kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy

termin nadsyłania aplikacji:  
08.02.2022Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki. NCBR realizuje także zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu ramowego UE na rzecz wsparcia badań i innowacji - Horyzont Europa. To już 9. program ramowy UE w tej dziedzinie i zarazem największy na świecie program tego typu. HE dysponuje budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Eksperci KPK wspierają polskie podmioty w aplikowaniu do programu oraz na etapie realizacji projektów. Poprzez działania opiniodawcze i negocjacyjne na etapie programowania, a także działania szkoleniowe i konsultacyjne w relacji z zainteresowanymi podmiotami, KPK podejmuje starania na rzecz maksymalizacji udziału polskich beneficjentów w tym europejskim przedsięwzięciu o kluczowym znaczeniu dla sektora badań i innowacji.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ 
krajowy punkt kontaktowy

nr referencyjny: BWM_DKPK_SKDH_01_S1_22    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie SEKCJĄ KOORDYNACJI I ZADAŃ HORYZONTALNYCH w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego.

Główne zadania: 
 
nadzór i koordynacja prac ok. 10-osobowej Sekcji w następujących obszarach:  

 • realizacja zadań działu w zakresie aspektów finansowych i prawnych programu Horyzont Europa;

 • koordynacja zadań działu w zakresie budżetu i zamówień publicznych;

 • koordynacja zadań działu w zakresie przygotowywania opinii i stanowisk;

 • koordynacja zadań działu w zakresie szkoleń;

 • koordynacja zadań działu w zakresie aspektów równościowych w Horyzoncie Europa;

 • koordynacja zadań działu w zakresie promocji (w zakresie niezastrzeżonym dla Działu Komunikacji i Marketingu Strategicznego NCBR);

 • koordynacja Sieci 6 Horyzontalnych Punktów Kontaktowych do programu Horyzont Europa;

 • prowadzenie działań w zakresie statystyk i analiz polskiego uczestnictwa w programie Horyzont Europa na potrzeby własne oraz innych instytucji.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

 • dobra znajomość zagadnień dotyczących Programu Ramowego UE Horyzont Europa;

 • znajomość zagadnień związanych z systemem prawnym i instytucjonalnym UE;

 • znajomość zagadnień związanych z ekosystemem innowacji w Polsce oraz finansowaniem projektów B+I;

 • znajomość ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych;

 • zaawansowana umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;

 • zaawansowane umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg skali Rady Europy;

 • profesjonalizm, orientacja biznesowa, elastyczność i sprawczość;

 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;

 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa, administracji, ekonomii lub stosunków międzynarodowych;

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

 • doświadczenie w pracy w środowisku związanym z B+I;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym (wg. skali Rady Europy);

 • studia podyplomowe/szkolenia specjalistyczne w zakresie zagadnień związanych z działaniem instytucji Unii Europejskiej.

   

OFERUJEMY: 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne_BWM_DKPK_SKDH_01_S1_22.pdf (452 KB)

14.02.2022 10:48 Mariusz Mazurek 14.02.2022 10:43 Mariusz Mazurek Pobierz

Wyniki naboru:

Proces zakończony bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.