REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert

analityk biznesowy

BSR_13_S1_19
ekspert

inwestycje kapitałowe

DIBR_09_S1_19
starszy specjalista

promocja

DWKP_09_S1_19
specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_SAN_06_S1_19
dyrektor działu

dział zarządzania grupą programów

BSR_12_S1_19