specjalista operacyjny

obsługa projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
23.08.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA OPERACYJNY
obsługa projektów

nr referencyjny: DRK_07_S2_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań związanych ze wsparciem działu przy obsłudze administracyjnej i prawnej programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główne zadania:

 • wsparcie obsługi prawnej realizowanej w zakresie programów dotyczących rozwoju kadry naukowej i programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz procesów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem działu, w tym:

⇒ weryfikowanie zgodności z przepisami prawa projektów umów oraz porozumień, 
⇒ udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów/wnioskodawców/pracowników działu w zakresie realizowanych umów o dofinansowanie projektów,
⇒ przygotowywanie odpowiedzi na wnioski związane, m.in. z procedurą odwoławczą od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie lub realizacją umowy,

 • wsparcie obsługi administracyjnej działu poprzez:

               ⇒ prowadzenie rejestrów,
               ⇒ opiniowanie procedur związanych z pracą działu,
               ⇒ przygotowywanie dokumentacji dla odpowiednich organów kontroli.  

OCZEKIWANIA:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym: w przygotowywaniu opinii w zakresie prawa cywilnego lub administracyjnego lub praw autorskich lub prawa zamówień publicznych, 
 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (kierunki: administracja, prawo),
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość programów pakietu Ms Office,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów i zasad wyboru projektów, procedury odwoławczej oraz rozliczania projektów funduszy strukturalnych,
 • doświadczenie w pracy w instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej. 

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Anna Goral, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.