starszy specjalista operacyjny

analizy i ewaluacja

termin nadsyłania aplikacji:  
10.09.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
analizy i ewaluacja

nr referencyjny: BSR_12_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za samodzielną realizację wewnętrznych projektów ewaluacyjnych i analitycznych.

Główne zadania:

 • opracowanie i operacjonalizacja koncepcji badań ewaluacyjnych w zakresie działań NCBR, w tym:

⇒ przygotowanie OPZ i SIWZ,

⇒ przygotowanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

⇒ nadzór nad realizacją lub udział w realizacji projektów badawczych,

⇒ odbiór wyników,

⇒ rozpowszechnianie i promocja wyników,

 • przygotowywanie raportów z przeprowadzonych ewaluacji oraz formułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego rozwoju programów i przedsięwzięć realizowanych w Centrum,
 • przygotowywanie lub pozyskiwanie materiałów analitycznych na potrzeby realizowanych projektów badawczych,
 • przygotowywanie baz danych pochodzących zarówno ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 • przygotowywanie baz danych i zestawień dokumentacji a także raportów analitycznych związanych z systematycznie prowadzonymi projektami, sprawozdawczością,
 • przetwarzanie danych statystycznych, przygotowywanie zestawień oraz graficznych prezentacji danych jako wkład do raportów oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • współpraca z innymi komórkami Centrum oraz przedstawicielami Rady NCBR przy realizacji powierzonych zadań.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze kompleksowego prowadzenia projektów ewaluacyjnych lub analitycznych,
 • zaawansowana znajomość programów MS Office ( w szczególności MS Excel - mile widziane doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych),
 • doświadczenie związane z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych analiz danych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi analitycznych (oprogramowanie),
 • praktyczna umiejętność tworzenia  narzędzi wykorzystywanych w badaniach ewaluacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (wg. skali Rady Europy),
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne.pdf (479 KB)

Oryginalna publikacja Mariusz Mazurek 15.09.2020 14:37 Mariusz Mazurek Pobierz