starszy specjalista

sprawozdawczość i monitoring

termin nadsyłania aplikacji:  
22.04.2019


NCBR+ sp. z o.o.

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ i MONITORING

 


                                               nr referencyjny: ZAS_01_S1_19                                             
miejsce pracy: Warszawa; wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:

Monitoring i sprawozdawczość funkcjonowania NCBR, realizacji programów współfinansowanych przez Centrum.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • pozyskiwanie danych z różnych źródeł w organizacji, sprawne łączenie ich w celu kompleksowej analizy i prezentacji informacji dotyczących funkcjonowania oraz postępu realizacji programów współfinansowanych przez Centrum;
 • zapewnienie kompletności, rzetelności, spójności danych pochodzących z różnych systemów informatycznych oraz źródeł informacji;
 • przygotowanie okresowych oraz ad hoc zestawień, raportów, sprawozdań w różnych przekrojach analitycznych na potrzeby dyrekcji Centrum oraz klientów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • stały kontakt z komórkami organizacyjnymi Centrum celem wsparcie w pozyskaniu potrzebnych danych, rozwiązywania zadanych zagadnień;
 • tworzenie narzędzi analitycznych np. arkuszy, makr usprawniających procesy raportowania;
 • wsparcie pozostałych członków zespołu w codziennych zadaniach.


JEŚLI POSIADASZ:

 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku wymagającym realizacji zadań w obszarze monitoringu i sprawozdawczości;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i doświadczenie w analizie statystycznej, ilościowej i jakościowej;
 • zaawansowaną znajomość MS Excel
 • łatwość w komunikowaniu się oraz współpracy w zespole;
 • umiejętność efektywnego planowania i działania w odpowiedzi na potrzeby klientów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.


A DODATKOWO:

 • potrafisz pisać makra i programować w języku VBA;
 • znasz Oracle Business Inteligence lub podobną platformę raportującą;
 • posiadasz wiedzę i/lub doświadczenie w realizacji lub wdrażaniu projektów B+R finansowanych ze środków krajowych lub europejskich.

 
OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.