Zgodnie z Art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 37289
data wytworzenia: 2012-04-12 02:00
data publikacji: 2019-10-24 00:54
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 00:54
Powód edycji:
Brak wyników