rolnictwie precyzyjnym, nowoczesnych metodach uprawy roślin i hodowli zwierząt

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 257474
data wytworzenia: 2020-01-23 15:20
data publikacji: 2020-01-23 15:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-06-01 14:28
Powód edycji: informacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-06-01 14:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
2 2020-05-26 15:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
3 2020-05-26 10:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
4 2020-05-25 19:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
5 2020-03-23 15:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-01-23 15:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-01-23 15:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-01-23 15:20 Szymon Iwańczuk Dodanie

2/20/DT/P77 - opracowanie systemu wykrywania zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem informatycznych narzędzi sztucznej inteligencji, Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) oraz zobrazowań satelitarnych

Kontakt w sprawie DT: Aneta Ruzik - +48 502 695 868

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 259761
data wytworzenia: 2020-01-15 14:37
data publikacji: 2020-01-15 14:37
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 10:13
Powód edycji: publikacja postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-01-31 10:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
2 2020-01-31 10:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-01-15 14:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2020-01-15 14:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-01-15 14:37 Szymon Iwańczuk Dodanie

36/19/DT Przeprowadzenie testu prywatnego inwestora w przedsięwzięciu NCBR Investment Fund

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 655412
data wytworzenia: 2019-08-02 13:51
data publikacji: 2019-08-02 13:51
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 12:53
Powód edycji: zakończenie dialogu technicznego
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-22 12:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zakończenie dialogu technicznego
2 2019-08-13 11:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zakończenie dialogu technicznego
3 2019-08-02 13:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o planowanym dialogu technicznym
4 2019-08-02 13:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-08-02 13:51 Szymon Iwańczuk Dodanie

32/19/DT - Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności w ramach Programu „Magazynowanie wodoru

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 301702
data wytworzenia: 2019-07-18 12:06
data publikacji: 2019-07-18 12:06
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 15:41
Powód edycji: informacja o zakończeniu DT
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-12-02 15:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o zakończeniu DT
2 2019-09-30 13:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
3 2019-07-18 12:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
4 2019-07-18 12:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-07-18 12:06 Szymon Iwańczuk Dodanie

21/19/DT – Dialogu Technicznego na dostawę i utrzymanie platformy do prowadzenia zakupów oraz postępowań przetargowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 303033
data wytworzenia: 2019-07-09 14:34
data publikacji: 2019-07-09 14:34
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-18 14:02
Powód edycji: przedłożenie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-18 14:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : przedłożenie postępowania
2 2019-07-09 14:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2019-07-09 14:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-07-09 14:34 Szymon Iwańczuk Dodanie

29/19/DT Dostawy bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 306317
data wytworzenia: 2019-06-17 18:11
data publikacji: 2019-06-17 18:11
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-10 16:37
Powód edycji: informacja o zakończeniu dialogu
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-10 16:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o zakończeniu dialogu
2 2019-07-08 15:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o planowanym zakończeniu dialogu
3 2019-06-18 17:30 Beata Chmolewska Aktualizacja
4 2019-06-17 18:21 Anna Grabowska Aktualizacja
5 2019-06-17 18:15 Anna Grabowska Aktualizacja
6 2019-06-17 18:12 Anna Grabowska Aktualizacja
7 2019-06-17 18:11 Anna Grabowska Dodanie

13_19_DT Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego opracowania procedur testowania bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego kategorii M3 oraz przeprowadzenia testów pojazdów w ramach programu pn. Bezemisyjny transport pub

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 316621
data wytworzenia: 2019-03-26 15:49
data publikacji: 2019-03-26 15:49
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-18 12:14
Powód edycji: informacja o zakończeniu dialogu
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-18 12:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o zakończeniu dialogu
2 2019-07-11 13:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacji o planowanym zakończeniu dialogu technicznego
3 2019-05-30 15:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
4 2019-04-26 10:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2019-03-26 15:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-03-26 15:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-03-26 15:49 Szymon Iwańczuk Dodanie

54/18/DT Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego systemu kafetyryjnego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 326333
data wytworzenia: 2018-12-18 13:29
data publikacji: 2018-12-18 13:29
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18 13:38
Powód edycji: ogłoszenie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-18 13:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenie
2 2018-12-18 13:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2018-12-18 13:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2018-12-18 13:29 Szymon Iwańczuk Dodanie

52/18/DT Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dotyczącego elektrycznego samochodu dostawczego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 327729
data wytworzenia: 2018-11-27 11:46
data publikacji: 2018-11-27 11:46
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30 10:50
Powód edycji: zakończenie Dialogu Technicznego
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-30 10:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zakończenie Dialogu Technicznego
2 2019-04-30 11:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
3 2019-03-19 12:55 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : informacja o zmianie ogłoszenia
4 2019-01-29 11:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o zmianie ogłoszenia
5 2018-12-27 13:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Zmiany ogłoszenia dot. dialogu technicznego na eVANA
6 2018-12-20 12:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia o dialogu na eVAN
7 2018-11-27 11:47 Aktualizacja
8 2018-11-27 11:47 Aktualizacja
9 2018-11-27 11:46 Aktualizacja
10 2018-11-27 11:46 Dodanie

