kierownik sekcji operacyjnej

programy i konkursy krajowe

termin nadsyłania aplikacji:  
06.02.2022Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki. 


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
programy i konkursy krajowe

nr referencyjny: BSR_02_S1_22    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Kierowanie zespołem odpowiedzialnym za rozwój i zarządzanie ofertą NCBR w zakresie programów i konkursów finansowanych ze środków krajowych oraz zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji celów i strategii Centrum w tym obszarze.

 

 Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • zarządzanie zespołem z dbałością o jego wysoką efektywność i przyjazną atmosferę pracy;

 • merytoryczne wsparcie pracowników sekcji;

 • nadzór i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem projektów programów finansowanych ze środków krajowych (w tym m.in. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych);

 • zapewnienie terminowego przygotowania dokumentów sprawozdawczych z realizacji programów/konkursów finansowanych ze środków krajowych;

 • współtworzenie harmonogramu i budżetu portfolio programów krajowych i nadzór nad jego terminową realizacją;

 • definiowanie i promowanie standardów przygotowania i realizacji programów krajowych celem ograniczenia różnorodności i zwiększenia efektywności ich obsługi;

 • zarządzanie ryzykiem portfolio programów krajowych, inicjowanie planów naprawczych, w tym uruchamianie nowych konkursów, relokacje środków między programami krajowymi;

 • inicjowanie i nadzór wykonania zadań doskonalących oraz zwiększających efektywność realizacji programów krajowych;

 • efektywna współpraca z pozostałymi komórkami Centrum biorącymi udział w definiowaniu i realizacji portfolio programów krajowych;

 • dbałość o wizerunek Centrum i satysfakcję Wnioskodawcy i Beneficjenta programów krajowych;

 • budowanie bazy wiedzy, promowanie najlepszych praktyk dot. programów krajowych;

 • wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów dot. programów krajowych, skarg;

 • współpraca w obszarze promocji portfolio programów krajowych i propagowania ich pozytywnych skutków;

 • nadzór nad przepływem i dostępem do informacji dot. programów krajowych. 

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym w obszarze tworzenia oferty;

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, w tym umiejętności organizowania, oceny pracy, motywowania i rozwoju podległych pracowników;

 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R;

 • bardzo dobra teoretyczna i praktyczna wiedza z obszaru projektów finansowanych ze środków krajowych;

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;

 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów;

 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B2 (wg. skali Rady Europy);

 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość PZP;

 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową;

 • znajomość lean management.

OFERUJEMY:
 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces zakończony bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.