główny specjalista

zamówienia publiczne

termin nadsyłania aplikacji:  
12.08.2021


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA
zamówienia publiczne

nr referencyjny: ZWZ_02_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała czynny udział w pracach związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 Główne zadania:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (również w formule PCP), w szczególności jako przewodniczący lub sekretarz komisji przetargowej;
 • udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych;
 • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
 • współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań, w tym postępowań do 130 000 zł;
 • prowadzenie ewidencji postępowań;
 • współpraca przy opracowywaniu planów zamówień oraz sprawozdań rocznych.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 • 5 lat doświadczenia zawodowego przy obsłudze procesu zamówień publicznych;
 • doświadczenie po stronie Zamawiającego;
 • doświadczenie w pracach komisji przetargowych;
 • ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego;
 • aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • zaangażowanie, inicjatywa i prokliencka postawa;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność w działaniu;
 • otwartość na nowe zagadnienia (między innymi PCP i innowacyjne zamówienia);
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • studia podyplomowe w obszarze PZP;
 • doświadczenie w opracowywaniu planów zamówień publicznych;
 • doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności;
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX;
 • umiejętność obsługi miniPortalu lub/i innych platform zakupowych;
 • język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie, do prowadzenia korespondencji.

  

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.