48/18/DT Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawców na opracowanie i dostawę konfigurowalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 329172
data wytworzenia: 2018-10-30 08:34
data publikacji: 2018-10-30 08:34
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-30 16:33
Powód edycji: zakończenie dialogu
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-03-30 16:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zakończenie dialogu
2 2019-12-23 10:27 Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
3 2019-02-28 15:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
4 2018-12-27 13:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
5 2018-12-20 12:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
6 2018-11-14 18:24 Anna Grabowska Aktualizacja : nowe postępowanie
7 2018-10-30 08:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : nowe postępowanie
8 2018-10-30 08:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2018-10-30 08:34 Szymon Iwańczuk Dodanie

9/18/DT Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wyboru wykonawcy oprogramowania do zaprojektowania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wyboru wykonawcy oprogramowania do zaprojektowania infrastruktury ładowania bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2018-03-02 01:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji: informacja o zakończeniu dialogu technicznego
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-14 14:52 Monika Markiewicz Aktualizacja : informacja o zakończeniu dialogu technicznego
2 2018-11-14 14:51 Monika Markiewicz Aktualizacja
3 2018-05-30 17:21 Aktualizacja : dodanie pliku [9_18_dt_zmiany_do_ogloszenia_30.05.2018_na_str..pdf]
4 2018-05-30 17:21 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-03-29 17:48 Aktualizacja : dodanie pliku [9_18_dt_zmiany_do_ogloszenia_29.03.2018_na_str..pdf]
6 2018-03-29 17:48 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-03-02 16:21 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2018-03-02 12:32 Dodanie : dodanie pliku [9_18_dt_technicaldialogue-2018-03-02.pdf]

4/18/DT Ogłoszenie o dialogu technicznym dot. infrastruktury ładowania bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego

Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie wyboru Wykonawcy projektu i/lub dostawy infrastruktury ładowania bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2018-01-25 01:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-07 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2018-02-05 15:15 Aktualizacja : dodanie pliku [4.18.dt_dialog_techniczny_05.02.2018.pdf]
3 2018-02-05 15:15 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-01-29 10:29 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-01-29 10:08 Aktualizacja : usunięcie pliku [4.18.dt_ogloszenie_o_dialogu_technicznym.pdf]
6 2018-01-29 10:08 Aktualizacja : dodanie pliku [4.18.dt_dialog_techniczny_29.01.2018.pdf]
7 2018-01-29 10:08 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-01-25 16:36 Aktualizacja : dodanie pliku [wzor_wniosku_o_dopuszczenie_do_udzialu.docx]
9 2018-01-25 16:36 Aktualizacja : dodanie pliku [4.18.dt_ogloszenie_o_dialogu_technicznym.pdf]
10 2018-01-25 15:15 Dodanie : utworzenie dokumentu

2/18/DT Ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym zasobników i technologii magazynowania wodoru

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2018-01-24 01:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-05-14 11:20 Aktualizacja : dodanie pliku [2.18.dt_informacja_o_zakonczeniu.pdf]
2 2018-05-14 11:20 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-04-06 12:22 Aktualizacja : dodanie pliku [2.18.dt_zmiany_do_ogloszenia_pl-en_06.04.2018.pdf]
4 2018-04-06 12:22 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-03-23 14:01 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-03-23 14:00 Aktualizacja : dodanie pliku [2.18.dt_zmiany_do_ogloszenia_pl-en_23.03.2018.pdf]
7 2018-03-23 14:00 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-02-26 16:58 Aktualizacja : dodanie pliku [2.18.dt_zmiany_do_ogloszenia_pl-en_26.02.2018.pdf]
9 2018-02-26 16:58 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-02-02 16:31 Aktualizacja : dodanie pliku [2.18.dt_h2_ogloszenie_pl-en.pdf]
11 2018-02-02 16:31 Aktualizacja : modyfikacja
12 2018-01-31 12:30 Aktualizacja : dodanie pliku [2_18_dt_odpowiedz_na_pytania__na_strone_int.pdf]
13 2018-01-31 12:30 Aktualizacja : modyfikacja
14 2018-01-24 12:21 Aktualizacja : dodanie pliku [wniosek.docx]
15 2018-01-24 12:21 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_dt_magazynowanie_h2.pdf]
16 2018-01-24 10:20 Dodanie : utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie wyboru dostawcy usługi typu SaaS

informację wytworzył: b.chmolewska
informację opublikował: b.chmolewska
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2018-01-05 01:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-05 16:54 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-01-05 16:54 Aktualizacja : dodanie pliku [wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_dialogu_technicznym_hrmnowa_wersja.pdf]
3 2018-01-05 16:54 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie-dialog_techniczny_hrm_nowa_wersja.pdf]

