PRZEKROCZENIE DOZWOLONEJ WIELKOŚCI ZAŁĄCZNIKÓW

W przypadku, gdy załączniki przekraczają dozwoloną wielkość, należy wcześniej je skompresować lub przesłać je w transzach.

Aby przesłać załączniki w transzach, należy:

  1. Wypełnić wzór pisma ogólnego wymaganą treścią
  2. Załączyć pierwszą transzę załączników
  3. Podpisać elektronicznie wniosek
  4. Wykonać ponownie czynności 1-3 załączając kolejną transzę załączników. W tytule wzoru pisma ogólnego należy podać numer kolejnej transzy załączników.

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 187859
data wytworzenia: 2013-02-18 01:00
data publikacji: 2021-11-29 01:21
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-29 01:21
Powód edycji:
Brak wyników