specjalista

zamówienia publiczne

termin nadsyłania aplikacji:  
24.01.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA
zamówienia publiczne

nr referencyjny: ZWZ_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat 

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała czynny udział w pracach związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Główne zadania:

 

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności jako sekretarz komisji przetargowej;
 • udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych;
 • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
 • współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań, w tym postępowań do 30 000 euro;
 • prowadzenie ewidencji postępowań;
 • współpraca przy opracowywaniu planów zamówień oraz sprawozdań rocznych.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze procesu zamówień publicznych (mile widziane doświadczenie po stronie Zamawiającego);
 • aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office – umiejętność zostanie zweryfikowana na etapie spotkań rekrutacyjnych;
 • zaangażowanie, inicjatywa i prokliencka postawa;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność w działaniu;
 • nastawienie na rozwój zawodowy;
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.


Mile widziane:

 • doświadczenie w pracach komisji przetargowych;
 • doświadczenie w opracowywaniu planów zamówień publicznych;
 • doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności;
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX;
 • umiejętność obsługi miniPortalu lub/i innych platform zakupowych;
 • ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP;
 • znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne. 

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.