36/17/DT medycyna pracy oraz kompleksowa, specjalistyczna opieka medyczna dla pracowników

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2017-10-30 01:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-10-30 17:39 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-10-30 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [36_17_dt_zal._2-_zapotrzebowanie_opieka_medyczna.pdf]
3 2017-10-30 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [36_17_dt_zal._1-_wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_dialogu_technicznym_uslugi_medyczne.docx]
4 2017-10-30 17:39 Dodanie : dodanie pliku [36_17_dt_ogloszenie_o_dialogu_technicznym_opieka_medyczna.pdf]

12/17/DT Dostawy bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2017-05-17 02:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-21 14:30 Aktualizacja : dodanie pliku [12_17_dt_informacja_o_zamknieciu_dialogu.pdf]
2 2017-12-21 14:30 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-05-26 21:18 Aktualizacja : dodanie pliku [technicaldialogue-2017-05-26.pdf]
4 2017-05-26 21:18 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-05-18 14:52 Aktualizacja : dodanie pliku [12_17_dt_technicaldialogue_po_zmianie_daty.pdf]
6 2017-05-18 14:52 Aktualizacja : modyfikacja
7 2017-05-17 18:51 Aktualizacja : dodanie pliku [12_17_dt_technicaldialogue.pdf]
8 2017-05-17 15:30 Dodanie : utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym analizy zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2016-04-11 02:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-04-12 18:38 Aktualizacja : usunięcie pliku [zalozenia_do_dialogu_technicznego_analiza_kompetencji.pdf]
2 2016-04-12 18:38 Aktualizacja : dodanie pliku [zalozenia__do_dialogu_technicznego_analiza_kompetencji.pdf]
3 2016-04-12 18:38 Aktualizacja : modyfikacja
4 2016-04-11 18:38 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
5 2016-04-11 16:32 Aktualizacja : dodanie pliku [wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_dialogu_technicznym.docx]
6 2016-04-11 16:32 Aktualizacja : dodanie pliku [wykaz_osob.docx]
7 2016-04-11 16:32 Dodanie : dodanie pliku [zalozenia_do_dialogu_technicznego_analiza_kompetencji.pdf]

Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie wyboru Wykonawcy badania ewaluacyjnego Programu Pomocowego NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2016-03-15 01:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-03-15 16:06 Aktualizacja : dodanie pliku [dialog_techniczny_poprzedzajacy_postepowanie_w_sprawie_wyboru_wykonawcy_badania_ewaluacyjnego_programu_pomocowego_ncbr.pdf]
2 2016-03-15 16:06 Aktualizacja : modyfikacja
3 2016-03-15 16:06 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2016-03-15 15:59 Aktualizacja : dodanie pliku [wykaz_badan_ewaluacyjnych.docx]
5 2016-03-15 15:59 Aktualizacja : dodanie pliku [wniosek_o_udzial_w_dialogu.docx]
6 2016-03-15 15:59 Dodanie : dodanie pliku [dialog_techniczny_poprzedzajacy_postepowanie_w_sprawie_wyboru_wykonawcy_badania_ewaluacyjnego_programu_pomocowego_narodowego_centrum_badan_i_rozwoju.pdf]

Ogłoszenie o dialogu technicznym na usługi content marketingu

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2015-07-31 02:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-08-20 12:42 Aktualizacja : dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_dialog_techniczny.pdf]
2 2015-08-20 12:42 Aktualizacja : modyfikacja
3 2015-07-31 13:01 Aktualizacja : dodanie pliku [wykaz_kampanii.docx]
4 2015-07-31 13:01 Aktualizacja : dodanie pliku [wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_dialogu_technicznym.docx]
5 2015-07-31 13:01 Aktualizacja : dodanie pliku [zalozenia_do_dialogu_technicznego_content_marketing.pdf]
6 2015-07-31 12:42 Dodanie : utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o dialogu technicznym.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru grupowego ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz członków ich rodzin.

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 331309
data wytworzenia: 2013-06-06 02:00
data publikacji: 2022-08-14 11:27
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:27
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-06-06 18:20 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2013-06-06 18:20 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_2_opis_potrzeb_i_wymagan_zamawiajacego.pdf]
3 2013-06-06 18:20 Aktualizacja : dodanie pliku [zal_1.pdf]
4 2013-06-06 18:20 Dodanie : dodanie pliku [dialog_techniczny.pdf]