specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

termin nadsyłania aplikacji:  
17.07.2022Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.


SPECJALISTA OPERACYJNY
obsługa finansowo-merytoryczna umów

nr referencyjny: BZB_12_S1_22    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


umowa na czas zastępstwa

TWOJA ROLA: 

Merytoryczna i finansowa opieka nad wybranymi umowami z beneficjentami realizującymi projekty dofinansowane przez NCBR.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • bieżąca obsługa i wsparcie beneficjentów w zakresie realizowanych projektów;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektów (monitorowanie, analizowanie i opiniowanie zmian w projekcie, aneksowanie umów o dofinansowanie itp.);
 • weryfikacja i ocena dokumentacji projektowej m.in. wniosków o płatność - weryfikacja postępu rzeczowego oraz kwalifikowalności wydatków beneficjenta na podstawie dokumentów, raportów okresowych – ocena formalna oraz współpraca z ekspertami w zakresie oceny merytorycznej;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kwalifikowalności wydatków w projektach;
 • przygotowywanie pism, analiz, notatek, zestawień itp. na potrzeby realizowanych przez instytucję zadań;
  możliwy udział w wystąpieniach podczas spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 2 lata całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych zakresów:
  • rozliczanie projektów w ramach środków publicznych i/lub funduszy strukturalnych;
  • weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej;
  • weryfikacja dokumentacji z przebiegu realizacji projektu;
  • kontrola należności i windykacji;
 • umiejętność logicznego myślenia, analizy zagadnień i wyciągania wniosków;
 • samodzielność i odpowiedzialność za realizowane zadania;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i realizacji zadań w terminie;
 • umiejętność efektywnej komunikacji, współpracy w zespole i budowania dobrych relacji z klientami;
 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: finanse, zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja;
 • dobra znajomość MS Office.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość przepisów i zasad dotyczących rozliczania funduszy strukturalnych (wytyczne programowe POIR, ustawa o finansach publicznych);
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą beneficjentów;
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości;
 • znajomości przepisów podatkowych (VAT, CIT);
 • znajomość systemu SL2014.

OFERUJEMY:
 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne_BZB_12_S1_22_Specjalista_operacyjny.pdf (150 KB)

Oryginalna publikacja Maria Czapska-Kępka 18.07.2022 08:58 Maria Czapska-Kępka Pobierz