współpracownik

ds. procedury odwoławczej

termin nadsyłania aplikacji:  
14.06.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


WSPÓŁPRACOWNIK
ds. procedury odwoławczej

nr referencyjny: DRK_02_W1_20    miejsce pracy: Warszawa      umowa zlecenie

TWOJA ROLA: 

Szukamy osób, które będą wspierać Sekcję do Spraw Prawnych i Procedury Odwoławczej w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej w sprawach  związanych z procedurą odwoławczą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Główne zadania:

 • podstawowa weryfikacja spełniania przez środki odwoławcze warunków formalnych określonych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa);
 • wstępna analiza argumentacji beneficjentów zwartej w środkach odwoławczych składanych w ramach w PO WER;
 • weryfikacja dokumentacji konkursowej (Regulaminy konkursów, Wytyczne, ustawa wdrożeniowa itp.);
 • przeszukiwanie i analiza orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma Beneficjentów (drafty pism informacyjnych, drafty rozstrzygnięć środków odwoławczych itp.).


Studiujesz, lub właśnie skończyłeś studia prawnicze i poszukujesz swojej pierwszej pracy w zawodzie? Poszukujemy osób, które dobrze czują się w zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, cechuje je myślenie analityczne i tzw. „lekkie pióro”. 

OCZEKIWANIA:

 • Student IV-V roku prawa lub absolwent studiów prawniczych;
 • Znajomość prawa cywilnego i prawa administracyjnego;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook);
 • Zdolności analitycznego myślenia oraz formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy w mowie i piśmie;
 • Dyspozycyjność (od 30 do 40 godzin w tygodniu);
 • Komunikatywność;
 • Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem (zwłaszcza doświadczenie związane z wdrażaniem programów wspierających rozwój kadry naukowej i szkolnictwa wyższego).


OFERUJEMY:

 • umowa zlecenie (pierwszą umowa na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia współpracy);
 • wynagrodzenie płatne godzinowo;
 • szkolenie w pełni przygotowujące do wykonywania zadań;
 • elastyczne godziny współpracy;
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.