starszy specjalista

kontrola projektów z programu PO WER

termin nadsyłania aplikacji:  
26.05.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

STARSZY SPECJALISTA


kontrola projektów z programu operacyjnego PO WER

nr referencyjny: DKP_02_S2_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować kontrole projektów z programu operacyjnego PO WER.

 

Główne zadania:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych (kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta jak i w miejscy realizacji projektu)
 • przygotowywanie informacji pokontrolnych i wniosków pokontrolnych, w tym i zaleceń w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości oraz informowanie o wykrytych w wyniku kontroli nieprawidłowościach, jak i nałożonych korektach finansowych
 • sporządzanie sprawozdań z wykonanych kontroli
 • udział w pracach związanych ze sporządzaniem planu kontroli


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne lub prawnicze)
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych lub innych środków publicznych
 • dobra znajomość MS Excel
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych (maksymalnie 3-4 kilkudniowe wyjazdy w miesiącu)
 • umiejętności analityczne
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • konsekwencji w dążeniu do celu
 • wysoka kultura osobista i asertywność
 • nienaganna postawa etyczna

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • doświadczenie w kontroli projektów dofinansowanych z EFS

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

proces zakończono bez wyboru kandydatów