Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do NCBR:

1.      Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego.

2.      Akceptowalne formaty załączników to:

  • PDF
  • ODF (.odt, .ods, .odg)
  • DOC, DOCX, RTF, TXT
  • XLS, XLSX
  • CSV
  • TIF, JPG, PNG, GIF
  • ZIP.

3.      Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 3,5 MB.

4.      Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 222208
data wytworzenia: 2013-02-18 01:00
data publikacji: 2022-08-14 11:30
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 11:30
Powód edycji:
Brak wyników