ekspert operacyjny

obszar mechatroniki, elektroniki i IT

termin nadsyłania aplikacji:  
01.03.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT
obszar mechatroniki, elektroniki i IT

nr referencyjny: DZE_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie programów i projektów z obszaru mechatroniki, elektroniki i IT, które są realizowane przez lub we współpracy z NCBR.

Główne zadania:

 • pełnienie roli przewodniczącego paneli;
 • przygotowywanie analiz, opinii, zaleceń w zakresie potencjalnych oraz aktualnie realizowanych programów/projektów z obszaru mechatroniki, elektroniki i IT;
 • bieżące wsparcie merytoryczne właściwych komórek organizacyjnych NCBR przy planowaniu, opracowywaniu, realizowaniu wyżej wymienionych programów/projektów;
 • reprezentowanie NCBR w kontaktach z interesariuszami programów/projektów z obszaru mechatroniki, elektroniki i IT (kontakty z administracją publiczną, środowiskami naukowymi i biznesowymi, etc.);
 • wsparcie właściwych komórek organizacyjnych w zakresie doboru i weryfikacji kompetencji ekspertów z obszaru mechatroniki, elektroniki i IT do zadań realizowanych w NCBR.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechatronika, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, informatyka);
 • mile widziany tytuł doktora nauk technicznych lub otwarty przewód doktorski;
 • minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych z obszaru mechatroniki lub/i elektroniki lub/i IT;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym branżową komunikację (poziom B2);
 • znajomość kluczowych innowacyjnych trendów w obszarze mechatroniki, elektroniki i IT oraz ogólną znajomość polskich podmiotów prowadzących badania w tej dziedzinie;
 • wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego wyszukiwania ekspertów w konkretnych obszarach/zagadnieniach mechaniki, elektroniki i IT oraz biegłego posługiwania się bazami bibliograficzno-pełnotekstowymi;
 • umiejętności komunikowania się z różnymi środowiskami, występowania publicznie, kontaktowania się z mediami;
 • samodzielność oraz ukierunkowanie na cel;
 • gotowość do wyjazdów służbowych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.