Członkowie Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • Marcin Ociepa

 • Dariusz Laskowski

 • Anna Woźnica

 • Rafał Magryś

 • Marek Małkowski

 • Tadeusz Bednarczyk

 • Waldemar Kamrat

Zadania Komitetu Sterującego:

 1. przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej „badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi
 2. określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 3. koordynowanie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań Centrum;
 4. wyrażanie opinii w sprawach okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z realizacji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach którego są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 5. przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 6. ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 7. ustalanie i ogłaszanie regulaminów konkursów, o których mowa w pkt 6;
 8. wyznaczanie ekspertów lub zespołów ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6;
 9. przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi list rankingowych pozytywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6;
 10. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 40 ust. 2;
 11. końcowa ocena merytoryczna projektów, o których mowa w pkt 6.
informację wytworzył: g.henzel
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 219906
data wytworzenia: 2011-01-18 01:00
data publikacji: 2022-08-10 19:23
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 19:23
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2022-06-22 13:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2020-04-08 09:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-01-31 09:35 Szymon Iwańczuk Dodanie