specjalista

zamówienia publiczne

termin nadsyłania aplikacji:  
24.05.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

SPECJALISTA


zamówienia publiczne

nr referencyjny: DAZ_03_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę procesów zakupowych NCBR.

 

Główne zadania:

 • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, łącznie ze sporządzaniem dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych
 • prace w ramach komisji przetargowych i odwoławczych
 • udział w pracach związanych z opracowywaniem planów zamówień oraz sprawozdań rocznych


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • dobra znajomość MS Excel i MS Word
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjnie
 • dokładność, terminowość
 • zaangażowanie i inicjatywa, postawa prokliencka
 • zorientowanie na efekty
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • nienaganna postawa etyczna


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Zakończono bez wyboru kandydata.