architekt korporacyjny

IT

termin nadsyłania aplikacji:  
31.03.2021


NCBR+ Sp. z o.o.
 


architekt korporacyjny

nr referencyjny: DUIT_07_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA

Szukamy osoby, która będzie kreowała wizję architektury rozwiązań w różnych działach merytorycznych, niosąc wsparcie w zdefiniowaniu problemów, które należy rozwiązać, zarówno biznesowych, jak i z obszaru IT, oraz poprowadzi mediacje między stronami przy podejmowaniu kluczowych decyzji architektonicznych

Główne zadania:

 • zapewnienie pełnego strategicznego planu działania według zmieniających się potrzeb biznesowych i możliwości technologicznych

 • projektowanie rozwiązań ICT

 • konsultacje specjalistyczne w zakresie architektury rozwiązania i projektu integracyjnego oraz dotyczących ich standardów

 • wspieranie analiz biznesowych (reinżynieria procesów biznesowych, prowadzenie i organizacja warsztatów, zbieranie i uzgadnianie, dokumentowanie wymagań)

 • odpowiedzialność za opracowanie projektu integracyjnego rozwiązań informatycznyhch

 • utrzymanie dokumentacji i spójnej architektury

 • uczestnictwo w procesie specyfikacji potrzeb w zakresie oprogramowania

 • współpraca w zakresie architektury rozwiązania i projektu integracyjnego

 • opracowanie i utrzymanie standardów dotyczących obszaru architektury rozwiązań

 • wspieranie innowacji, ocena dostępnych technologii IT, przezwyciężanie status quo

NASZE OCZEKIWANIA

 • min. 5 lat doświadczenia pracy w obszarze IT i 3 lata doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiza systemowa i analiza biznesowa)

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • znajomość technologii bazodanowych i nierelacyjnych baz danych

 • znajomość technologii XML oraz standardów WebServices (SOAP, REST)

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem integracji oraz projektowania API

 • umiejętność modelowania danych

 • znajomość narzędzi specyfikowania architektury - Enterprise Architect

 • znajomość narzędzi JIRA, Confluence

 • umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań i dekompozycja wymagań na przypadki użycia, scenariusze testowe, przygotowywanie studiów wykonalności

TWOIM ATUTEM BĘDZIE

 • znajomość TOGAF i/lub certyfikat ITIL

 • znajomość SAFe i/lub posiadanie certyfikatu

TO OFERUJEMY

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.