Deklaracja dostępności serwisów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Deklaracja dostępności serwisu ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ncbr.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018.08.31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy do tych filmów są sukcesywnie uzupełniane;

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja dostępności serwisu NCBRdlafirm.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego NCBRdlafirm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.05.21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.04.06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy do tych filmów są sukcesywnie uzupełniane;

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przycisku kontrastu oraz przycisku powiększania czcionki.

Deklaracja dostępności serwisu wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.01.15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.06.29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy do tych filmów są sukcesywnie uzupełniane;

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.10.20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja dostępności aplikacji internetowej asystentinnowacji.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji internetowej asystentinnowacji.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.11.14.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018.11.14.

Aplikacja internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań twórców aplikacji internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W aplikacji internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przycisku kontrastu oraz przycisku powiększania czcionki.

Deklaracja dostępności aplikacji internetowej asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji internetowej asystentbudzetowy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.01.24.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.04.02.

Aplikacja internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań twórców aplikacji internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W aplikacji internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przycisku kontrastu oraz przycisku powiększania czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Iwańczuk, adres poczty elektronicznej: wcag@ncbr.gov.pl, telefon: +48224567570. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa

Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieści się w siedmiopiętrowym biurowcu Roma Office Center przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. Główne wejście znajduje się od ulicy Nowogrodzkiej, dodatkowe wejście jest zlokalizowane od ulicy św. Barbary.

Przed budynkiem od stronu ulicy Nowogrodzkiej znajdują się płatne miejsca parkingowe, w strefie płatnego parkowania. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście składa się z drzwi obrotowych oraz dodatkowych drzwi uchylnych. Z boku wejścia drzwi uchylnych znajduje się domofon pozwalający na komunikację z ochroną budynku, która służy pomocą w dostępnie do holu głównego.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów lub podjazdu. W holu głównym budynku znajduje się recepcja budynku oraz punkt informacyjny NCBR. Punkt informacyjny jest zlokalizowany na podniesieniu i wymaga skorzystania ze schodów lub rozkładanych (przez pracowników NCBR) ramp najazdowych.

W holu głównym znajduje się toaleta oraz dostęp do 5 wind osobowych. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W części usytuowanej od ul. Św. Barbary znajdują się dwie windy osobowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz stojak na rowery. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W budynku obowiązuje kontrola dostępu za pomocą kart dostępu.

Recepcja NCBR mieści się na 2 piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie holu windowego.

Na parterze budynku znajdują się 3 lokale gastronomiczne, bankomat. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się apteka, Teatr Muzyczny „Roma”. W odległości 93 metrów mieści się Urząd Pocztowy nr 81.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie NCBR, w znajdującym się na parterze Punkcie Informacyjnym, dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na drugim piętrze przed wejściem na recepcje zamieszczone są w druku powiększonym informacje dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa jest nieodpłatna, jednak chęć skorzystania z niej wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 1. PJM (Polski język migowy),
 2. SJM (System językowo-migowy),
 3. SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych),

 

aby skorzystać z usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN), osoba uprawniona* powinna zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Szczegółowe informacje o środkach wspierających komunikowanie się z NCBR znajdują się w zakładce Praktyczne informacje dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.W kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy tzw. osoby przybranej. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie wymagają od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Ponadto uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 • PJM (Polski język migowy)
 • SJM (System językowo-migowy)
 • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) 

Aby skorzystać z usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN), osoba uprawniona* powinna zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (data wpływu rozpoczyna bieg terminu), z wyjątkiem sytuacji nagłych (nie mniej niż 1 dzień roboczy – data wpływu rozpoczyna bieg terminu).

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając 

formularz zg&#322;oszeniowy</b> (wersja formularza &bdquo;.doc&rdquo;). Po wype&#322;nieniu formularza nale&#380;y go odes&#322;a&#263; jedn&#261; z wybranych metod:</p>
 • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: jezykmigowy-at-ncbr.gov.pl</li> <li>Faksem pod numer: (0-22) 20 13 408</li> <li>Listownie na adres: Narodowe Centrum Bada&#324; i Rozwoju, Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa.</li> <li>Z&#322;o&#380;y&#263; osobi&#347;cie w kancelarii Narodowego Centrum Bada&#324; i Rozwoju z siedzib&#261; przy <br> ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa.&nbsp;Kancelaria Narodowego Centrum Bada&#324; i Rozwoju (pok&oacute;j nr 204 pi&#281;tro 2), kt&oacute;ra czynna jest od poniedzia&#322;ku do pi&#261;tku w godz. 8.15-16.15.</li> <li>Przesy&#322;aj&#261;c wiadomo&#347;&#263; tekstow&#261; SMS na numer tel. 500 061 103, zawieraj&#261;c&#261; elementy wskazane w formularzu.</li> </ul>

  Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem kancelarii NCBR powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM, SKOGN”.

