główny księgowy

księgowość

termin nadsyłania aplikacji:  
17.01.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY KSIĘGOWY SPÓŁKI

nr referencyjny: DK_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat/niepełny etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za kompleksową obsługę księgową spółki NCBR+ zatrudniającej ponad 200 pracowników o rocznych obrotach ok. 30 milionów złotych.
NCBR+ jest spółką świadczącą usługi na rzecz jednego klienta, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Oferujemy możliwość pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu.


Główne zadania:

 • kompleksowa realizacja całokształtu zagadnień księgowo-finansowych spółki;
 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie sprawozdań podatkowych (CIT, VAT, PIT) i doradztwo w kwestiach podatkowych;
 • prawidłowe księgowanie i rozliczanie rozrachunków ZUS, PFRON, ZFŚS;
 • obsługa systemu klasy ERP (Symfonia);
 • monitorowanie stanów należności i zobowiązań, przygotowywanie płatności, wystawianie dokumentów finansowych;
 • zapewnienie poprawności obiegu dokumentacji finansowo-księgowej oraz prawidłowego wykonywania operacji księgowych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. US;
 • rozliczanie delegacji;
 • współpraca z Zarządem spółki NCBR+ oraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; raportowanie bezpośrednio do Prezesa spółki.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze rachunkowości, ekonomii, finansów;
 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku lub na stanowisku samodzielnego księgowego;
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków;
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów, posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość systemu Sage Symfonia;
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel i MS Word;
 • umiejętności myślenia logicznego;
 • skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność;
 • dobra organizacja pracy;
 • ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów.


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • znajomość zagadnień finansów publicznych; 
 • znajomość zagadnienia cen transferowych.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.