architekt korporacyjny

architekt IT

termin nadsyłania aplikacji:  
21.06.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ARCHITEKT KORPORACYJNY
architekt IT

nr referencyjny: DUIT_17_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

 • kreowanie wizji architektury rozwiązań w różnych działach merytorycznych

 • pomoc dla pracowników organizacji w zdefiniowaniu problemów (zarówno biznesowych jak i z obszaru IT), które muszą rozwiązać

 • prowadzenie mediacji między stronami przy podejmowaniu kluczowych decyzji architektonicznych


GŁÓWNE ZADANIA:

 • zapewnienie pełnego strategicznego planu działania według zmieniających się potrzeb biznesowych i możliwości technologicznych

 • projektowanie rozwiązań ICT

 • konsultacje specjalistyczne w zakresie architektury rozwiązania i projektu integracyjnego oraz dotyczących ich standardów,

 • wspieranie analiz biznesowych (reinżynieria procesów biznesowych, prowadzenie i organizacja warsztatów, zbieranie i uzgadnianie, dokumentowanie wymagań)

 • odpowiedzialność za opracowanie projektu integracyjnego rozwiązań informatycznyhch

 • utrzymanie dokumentacji i spójnej architektury

 • uczestnictwo w procesie specyfikacji potrzeb w zakresie oprogramowania

 • współpraca w zakresie architektury rozwiązania i projektu integracyjnego

 • opracowanie i utrzymanie standardów dotyczących obszaru architektury rozwiązań

 • wspieranie innowacji, ocena dostępnych technologii IT, przezwyciężanie status quo


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • minimum 5 lat doświadczenia pracy w obszarze IT i 3 lata doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiza systemowa i analiza biznesowa)

 • znajomość technologii bazodanowych i nierelacyjnych baz danych

 • znajomość technologii XML oraz standardów WebServices (SOAP, REST)

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem integracji oraz projektowania API

 • umiejętność modelowania danych

 • znajomość narzędzi specyfikowania architektury - Enterprise Architect lub podobne

 • znajomość narzędzi JIRA, Confluence

 • umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań i dekompozycja wymagań na przypadki użycia, scenariusze testowe, przygotowywanie studiów wykonalności


Mile widziane:

 • znajomość TOGAF i/lub certyfikat ITIL

 • znajomość SAFe i/lub posiadanie certyfikatu


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.