  W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzasadni odmowę wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekaże informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

  * Bezpłatna usługa tłumacza (PJM) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

  Informacja dotycząca dokumentów zamieszczonych nas stronie

  www.ncbr.gov.pl</b>Je&#380;eli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powi&#281;kszony skontaktuj za pomoc&#261; poczty elektronicznej na adres:&nbsp;wcag-at-ncbr.gov.pl &nbsp;<b>
  Dost&#281;pno&#347;&#263; budynku</b>Siedziba Narodowego Centrum Bada&#324; i Rozwoju mie&#347;ci si&#281; w siedmiopi&#281;trowym biurowcu Roma Office Center przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. G&#322;&oacute;wne wej&#347;cie znajduje si&#281; od ulicy Nowogrodzkiej, dodatkowe wej&#347;cie jest zlokalizowane od ulicy &#347;w. Barbary.Przed budynkiem od stronu ulicy Nowogrodzkiej znajduj&#261; si&#281; p&#322;atne miejsca parkingowe, w strefie p&#322;atnego parkowania. W bezpo&#347;rednim s&#261;siedztwie wej&#347;cia do budynku znajduj&#261; si&#281; 2 oznakowane miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla os&oacute;b <link file:175551>niepe&#322;nosprawnych. G&#322;&oacute;wne wej&#347;cie sk&#322;ada si&#281; z drzwi obrotowych oraz dodatkowych drzwi uchylnych. Z boku wej&#347;cia drzwi uchylnych znajduje si&#281; domofon pozwalaj&#261;cy na komunikacj&#281; z ochron&#261; budynku, kt&oacute;ra s&#322;u&#380;y pomoc&#261; w dost&#281;pnie do holu g&#322;&oacute;wnego.Wej&#347;cie do budynku znajduje si&#281; na tej samej p&#322;aszczy&#378;nie co chodnik i nie wymaga u&#380;ywania schod&oacute;w lub podjazdu. W holu g&#322;&oacute;wnym budynku znajduje si&#281; recepcja budynku oraz punkt informacyjny NCBR. Punkt informacyjny jest zlokalizowany na podniesieniu i wymaga skorzystania ze schod&oacute;w lub rozk&#322;adanych (przez pracownik&oacute;w NCBR) ramp najazdowych.W holu g&#322;&oacute;wnym znajduje si&#281; toaleta oraz dost&#281;p do 5 wind osobowych. Do&nbsp;skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dost&#281;pu.W cz&#281;&#347;ci usytuowanej od ul. &#346;w. Barbary znajduj&#261; si&#281; dwie windy osobowe, podjazd dla os&oacute;b niepe&#322;nosprawnych oraz stojak na rowery. Do&nbsp;skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dost&#281;pu.W budynku obowi&#261;zuje kontrola dost&#281;pu za pomoc&#261; kart dost&#281;pu.Recepcja NCBR mie&#347;ci si&#281; na 2 pi&#281;trze w bezpo&#347;rednim s&#261;siedztwie holu windowego.Na ka&#380;dym pi&#281;trze jest dost&#281;p do toalet dla os&oacute;b niepe&#322;nosprawnychNa parterze budynku znajduj&#261; si&#281; 3 lokale gastronomiczne, bankomat. W bezpo&#347;rednim s&#261;siedztwie znajduje si&#281; apteka ,Teatr Muzyczny &bdquo;Roma&rdquo;. W odleg&#322;o&#347;ci 93 metr&oacute;w mie&#347;ci si&#281; Urz&#261;d Pocztowy <br> nr 81.<b>Komunikacja publiczna.</b>Do Narodowego Centrum Bada&#324; i Rozwoju mo&#380;na dojecha&#263; komunikacj&#261; publiczn&#261; przystanek Dworzec Centralny, poci&#261;gami PKP, SKM korzystaj&#261;c z Dworca Centralnego im Stanis&#322;awa Moniuszki, Dworca &#346;r&oacute;dmie&#347;cie oraz Warszawsk&#261; Kolej&#261; Dojazdow&#261; dworzec WKD &#346;r&oacute;dmie&#347;cie.W odleg&#322;o&#347;ci ok 450 m znajduje si&#281; stacja I linii metra &ndash; stacja Centrum.<br>
  WERSJA INFORMACJI DU&#379;A CZCIONKA&nbsp;</span>

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 231851
data wytworzenia: 2019-02-13 10:10
data publikacji: 2019-02-13 10:10
data ostatniej modyfikacji: 2021-03-26 08:49
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2021-03-26 08:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2020-07-31 09:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-02-14 12:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-02-14 12:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-02-13 10:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-02-13 10:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-02-13 10:10 Szymon Iwańczuk Dodanie