ekspert wsparcia

postępowania administracyjne

termin nadsyłania aplikacji:  
18.08.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT WSPARCIA
postępowania administracyjne 

umowa na czas zastępstwa

nr referencyjny: BDP_07_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną procesu dochodzenia roszczeń przez NCBR (w tym z zakresu zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej), tj. za: prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i udzielanie wewnętrznych porad prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących zwrotu środków z projektów finansowanych ze środków UE.

Główne zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie: zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz odpowiedzialności osób 3-cich za zobowiązania do zwrotu środków z projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie projektów pism, opinii prawnych, postanowień i decyzji administracyjnych w toku prowadzonych przez NCBR postępowań administracyjnych;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi NCBR w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • sporządzenie projektów stanowisk merytorycznych w odpowiedzi na odwołania złożone od decyzji administracyjnych wydanych przez NCBR;
 • przygotowywanie projektów pism, opinii w toku inicjowanych przez NCBR postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych komórkom merytorycznym NCBR, w zakresie dotyczącym procesu dochodzenia zwrotu środków od beneficjentów projektów finansowanych ze środków UE. 

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych;
 • doświadczenie w opracowywaniu projektów pism procesowych oraz w sporządzaniu opinii prawnych, analiz i interpretacji dotyczących zwrotu środków przez beneficjentów projektów finansowanych ze środków UE;
 • znajomość procedur zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedur związanych z przypisywaniem odpowiedzialności osobom trzecim za zobowiązania do zwrotu środków;
 • praktyczna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis);
 • dobra obsługa pakietu MS Office;
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne;
 • terminowość, dobra organizacji pracy i samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • nienaganna postawa etyczna.

OCZEKIWANIA:

 • doświadczenie w zakresie procedur odwoławczych, w tym w perspektywie finansowej 2014-2020.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

BDP_07_S1_20_-_lista_osob_spelniajacych_kryteria_formalne.pdf (430 KB)

Oryginalna publikacja Aneta Garwolińska 20.08.2020 15:35 Aneta Garwolińska Pobierz