architekt aplikacyjny

IT

termin nadsyłania aplikacji:  
30.04.2021


NCBR+ Sp. z o.o.
 

architekt aplikacyjny

nr referencyjny: DUIT_08_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA
 

 • wypracowanie i ustrukturyzowanie potrzeb biznesowych dla kolejnych wydań projektu

 • opracowywanie koncepcji architektury rozwiązania przy stosowaniu standardów oraz dobrych praktyk w zakresie systemów IT dla warstw: aplikacji, integracji oraz modelu danych

 • weryfikacja spójności poszczególnych wymagań oraz zgodności z koncepcją architektoniczną rozwiązania

 • zarządzanie roadmapą architektoniczną

 • wsparcie analityków systemowych na etapie opracowywania wymagań do zmian dla poszczególnych systemów

 • praca zespołowa w modelu zwinnym

 • uczestniczenie w przygotowywaniu opisów przypadków biznesowych

NASZE OCZEKIWANIA

 • min. 5 lat doświadczenia pracy w obszarze IT i 3 lata doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiza systemowa i analiza biznesowa)

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • znajomość technologii bazodanowych i nierelacyjnych baz danych

 • znajomość technologii XML oraz standardów WebServices (SOAP, REST)

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem integracji oraz projektowania API

 • umiejętność modelowania danych

 • znajomość narzędzi specyfikowania architektury - Enterprise Architect

 • znajomość narzędzi JIRA, Confluence

 • umiejętność tworzenia specyfikacji i dekompozycji wymagań na przypadki użycia, przygotowywanie studiów wykonalności

TO OFERUJEMY

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.